.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Betsämning av kristallvattenhalt i bariumklorid

Ämne: Kemi
| Mer

Inledning

Syftet med laboration 4 var att avlägsna kristallvatten från en en mängd bariumklorid och sedan komma fram till hur mycket som avlägsnats, d.v.s. komma fram till vad x är i formeln BaCl xH O.

För att komma fram till kristallvattenhalten vägdes bariumkloriden innan det värmdes och sedan efter.

Bakgrundsteori kring laborationen

Efter att ha läst det tillhörande kapitlet i kemiboken vet vi att genom att mäta hur stor massa ett ämne förlorar då det upphettas kan man räkna ut hur mycket vatten ämnet binder.
Kristallvatten kallas det därför att det är bundet till ämnet i kristallstrukturer.

Utförande

Materiel: Degel, degeltång, våg, liten sked, gasbrännare, trefot, trådnät, triangel och bariumklorid.

För det första så vägdes endast degeln för att senare kunna veta exakt hur mycket bariumkloriden vägde. Degeln fylldes därefter till en tredjedel med bariumklorid som även den vägdes innan. Med hjälp av degeltång, trefot och trekant värmdes degeln i ca 5 minuter under omrörning för att inte bariumkloriden skulle bränna fast i bottnen. Under uppvärmningen klumpade sig bariumkloriden en del men det var också det enda som man kunde se hända med blotta ögat.
Efter att degeln med innehåll fått svalna ett tag så vägdes allt åter igen.

Resultat med slutsatser

Degelns massa var 12,131 g, tillsammans med bariumkloriden var massan 23,321 g.
Efter 5 minuters upphettning då kristallvattnet avgivits som vattenånga uppmättes massan till 21,629 g.

Med hjälp av periodiska systemet räknas molmassan hos BaCl och H O:
M(BaCl ) = (137,3 + 2 * 35,45) g/mol = 208,2 g/mol
M(H O) = (2 * 1,008 + 16,00) g/mol = 18,016 g/mol

Massan hos bariumkloriden utan vatten räknas ut genom att ta bort degelns massa:
m(BaCl ) = 21,629 g – 12,131 g = 9,498 g

Då massan och molmassan hos BaCl är klar kan substansmängden hos den vattenfria bariumklodiden räknas ut:
n(BaCl ) = m(BaCl ) / M(BaCl ) = 9,498 g / 208,2 g/mol 0,0456 * 10 mol

Mängden vatten som försvann under uppvärmningen(vikt före – vikt efter):
23,321 g – 21,629 g = 1,692 g

Substansmängdes hos kristallvatten:
n(H O) = m(H O) / M(H O) = 1,692 g / 18,016 g/mol 0,0939 * 10 mol

Efter att ha räknat ut substansmängden (n) hos både bariumklorid och vatten kan man se att förhållandet mellan dem är nästan exakt 1:2.
Svar: x = 2, alltså är formeln BaCl 2H O.

Felkällor

En felkälla i den här laborationen kan vara att allt vatten ej kokades bort eller att bariumkloriden eventuellt dragit åt sig fukt under tiden den svalnade.

Egna kommentarer

I jämförelse med tabellsamlingen där svaret också är 2 så är vår uträkning ganska rättvisande.

Sammanfattning

Laborationen gick ut på att räkna ut hur många enheter kristallvattenhalten en enhet bariumklorid innehöll. Resultatet vi fick fram överensstämmer väl med tabellsamlingen, dvs två.

Betsämning av kristallvattenhalt i bariumklorid, 4.2 out of 5 based on 3 ratings
| Mer
Betygsätt Betsämning av kristallvattenhalt i bariumklorid


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Betsämning av kristallvattenhalt i bariumklorid eller som på något sätt är relaterade med Betsämning av kristallvattenhalt i bariumklorid.

Kommentera Betsämning av kristallvattenhalt i bariumklorid

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2