.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Charles Darwin

Ämne: Biografier
| Mer

Inledning:

Låt oss blicka tillbaka på 1250-talets Sverige. Kyrkan styrde över landet och hade ett spindelnät av makttrådar som sträckte sig från stadens centrum ända ut på landet, in i de enkla hemmen och de mest praktfulla stenbyggnader. Dess makttrådar ringlade över kullerstensgatorna in i slottets stora salar. De lirkade på kungens styre likt en katt som vaktar utanför råttans gömme. Kyrkan styrde över den kristna makten, den politiska makten, över folket och över stora rikedomar. Kyrkan levde i övermakt och påven, biskoparna och prästerna kunde vandra runt bland kyrksilver och praktfulla salar.

Men vad var det som hände emellan kyrkans guldglittrande makttid till dagens fromma, hoppgivande förening. Det var många smärtsamma trappsteg ned till deras ställning i dagens samhälle, nästan alla orsakade av den makt som ständigt motbevisar allt som kyrkan predikar om: vetenskapen. Under kyrkans mäktigare dagar skedde många avrättningar av framstående vetenskapsmän som Sokrates. Vetenskapen motbevisade att jorden aldrig hade kunnat översvämmas, att planeterna och solen inte kretsade runt jorden, att gud inte skapade djuren, utan att djuren har utvecklats till vad de är idag och det är här som Darwin kommer in.

Metod och källor:

Jag började arbetet med att samla in trovärdig information från olika källor som jag antecknar ned, och sen börjar jag studerar ett tag för att lära mig ämnet och först när jag kan mycket så börjar jag skriva faktatexten. Jag väljer ut ett par källor som berättar om Darwins liv och använder dem som mall och kollar årtal och detaljer från dem. Jag använde mig till störst del av en bok-källa. Fakta hämtat ur böcker är nästan utan undantag tillförlitliga och jag kände mig därför väldigt säker på att informationen jag lärde in och skrev ned var korrekt. Jag använde mig även av flera Internet-källor som stämde överens med varandra och därför kunde jag känna mig säker på även den punkten.

Darwin som person är väldigt känd, omtalad och beryktad och därför hade jag aldrig några problem med att hitta dokumentationer över hans liv, hela arbetet flöt på lugnt och problemfritt.

Faktatext:

Charles Robert Darwin, en enda man som under sin livstid för alltid förändrade mänsklighetens syn på skapelsen. Jag ska i den här uppsatsen berätta om fadern till evolutionsteorin.

När den lille pojken, den 12 februari 1809, föddes i ett fint herrgårdsgods i Wales var det ingen som anade att han en dag skulle bli den man som störtade den över 1200 år gamla skapelseteorin och ersätta Adam och Eva med ”den felande länken”. När han växte upp på godset, mer under ögonen på tjänstefolket än hans föräldrar, kunde man efter första anblicken konstatera att han var en typisk busunge som ville vara överallt och ha allas blickar i beundran riktad på sig. Han sprang ofta runt i skogen lekande och plockade på sig allt från fågelägg till stenar. Han blev efter ett tag ofta misstrodd då han alltför ofta ljög för att dra uppmärksamheten till sig, han kunde säga sig ha hittat stulna förråd med frukter eller ha sett de mest underliga fåglar och blommor, men vem hade trott att lögner födda ur en liten pojkes fantasi skulle bli konkret verklighet en dag.

Man skulle kunna tro att en så vida känd man som Charles Darwin skulle vara utmärkande för sin intelligens och kunskaper under sin skolgång men sanningen är en annan. Redan vid nio års ålder sattes han i en internatskola och lärarna uppfattade om honom som mindre än normalbegåvad. Skolan var inget Darwin gillade. Han sov i en sal med trettio andra elever där stanken av urin och avföring var ofrånkomlig. Vapen, hot och stryk var en del av vardagen på internatskolan och stod i stark kontrast till religionsläran och hårda studier. Han var mycket missnöjd med sitt utseende och i särfall hans, enligt honom, stora näsa.

Vid sexton års ålder bestämde sig Darwins far för att den unge Darwin skulle bli en framstående läkare. Han skickades till ett universitet i Edinburgh, dock blev vistelsen där något helt annat än det Darwin hade väntat sig. Han fick bevittna hur man skar upp lik från mördare och fattiga människor i studiesyfte och han tålde inte att se blod, något det fanns alldeles för mycket av. Det som slutligen fick Darwin att byta väg var när en operation av ett litet barn utfördes. Barnets lidande var mer än vad han kunde stå ut med och han lämnade medicinskolan för gott.

Kanske var det att människor i hans omgivning hade misstrott honom från första början angående skolan eller så föredrog han helt enkelt det livet utan skolan. Han var född i en förmögen familj och visste därför att han kunde leva livet ut utan att någonsin behöva oroa sig för pengar. Han levde för skytte och jagade mest under sin fritid som inte varade så länge som han hade kunnat önska. Hans far blev rasande när han fick reda på att Darwin hade lämnat studierna men bestämde sig för att få en ändring på det. Han skickade åter igen iväg Darwin och den här gången till en skola där det var meningen att han skulle studera som präst, men det var inte Darwins tanke. Han ägnade mesta tiden där åt att festa och supa och lade även mycket tid på att leta och studera skalbaggar och andra insekter. Kanske var det grunden för de stora upptäckterna han skulle komma att göra i sin framtid. Men att studera insekter och djurliv kan nog räknas mer som en hobby för den unge Darwin. Det behövdes att avgörande steg från hobby till forskning och det steget kom med skeppet Beagle.

Det var när han var 22 år som Beagle förtöjdes och han fick erbjudandet gå ombord och resa värden runt med henne. Erbjudandet kom från en botanikprofessor som skulle göra en världsomsegling och studera zoologiskt och biologiskt liv världen runt. Det skulle inte vara en nöjesresa, anteckningar skulle föras och material skulle samlas in och märkas korrekt men Charles Darwin tackade ja. Han kanske var trött på att bara flyta omkring och göra vad han ville, han kanske slutligen insåg att han inte kunde fortsätta så livet ut eller så ville han kanske lämna spår från sig till eftervärlden… och det var inte något som han misslyckades med.

Efter många förberedelser kunde slutligen Beagle lätta ankar och ta med Darwin på hans livs resa. Resan varade i över fyra och ett halvt år och under den tiden såg han saker som han bara hade kunnat drömma om i sin vildaste fantasi. Det var under resan som tvivlet till bibelns version av uppståndelsen började gro, även tankar om att naturen, berg, hav och dalar långsamt förändrades började växa men de största upptäckterna gjorde han på Galapagosöarna. Han fann 14 olika sorters finkar, som alla hade stora likheter men var alla anpassade till födan de levde på.

Han reste runt med Beagle i fem år innan han kom hem igen, och då började arbetet med att sortera upp arbetet och börja skriva berättelsen och upptäckterna under resan. Det var hårt arbete men sex år senare gav han ut tre geologiska verk om iakttagelserna han hade gjort under resan. Böckerna väckte ingen större uppmärksamhet och Darwin fortsatte med sitt forskande. Han var nu säker på teorin att djuren utvecklas ur varandra man han kunde komma på hur, det var när Darwin var 29 år som han fick svar på frågan som han så länge funderat på. Han läste en bok om befolkningsutvecklingen, där det berättades att en befolkning ökar om det inte finns några hinder men att de slutar öka när maten inte räcker för alla, då är det bara de starkaste som överlever. Darwin insåg att det var de som var bäst anpassade som överlevde och kunde föra vidare de bra dragen till nästa generation, och att de svaga med sämre drag dog snabbare och hade ingen chans att föra de bra dragen vidare. Tillslut kunde en art förändrats så pass att avvikelserna från ”urarten” var så stora att de hade förlorat förmågan att para sig med varandra…och så hade en ny art uppstått. Han förstod snabbt att det var vad som hade hänt med finkarna på Galapagosöarna, en finkart hade kommit till ön och när det blev ont om mat anpassade sig vissa finkar till insekter och några till fröer.

Darwin hade tillslut löst evolutionens gåta men han publicerade inte sina teorier. Kanske var det för att han var orolig för vad kyrkan skulle bestämma sig för att göra när han invände mot skapelseteorin. I tjugo år fortsatte han att forska om triviala ting som långhalsar och andra insekter och lät sina upptäckter vila, och kanske skulle de aldrig bli kända om det inte vore för Alfred Russel Wallace.

Han var fjorton år yngre än Darwin och forskade intensivt om arternas uppkomst. 1858 läste han samma bok som Darwin hade läst tjugo år tidigare och såg även han mönstret. På två dagar skrev han ned sina teorier men ville att en känd biolog skulle läsa igenom dem innan han publicerade dem och som ödets ironi valde han just Darwin.

Darwin blev chockerad när han läste Wallaces teori, han blev orolig att han skulle förlora upptäckarrätten på sitt arbete, därför erbjöd han sig att lägga fram sina teorier tillsammans med Wallace, och så blev det. Boken väckte varken någon större uppmärksamhet, varken från folket eller från kyrkan, då bestämde sig Darwin för att lägga fram alla sina kort. Han skrev en bok som fick namnet ”Om arternas uppkomst genom naturligt urval”, och det var som att sätta igång ett jordskred. Den fick stor uppmärksamhet både från skeptiker och anhängare. I boken lägger Darwin fram sin teori om att människan ska härstamma från aporna, präster och biskopar blir rasande över det de anser vara att löjligt påstående, de ser det som hädelse och angriper starkt Darwin, men Darwin hade blivit svårt sjuk så en av hans anhängare, zoologen Huxley förde hans talan bland de ilskna professorerna. Trots det väldigt starka motståndet var det många som övertygades av evolutionsteorin och det har visat sig vara det rätta nu i slutänden.

Darwin skrev ett antal fler verk innan hans hjärta gav upp den 19de april år 1882. I slutet blev kyrkan tvungen att acceptera Darwins teori och de lät honom bli begraven i Westminster Abbey, bland världens största genier.

Arvsanlag: Utseendet och de ärftliga egenskaperna hos en enskild individ sitter i DNA och generna som är en sekvens av DNA. Det är generna som gör att ett djurs avkomma har nästan samma utseende som föräldrarna, men efter en lång tid kan utseendet långsamt förändras. Ett djur kan förändras och kanske få en annan färg, längre ben eller hårdare skal, det kallas för evolution. Det är ingen slump att det sker. Om vi använder elefanter som exempel. De har en hård, torr miljö att leva i. Solen bränner på dagarna och maten är svåråtkomlig. Det föds två elefantungar, vartefter den ena elefantungen har lite tunnare hud och kortare snabel än ”urelefanten” och den andra elefantungen föds med lite tjockare hud och lite längre snabel. Elefantungen med längre snabel och tjockare hud klarar lättare den brännande solen och kan nå högre upp i träden till maten, det ger den elefantungen större chans att överleva och föra sitt eget arvsanlag vidare medan elefantungen med tunnare hud och kortare snabel lättare dör och har då mindre chans att föra sitt arvsanlag vidare. Det är en långsam process som pågår i många tusen år, men den har format djuren vi har idag och den har skapat oss.

Diskussion:

Att djuren utvecklades till vad de är idag och att de inte skapades alla på en gång är för oss ett faktum, men så var det inte för 200 år sedan. Då var skapelse teorin det alla trodde på och evolutionen var för många moderna dumheter.

Darwin blev efter sin död begravd i Westminster Abbey bland världens största genier, men… var han verkligen ett sådan framstående geni, eller var han bara den första av många som kommit på evolutionsteorin. Om inte Darwin kommit på det så skulle mycket troligt någon annan snart efter honom ha publicerat samma teori, vilket Alfred Russel Wallace faktiskt gjorde. Jag antar helt enkelt att det bara var evolutionens tid.

Men vad skulle ha hänt om ingen kom på evolutionsteorin? Kyrkan och bibeln skulle vara mer betrodda, eftersom evolutionsteorin förklarade Adam och Eva som myter. Det skulle leda till att kyrkan skulle vara mäktigare, nu fick istället vetenskapen anhängare. Vetskapen om arvsanlagen och utvecklingen gav människan lust att själv leka med naturen. Det var därifrån som aveln växte fram, eftersom man visste att det fungerade så började man avla fram större kreatur (Belgien Blue) och vackrare blommor (Randiga pelargoner), dagens alla hundraser har sitt ursprung ur vargen och är en följd av aveln.

Det finns även många hemskheter som bygger på läran om evolutionen, den så kallade Darwinismen. Hitlers tankar bygger på det klassiska citatet som man ofta hör förknippas med Darwinismen ”Den starkaste överlever”. Hitler hade en uppfattning om att bara den starkaste människorasen skulle överleva, den ariska rasen, och det får en att undra om Hitler kunde ha fått sina tankar från Darwins teori… Även om Darwins tankar var helt rätt, så hade i sådana fall, Hitler fått in dem på helt fel spår, och det syns fortfarande sorg och elände från det snedsteget.

Sammanfattning:

Darwin var en källa till vetenskap och forskning. Han satte evolutionsteorins sten i rullning, och bevisade för världen varför djuren är så perfekt skulpturerade efter vår detaljerade natur. Han föddes tidigt i 1800-talet och lämnade världen med dess hemligheter 73 år senare. Hans sista tid i livet var det inte endast hans dåliga hjärta som plågade honom, utan även de otaliga skeptikerna som både rasade ut på honom och gjorde narr av honom för hans revolutionerande upptäckt, men de var i slutligen tvungna att acceptera honom som det geni han var, då han begravdes i Westminster Abbey. Under sitt liv gjorde han endast en stor resa men den räckte för ett helt liv av forskning, men det var inte resan som gav honom svaret på evolutionens gåta, svaret fick han då han för att roa sig läste en bok som handlade om befolkningar. Då han ”roade sig” löste han en av mänsklighetens största gåtor.

Charles Darwin är en man, som tack vare sin upptäckt, inte kommer att bli bortglömd fören mänsklighetens tid är över.

Charles Darwin, 2.8 out of 5 based on 14 ratings
| Mer
Betygsätt Charles Darwin


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Charles Darwin eller som på något sätt är relaterade med Charles Darwin.

Kommentera Charles Darwin

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2