.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Cyberspace

Ämne: Datorkunskap
| Mer

Definition.

Olika källor ger olika definition av cyberspace men den mest allmängiltiga och nutidsrelaterade är den som jag kommer redogöra för.

Cyberspace är en digital värld som utbreder sig som en global arena för socialt, politiskt och ekonomiskt liv. Cyberspace är summan av alla elektroniska meddelanden och informationssystem. I detta ingår alla BBS:er, nätverk, e-mail system, elektroniskt datautbyte, kommersiella elektroniska tjänster och andra virtuella miljöer. Unikt är att cyberspace hela tiden ändras i storlek och utseende och att fysisk närvaro är helt betydelselös. Man kan delta i möten och prata med människor från fyra kontinenter i en virtuell verklighet utan att behöva gå ifrån sitt eget skrivbord

Man kan påstå att cyberspace är ca 130 år gammalt och startades med telefonen. Cyberspace var då “platsen” där ett telefonsamtal äger rum. Inte inne i telefonen utan “platsen” imellan telefonerna där två människor möttes och pratade. Denna plats är inte verklig men ändå möts dagligen miljoner människor i cyberspace och detta har stora konsekvenser på våra vanliga liv. Människor har jobbat i denna dimension i generationer och några har blivit rika på sina förehavanden medans andra bara leker och besöker cyberspace för att ha roligt. Men på de sista tjugo åren har Cyberspace förändrats kraftigt från en endimensionell svart plats till en flerdimensionell färgsprakande plats full av rörelse. Man kan påstå att människor lever i cyberspace idag. Vetenskapsmän, journalister, doktorer o.s.v utför stora delar av sina arbeten i cyberspace och det finns människor som möts och gifter sig genom cyberspace. Vi förstår inte riktigt hur vi ska leva i cyberspace än och vi känner oss fortfarande för:

“We do not really understand how to live in cyberspace yet. We are feeling our way into it, blundering about. That is not surprising. Our lives in the physical world, the “real” world, are also far from perfect, despite a lot more practice. Human lives, real lives, are imperfect by their nature, and there are human beings in cyberspace. The way we live in cyberspace is a funhouse mirror of the way we live in the real world. We take both our advantages and our troubles with us.” The Hackers crackdown, Bruce Sterling, scince fiction författare och dataproffs.

Framtidsvisioner.

Framtidsvisionerna om cyberspace är många men den som kläckte den ursprungliga idéen och som myntade ordet cyberspace var William Gibson, en science fiction författare från USA. I Gibsons vision så blir cyberspace en utökning av idéen med virtuella verkligheter. Istället för data konverterade till bilder från mänskliga erfarenheter, som flygsimulatorer o.dyl, så blir cyberspace mjukvara i en mer abstrakt form. I kärnan av cyberspace finns matrisen eller nätet:

“Nätet… binder samman all datorer och telefoner på jorden. Det består av radio, telefon och satellit länkar med microvågssändare som strålar information in i omloppsbana. På 1900-talet var nätet endast tillgängligt via dataterminaler med en apparat som kallas modem för att sända och ta emot data. Men 2013 kan nätet nås direkt från din egen hjärna med neuronkontakter och komplexa gränssnitt, interfaces, som omvandlar data till perceptuella upplevelser”

Detta är citerat ur en amerikansk tidning, View from the Edge-The Cyberpunk Handbook 1988.

På flera ställen i den information jag har studerat så refererar man till ett militärt ursprung för cyberspace:

“You’re a console cowboy. The prototypes of the programs you use to crack industrial banks were developed for a military operation. For the assault on the Kirensk computer nexus. Basic module was a Nightwing microlight, a pilot, a matrix deck, a jockey. We were running a virus called Mole. The Mole series was the first generation of real intrusion programs.”

“The matrix has its roots in primitive arcade games… early graphics
programs and military experimentation with cranial jack”

Dessa citat kommer från Neuromancer, som är Gibsons mest kända bok och han skriver också att man förutom cyberspace kommer att kunna koppla in sig genom matrisen in i en annan persons hjärna genom att använda ett s.k “simstim” däck. När man är inkopplad på simstimdäcket så upplever man allting som personen upplever:

“Case hit the simstim switch. And flipped in to the agony of a broken bone. Molly was braced against the blank grey wall of a long corridor, her breath coming ragged and uneven. Case was back in the matrix instantly, a white-hot line of pain fading in his left thigh.” Neuromancer.

Matrisen kan vara en väldigt farlig plats. Om någon ändrar gränssnittet när hjärnan är inkopplad så skapar detta smärtimpulser och om det helt tas bort så kan man dö. En av personerna i Neuromancer kallas raka linjen eller “the Flatline”. Han har fått sitt smeknamn för att han överlevde i matrisen utan gränssnitt och med en rak linje på sitt EEG(hjärndöd):

“‘Well, if we can get the Flatline, we’re home free. He was the best. You know he died braindeath three times.’ She nodded. ‘Flatlined on his EEG. Showed me the tapes.’” Neuromancer.

I Neuromancer har raka linjen dött men hans personlighet finns lagrad i ett RAM chip som kan kopplas in till matrisen och han kan då leva ett liv i cyberspace.

Hur fungerar då matrisen ? Som jag redan nämnt så kopplar man in sig på matrisen med ett däck, ett slags tangentbord, och neuronkontakter som styrs av ett gränssnitt:

“A silver tide of phosphenes boiled across my field of vision as the matrix began to unfold in my head, a 3-D chessboard, infinite and perfectly transparent. The Russian program seemed to lurch as we entered the grid. If anyone else had been jacked in to that part of the matrix, he might have seen a surf of flickering shadow ride out of the little yellow pyramid that represented our computer.” Burning Chrome, en annan av Gibsons böcker.

“Tick executed the transit in real time, rather than the bodyless,
instantaneous shifts ordinarily employed in the matrix. The yellow plain, he explained, roofed the London Stock Exchange and related City entities…
‘Th’s White’s,’ Tick was saying, directing her attention to a modest grey pyramid, ‘the club in St. James’. Membership directory, waiting list…” Mona Lisa Overdrive, Gibson.

Är allt detta bara fantasier som aldrig kommer att förverkligas ? Kommer man inom en snar framtid att kunna arbeta med datorer genom att röra sig runt i ett nätverk, en virtuell maskinskapad miljö ? De första VR (Virtual Reality) maskinerna för PC-datorer kommer förmodligen att vara ute i handeln om ett par månader i stor skala. I Storbritannien finns ett TV-program, Cyberzone, där de medverkande är utrustade med VR-hjälmar, tryckkuddar och vapen. De tävlar mot varandra i lag i en virtuell verklighet och tittarna följer dem via TV.skärmarna. Miljön är genererad av 16 IBM PC:s som är kopplade till en ICL stordator.

Gibson har också visioner om en framtida världsbild, där stora multinationella företag har tagit över styret i världen och länder
har förlorat sina betydelser. Nationalism har bytts ut mot en identifikation med de produkter man köper, en slags konsumtionalism.

“Business has no stake in any political system per se. Business co-operates to the extent that co-operation furthers its own interests. And the primary interest of business is growth and dominance. Once the establishment of Free Enterprise Zones freed corporations from all constraints, they reverted to a primal struggle, which continues to this day.” Stone Lives.

Framtidens hackers är inte studenter och tonåringar som hackar på sin fritid, utan professionella “Cyber jockey`s” som arbetar för de stora företagen eller frilansar. I deras verksamhet ingår avancerat industrispionage och sabotage. Information kommer att vara ett centralt begrepp i en datastyrd värld. Varor är inte längre viktiga. En vara kan lätt och billigt framställas och är inte mycket värd. Men informationen om tillverkningsprocesser, material och utformning är mycket värdefull. Framtidens företag kommer att vara den information som de äger:

“But weren’t the zaibatsu (Gibsons benämning på multinationella företag) more like that, or the yakuza, hives with cybernetic memories, vast single organisms with their DNA coded in silicon?” Neuromancer.

När information får en fundamental betydelse för det ekonomiska livet så blir den gamla service och produktbaserade modell, vi använder idag med enheter som kan mätas, skattas, spåras och stämplas, betydelselös. Detta håller redan på att förverkligas. Journalisten Peter Drucker skriver i Finacial times:

“So far most computer users still use the new technology only to do faster what they have done before, crunch conventional numbers. But as soon as a company takes the first tentative steps from data to information, its decision processes, management structure and even the way it gets its work done begin to be transformed.”

Ginson använder inte termen hacking utan “Net running” när han skriver om operationer i cyberspace:

“They found their ‘paradise’… on the jumbled border of a low security academic grid. At first glance it resembled the kind of graffiti student operators somimes left at the junction of grid lines, faint glyphs of coloured light that shimmered against the confused outlines of a dozen arts faculties. ‘There,’ said the Flatline. ‘the blue one. Make it out? That’s an entry code for Bell Europa. Fresh, too.” Neuromancer.

Överallt i cyberspace finns det Gibson kallar “IS” (ICE). Isen symboliserar säkerhet som skyddar mjukvara från att raderas eller kopieras. Om man stöter på skyddad mjukvara i cyberspaces matris så uppfattas det som is. De kriminella “Net runners” spenderar sin tid med att försöka smälta ner och tränga igenom isen för att komma åt hemligt material:

“We’ve crashed her gates disguised as an audit and three subpoenas, but her (organisationen som anfalls) defences are specifically geared to deal with that kind of intrusion. Her most sophisticated ice is structured to fend off writs, warrants, subpoenas. When we breached the first gate, the bulk of her data vanished behind core command ice… Five separate landlines spurted May Day signals to law firms, but the virus had already
taken over the parameter e… The Russian program lifts a Tokyo number from unscreened data, choosing it for frequency of calls, average length of calls, the speed with which the organisation returned those calls.
‘Okay,’ says Bobby, ‘we’re an incoming scrambler call from a l of hers in Tokyo. That should help.’ Ride ‘em cowboy.” Burning Chrome.

Störst säkerhet och massivast is uppnås med hjälp av s.k AI (Artificiell Intelligens) som är datorer programerade att tänka och dra slutsatser på ett mycket komplicerat sätt:

“‘That’s it huh? Big green rectangle off left?’ ‘You got it. Corporate core data for the organisation and that ice is generated by their two friendly AIs. On par with anything in the military sector, looks to me. That’s king hell ice, Case, black as the grave and slick as glass. Fry your brains as soon as it look at you.” Neuromancer.

De här visonerna är inte tagna ur luften utan man kan snarare se dem som avancerade förutsägningar med hjälp av fakta om dagens teknologi. Charles L. Brown, en hög chef på AT&T (amerikas största telefonbolag) skriver i en engelsk tidning:

“The phone system, when coupled with computer technology, permits a person almost anywhere to plug in to a world library of information… Just around the bend is an information network that would increase the range of perception of a single individual to include all of the information available anywhere in the network’s universe.” .

En av de största svårigheterna med cyberspace och den mer informationsbaserade världen är att det är svårt att värdera information. Detta hindrar utvecklingen p.g.a att man lägger ner stora ansträngningar på att skydda hårdvara men glömmer bort mjukvaran.

Hur blir framtidens cyberspace och vilken roll kommer det att spela i samhället ? Ja, riktigt som Gibson och andra science fiction författare målar upp den blir det nog inte. Den som lever får se !

| Mer
Betygsätt Cyberspace


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Cyberspace eller som på något sätt är relaterade med Cyberspace.

Kommentera Cyberspace

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2