.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

CHARLES DARWIN

Ämne: Biografier
| Mer

Engelsk naturforskare
f”rst medicin, teologi, sen geologi, zoologi, botanik
1831 – 1836 jorden-runtresa
frivilligt, samlade material iaktagelser.”En naturforskares resa runt jorden” , efter, avhandling bla korall”ars uppkomst.
1837- Arters f”r„nderlighet
Publ. inte „n p.ga d†lig h„lsa & st. sj„lvkritik, fortsatte att samla mate., bl.a duvavel. 1st eftr en stor brevv„xling med 2a vet.m„n tr„ffade Alfred Russel Wallace kommit fram till samma sak.
1857- On the origin of Species by means of natural selection
(Om arternas uppkomst genom naturligt utval). Eftr “vertalning v„nner. Gjorde honom v„rldsber”md. Han klargjorde arter „r f”r„nderliga, att de uppkommit fr†n andra „n de nu levande, att denna utveckling styrs genom naturligt urval -selektion. F”re ansedde man arterna var of”r„nderliga och = m†nga n„r skapades.
St”rsta insats
St”rsta insatsen bestod bevisade att evolution „gt rum, “vertygade opartiska.
Darwinismen
Hans utvecklingsl„ra kallades darwinismen, utg†r fr†n att det inom arterna finns arftlig variation , f”dsel”verskott. Selektionen gynnar de b„st anpassade, de som ej anpassade d”r ut.
I “The origin of species” n„mner han ej ngt om m„niskan avsiktligt, senare i “The descent of man (1871)”, fanns hans teorier om m„nniskans uppkomst. Starkt motst†nd bland fr„mst kyrkans m„n, fr„mst att m„nniskan kom fr†n aporna. Fortfarande stort motst†nd hos vissa mot Darwins evolutionsl„ra.

CHARLES DARWIN, 1.4 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt CHARLES DARWIN


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om CHARLES DARWIN eller som på något sätt är relaterade med CHARLES DARWIN.

Kommentera CHARLES DARWIN

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2