.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Cancer

Ämne: Biologi, Hälsa
| Mer

Allmänt

Visst har vi alla hört talas om den sjukdomen som har tagit mångas liv. Kanske inte alltid tagit liv, ibland har den bara skapat oro. Oron för om den kommer att sprida sig, gå i arv, håret kanske försvinner, ja, allt man kan vara rädd för. 50 000 människor i enbart Sverige drabbas varje år av de 200 olika sorters cancer. 20 000 människor dör av cancer bara i Sverige. Men även om det är många som insjuknar blir behandlingarna bättre. Om det inte finns någon möjlighet att bota personen helt har man möjlighet att förlänga individens liv ett antal år. Cancer är den näst vanligaste dödsjukdomen. Det är alltså var tredje person som någon gånger under sina år på jorden som drabbas av någon form av cancer. Den mest drabbade åldersgruppen är över 65 år. Men det är inget som hindrar att inte få cancer som ung, risken för det är bara mindre. De vanligaste sorterna av cancer bland kvinnor samt män är bröstcancer och prostatacancer. Nu finns det olika sorters insamlingar för att stödja bl.a. cancerforskning. Ofta ser man människor gå omkring med Rosa Bandet. Det är en insamling för bröstcancer. Nu finns det även ett band som stödjer forskning av prostatacancer. Samtliga band kostar 20 kr och finns att köpa lite varstans.

Cancer, sjukdomen i sig

Människan består av mängder med celler. När någon blir drabbad av cancer beror på att en del celler fortsätter att dela sig. Samtliga cellerna tappar kontrollen av sin delning. Den hela processen slutar med att det bildas en klump av cancerceller. Det har då bildats en tumör.
Som jag nämnde finns det 200 olika sorters cancer. Men de har alla en sak gemensamt, de alla drabbar kroppens celler och beror på att det har skett något fel i genernas DNA.
Samtliga sorter är farliga, vissa mer allvarliga andra mindre. På grund av att forskning har gett oss kunskap om cancer har vi idag möjligheten att bota en del sorter helt och hållet.

Vad är det då som orsaker cancer?

Det finns många orsaker till varför man drabbas av cancer. Du kan få hudcancer av att sola för mycket. Du kan lungcancer av rökning. Det finns en mängd olika förklaringar till varför man får en av de 200 sorterna. Du kan alltså själv påverka en del gällande vissa cancersorter. Det går även att ha oturen att få ärva cancer.
Som jag nämnde innan är det viktigt att upptäcka cancer tidigt. Det blir då lättare att bota sjukdomen och påverka dess spridning i kroppen. Men vi kan inte göra något som skulle göra det omöjligt att bli drabbad. Vi kan alla äta rätt, träna samt att undvika att röka, eller umgås med rökare eller att sola för mycket. Med mycket fibrer i kosten och en hel del motion kan man minska risken. En sund kropp är alltid bra och hälsosamt.
Strålning kan även bidra till cancer. Men det är inte all sorts strålning. Röntgens strålning är så pass svag att den inte kan påverka cellens delning på det sättet.
Det som påverkar cancer med ett gemensamt namn är cancerogena ämnen.

Tumörer, två olika sorter samt spridning

Det finns två olika sorter tumörer. Om du har tur drabbas du av en godartad tumör. Du har alltså då inte någon form av cancer. Den kräver i regel inte någon behandling så länge den inte påverkar kroppens funktion att röra sig. Då räcker det med en operation för att ta bort den.

Den tumör som orsakar cancer kallas maligna, en svårartad form av cancer med andra ord. En sådan tumör kan börja växa varsomhelst i kroppen i stort sett. Om man inte upptäcker cancer i ett tidigt stadium kan den fortsätta att sprida sig och börja skada andra delar av kroppen. De tumörer den bildar på de nya platserna i kroppen kallas dottertumörer eller metastaser.
Som sagt, det räcker med en tumör för att få en livshotande cancer.

Behandla cancer

När man behandlar cancer är det för att antingen bota sjukdomen. Om inte det går vill man minska smärtan och förlänga livet på den utsatte.
Det finns fler olika metoder för att behandla sjukdomen. Det som avgör vilken metod man använder är beroende på vart man har cancer, ålder och hur det står till med hälsan hos den personen med cancer. Om det finns valmöjligheter kan man diskutera sig fram med läkare vilken behandling man vill använda sig utav. Det skiljer ganska mycket mellan en behandling för barn samt vuxna. De vanligaste behandlingarna är strålbehandling, antihormonell behandling, operation, kemoterapi som även kallas cytostatika alt cellgiftsbehandling. Alla som drabbas av cancer får även psykologiskt stöd. Det är tufft för den insjukna, familjen och vänner när cancer sker. Det är väldigt påfrestande att ha cancer överhuvudtaget.

Operation, hur går det till?

Operation har lyckligtvis botat många personer hittills. Operation har t.o.m. botat fler människor än de andra cancerbehandlingarna. Operationer kompletteras ofta med strålbehandling eller cellgiftsbehandling. Operation kommer alltid i första hand. Men om man har oturen att upptäcka sjukdomen sent och tumören redan spridit sig tar man till fler behandlingar. Om man ändå lyckas ta bort allt med operation är chansen för att patienten blir frisk stor.
Vad är då en strålbehandling?
Jo, vid en strålbehandling bryts alla celler ner. Även de friska cellerna tvingas bryta ner. Om man upprepar behandlingen kan man lyckas döda alla cancerceller. Ett plus för behandlingen är att den inte gör ont och det går fort att genomföra. Den är även bra för att den inte skadar vävnaden runtomkring tumören utan enbart själva tumören. Den här sortens av behandling används dels för att bota men även för att förebygga symtom. 10-35 behandlingar är ungefär vad som krävs för att behandla med strålbehandling.
Nu kan man även använda sig av systemisk strålterapi. Denna metod provas på en del olika cancerformer. Det är radioaktiva ämnen som kopplas till molekyler och som sedan letar sig fram till cancercellerna. Olyckligtvis har nästan varje cancerbehandling bieffekter som är minst sagt tråkiga. Vanligast är att man drabbar av håravfall. Oftast är det de som har blivit behandlade med ett slags cellgift som förlorar håret. Men det finns något positivt med det hela också, håret växer faktiskt ut efter behandlingen är avklarad.

Kemoterapi/Cellgiftsbehandling

Om man vill förhindra att cancern ska sprida sig finns det en lite effektivare behandling, nämligen cellgiftsbehandling. Visserligen är behandlingens biverkningar minst sagt påfrestande. Att bl.a. behöva förlora sitt hår på grund utav att man har drabbats av cancer är inte rättvist. Sen kan man tänka att man lär uppskatta sitt hår bättre sen. Som alltid gäller det att se allting positivt, man behöver åtminstone inte tänka på att man har dålig hårdag och hårsprayen är slut! Nej, allvarligt är inte cancer rättvist någonstans. Men återigen till själva behandlingen som sker antingen med tabletter eller med injektioner. Behandlingen dödar alla cancerceller och kan även ta död på en hel del friska. Eftersom det inte går att stoppa behandlingens dödande av friska celler kan biverkningarna som sagt bli obehagliga. Cellgifternas uppgift är att döda de cancercellerna som fortfarande kan finnas kvar efter en operation.

Hormon-, biologisk, genterapi, hur fungerar det?

De ovannämnda behandlingsformerna är de nyare varianterna. Dem tillhör ännu inte de vanligaste formerna av behandling.
När det gäller hormonterapi kan man behandla vissa former av cancer med den metoden. T ex bröstcancer är beroende av östrogen. Likaså är prostatacancer beroende av hormonet testosteron. Genom att hindra kroppens hormoner kan man även stoppa tumörens utveckling. Det går även att operera bort det som tillverkar hormonet.

För att övergå till biologiskterapi även kallad immunterapi samt bioterapi. Med den här behandlingen kan man bekämpa cancerceller med kroppens immunsystem som aktiverats med behandlingen. Man kan även använda den här sortens behandling för att hindra tumören att växa samt sprida sig.

Genterapi som fortfarande inte är fullt utvecklad är nästa steg i framtidens behandling. Med den här sortens behandling går man in i cellerna och förändrar dens gener. Jag tror att detta kommer att vara ett stort steg för cancern. Kanske kan man stoppa den utan några större biverkningar samt i ett tidigare stadium. Men som sagt, behandlingen är fortfarande “Under Construction”.

Avslutning

Cancer, den näst vanligaste dödssjukdomen, drabbar många människor. Ibland är det familjemedlemmar, arbetskamrater, släktingar eller vänner. Vem som helst kan ha oturen att drabbas av cancer. När man väl har drabbats av sjukdomen är det mycket möjligt att den sprider sig. Ibland kan den bli botad helt men sedan kan den återkomma. Cancer är mycket närmre än vad man kan ana. På loppet av en vecka har en mycket nära väns lillasyster, samt en vän till familjen, insjuknat i cancer. Båda är under 18 år. Förra veckan dog även en lagspelares pappa i cancer. Två veckor innan dess dog en vän till familjens mamma. Som sagt, det drabbar många gånger nära och kära. När det gör det, då får man stödja de drabbade.
Eftersom det är en sjukdom som drabbar så pass många är forskningen i full gång. Men om sjukdomen i sig kommer att minska tror man inte. Däremot är det troligt att dödsfallen kommer att minskas. Med dagens samt framtidens teknik lär ingenting var omöjligt. Jag tror inte att det kommer att finnas många förhinder för att hitta bättre botemedel till sjukdomen. Genterapi tror jag kommer vara ett bra alternativ till behandling, speciellt om man upptäcker den tidigt. Med tanke på att man kan använda sig utav genterapi för att ändra andra gener borde det säkerligen kunna gå att ändra de på en individ med cancer. Jag hoppas med både hjärta och själ att det kommer ske fler förbättringar än vad som redan har skett. Några förhinder för att det inte skulle inträffa tror jag inte finns. Det är så mycket som redan har blivit bättre, varför skulle det inte kunna bli ännu lite bättre? När så många oskyldiga människor har tvingat lämna jorden på grund av cancer, i många fall inte har gått att påverka. Oavsett om man har haft turen med sig och blivit botad har ändå hela proceduren varit krävande. Samtidigt kanske man lär sig att uppskatta livet bättre. Man kanske tar vara på tiden mer och växer som människa. För att stödja forskningen och cancerns framtid tycker jag att vi alla borde köpa ett rosa alternativt blått band. Det påverkar mer än vad man kan tro. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Med den klyschan avslutar jag.

Cancer, 2.2 out of 5 based on 6 ratings
| Mer
Betygsätt Cancer


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Cancer eller som på något sätt är relaterade med Cancer.

Kommentera Cancer

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2