.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Boende

Ämne: Samhälle
| Mer

Boendeformer

De vanligaste Boendeformerna:

• hyreslägenhet

• bostadsrätt

• eget hus

Hyreslägenhet

Hyreslägenhet innebär att man betalar en avtalad hyra i förskott varje månad. Av hyresvärden i samråd med hyresgästföreningen bestäms storleken på hyran. Hyreshus ägs av privat eller kommunala bostadsföretag.

Bostadsrättslägenhet

När man köper bostadslägenhet genom att betala kontant blir man medlem i en bostadsrättförening, och man betalar dessutom en hyra varje månad.

Eget hus

När man köper eget hus betalar man också en kontantinsats som man gör när man köper bostadsrättslägenhet. ’’hyran’’ består av amorteringar* och räntor på lånen, kostnader för elström, vatten, sophämtning, reparationer och underhåll av huset.

*amortering = återbetalning av lån i delposter.

Hyresnämnden

I varje län finns det en hyresnämnd, där du kostnadsfritt kan vända dig om du blir oense med hyresvärden om ;

• du vill byta din lägenhet mot en annan

• du vill hyra ut din lägenhet i andra hand

• du blir uppsagd från din lägenhet

• du tycker att hyran är för hög.

Hyreskontrakt

Du har rätt att få ett skrivet kontrakt när du hyr en lägenhet. I kontraktet ska det stå hur stor hyran är och vad som ingår i den (värme, elförbrukning o dyl). Uppsägningstidens längd ska även anges (normals 3 månader).

Om man är under 18 år måste föräldrarna stå för hyreskontraktet eller skriva en särskild ansvarsförbindelse med hyresvärden.

En sak man ska tänka på är att alltid spara kvitton på betalda hyror!

Innan inflyttning

Några viktiga saker man ska tänka på innan man flyttar in:

• Kräva att lägenheten besiktas (kontrolleras) innan du flyttar in.

• Begära protokoll över besiktningen, så att du inte får betala för skador som redan fanns när du flyttade in.

• Kontrollera att lägenheten har brandvarnare, om den inte har något köp – en! – det är den billigaste livförsäkringen du kan skaffa dig.

• Kontakta ett försäkringsbolag och teckna en hemförsäkring, denna försäkring är mycket viktig om man skulle ha oturen att det sker en olycka.

Hyresrätt

Om man bryter mot hyresreglerna kan man bli uppsagd från sin lägenhet, vilket man förmodligen inte vill, så det ska man tänka på att inte göra.

Fyra viktiga hyresregler:

• Betala alltid hyran i tid. Om du betalar in den för sent är det skäl nog att du ska bli uppsagd.

• Följ ordningsreglerna. Du får t.ex. inte spela musik så högt att grannarna störs, eller ha störande husdjur.

• Vårda din bostad. Du får givetvis inte förstöra din bostad eller något annat i bostadsområdet.

• Hyr aldrig ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse av hyresvärden.

Reparation och underhåll

Vad får man göra med sin lägenhet utan lov från hyresvärden?

Du får:

• Måla

• Tapetsera

• Lägga in heltäckningsmattor

För andra större reparationer måste du dock ha hyresvärdens tillåtelse.

Du kan få lägenheten målad och tapetserad om den inte är renoverad på de senaste 10-12 åren.

Felaktigheter som läckande kranar, brusande WC-stol o dyl – ska hyresvärden reparera omgående.

Uthyrning i andra hand

Du får inte hyra ut lägenheten i andra hand utan vidare. Utan hyresvärdens tillstånd ska du aldrig hyra ut din lägenhet, för då kan du förlora din hyresrätt. Om du skulle behöva t.ex. arbeta eller studera på annan ort en tid, så går hyresvärden oftast med på andrahandsuthyrning. Hyra ut rum till ”inneboende” får man i alla fall göra utan tillåtelse från hyresvärden. Du ska aldrig överlåta hyresbetalningen till ”din” hyresgäst, eftersom det alltid är du som är ansvarig för att hyran betalas. Det är bättre att du gör betalningen själv. Skriv ’’kontrakt’’ med din andrahandshyresgäst.

Ta reda på om hyresvärden gett sin tillåtelse till uthyrningen om du själv ska hyra i andra hand.

Adressändring

Gör adressändring genom att ringa Adressändring.

Adressändringen vidarebefordras till:

• Skatteförvaltningen

• Allmänna försäkringskassan

• Barncentraler

• Centrala bil- och körkortsregister

• Centrala studiestödsnämnden – CSN

• Civilförsvaret

• Statens Person – och Adressregister – SPAR

• Värnpliktsverket

Hemförsäkring

Du bör omgående skaffa en hemförsäkring när du flyttar till en egen bostad. För ungdomar har de flesta försäkringsbolagen särskilda erbjudanden om hemförsäkringar. Vid bl.a. inbrott, cykelstöld, och brand i ditt hem ger försäkringen ekonomiskt stöd. Den omfattar också ett ansvarsskydd som gäller om du har orsakat skada på någon annans egendom. I regel så ingår rättskydd (advokathjälp) och överfallsskydd. Ett reseskydd ingår också oftast.

Olika former att låna till boenden

Kreditkortsbetalning

Kreditkortsbetalning innebär att man betalar i efterhand man får varan eller tjänsten utförd. För att få låna på bank eller

få kreditkort måste man vara myndig (18 år) och ha en viss inkomst.

Vanliga kreditkorts former är:

• Lån från bank eller finansbolag

• Kreditkort

• Medlemslån

Vilken kreditform man ska välja beror på:

• Hur mycket man behöver låna

• Hur snabbt man kan betala tillbaka

Banklån

Man skiljer på lån med säkerhet och på lån utan säkerhet. Säkerhet kan vara t.ex. fastighet, bostadsrätt eller borgen. Hypotekslån är ett exempel på ett lån med säkerhet som är ett lån mot säkerhet i en fastighet eller bostadsrätt. Borgen betyder att någon annan åtar sig att betala istället för dig om du inte kan betala tillbaka som avtalat. Lån utan säkerhet har ofta högre ränta och högre amorteringstid (avbetalningstid) än lån med säkerhet. Det innebär ett stort ansvar och det kan bli dyrt att gå i borgen.

Medlemslån

Ett medlemslån kan alla som är med i en fackförening få. Ett vanligt banklån har högre ränta än ett medlemslån. Det är facket och banken som har avtalat fram denna låneform.

Spara innan du flyttar

Det kan vara klokt att spara innan man flyttar. Aktier och obligationer är två sätt man kan spara på.

Aktier

Aktier är andelar i ett aktiebolag, vilket betyder att man är delägare i ett företag. Det finns dock vissa risker med aktiesparande. Om företaget skulle gå dåligt så sjunker värdet på aktierna, och om det skulle gå bra så höjs värdet.

Aktier kan man köpa eller sälja genom en bank, börsmäklare eller via internet. Man kan också spara i aktiefonder. Riskerna med det är att en aktiefond innehåller aktier från många olika företag. Företag ger en del av dess vinst till aktierna en gång om året.

Obligationer

Obligationer ger bl.a. staten ut. Räntan lottas ut bland dem som äger obligationerna. Obligationerna kan vanligen lösas in efter 5-10 år med det s.k. nominella värdet (ett påstämplat värde). Som sina obligationer köper och säljer man i en bank, de ges även ut av olika bostadsinstitut.

Jag anser att det är smartast att obligationsspara för att det är säkrast, då får man en ränta. Det kan vara bra med aktiesparande med, men då kan man förlora pengar så det är inte lika säkert.

Boende, 3.2 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Boende


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Boende eller som på något sätt är relaterade med Boende.

Kommentera Boende

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2