.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Dante Alighieri

Ämne: Biografier
| Mer

Dante var född i furstendömet Florens. Man vet om honom att han studerade filosofi och teologi och att han dessutom deltog i flera fälttåg. På grund av sina politiska åsikter blev han landsförvist och sedan tillbringade han resten av sitt liv utanför Florens gränser framför allt i Verona och i Ravenna, där han slutade sina dagar.Dante tillhör den politiska riktning som ville återupprätta det universella romerska kejsardömet. Märkligt nog förespråkade han inte för latinet, utan använde sig utan folkspråket både i ungdomsverket Nytt liv (Vita nuova) och i mästerverket Den gudomliga komedin (Divina Commedina, ca 1320).

I Nytt liv skildrar Dante sin stora kärlek till den unga, vackra Beatrice och det är hennes plötsliga död som inspirerar honom till sköna versrader fyllda av kärlek och saknad.
I Nytt livs sista sonett berättar Dante o en suck som tränger fram ur hans hjärta och stiger uppåt genom himlarna, tills den når bortom den yttersta och största sfärer som ständigt kretsande välver sig kring jorden. Och i slutraderna säger han sig hoppas, att han en gång själv skall finna vägen till den kärlekens och härlighetens sfär där Gud själv tronar som Sire della cortesia- som härskare över de höviska dygderna. Om den färden handlar Den gudomliga komedin. Beteckningen “gudomlig” har tillagts av en beundrande eftervärld. Komedin kallas den därför att man under medeltiden betraktade varje dikt som började i olycka men slutade i lycka en som en komedi.
Komedin har ända sedan sin tillkomst betraktats som ett av världslitteraturens stora verk, beundrat av generationer diktare som fascinerats av Dantes bildspråk och världsbild.
Den gudomliga komedin består av tre verk: Inferno, Skärselden och Paradiset.
Genom helvetet och Skärselden följs han av den romerska skalden Vergilius. I Paradiset, dit hedningen Vergilius givetvis inte fick komma, förs pilgrimen fram av sin ungdoms älskade, Beatrice.
Mest läst har Dantes skildring av Helvetet blivit. Kanske för att just den delen är mycket levande och ger oss läsare en perfekt bild av medeltidens föreställningsvärld.

Inferno tänker man sig i nio kretsar eller avsatser ordnade i en trattform, som smalnar av nedåt. På olika avsatser pinas syndare av olika grader och kvaliteter. Ju längre nedåt i tratten man kommer desto värre är synderna och detta medför ett grymmare straff. Allra längst ned förvaras för evigt de största brottslingarna i mänsklighetens historia, enligt Dantes uppfattning. Där finns Brutus och Cassius, som mördade Julius Ceasar, och där finns Judas, som angav Jesus. Deras straff är att ständigt pinas under djävulens våld.

I Helvetesskildringen har episoden om det olyckliga kärleksparet Francesca och Paolo alltid fångat läsarnas intresse.
Från helvetet fortsätter Dantes vandring till Skärselden och tillslut når han till Paradiset och Beatrice kommer honom till mötes.
Dantes bild av världen är typisk för medeltiden. Människan står i centrum och jorden står i centrum för universum. I Den gudomliga komedin möter vi också sammanfattningen av medeltidens kunskap och föreställningen om religion, moral och vetenskap.

1265 – Dante föds den 29 maj
1274 – Han träffar och förälskar sig i den unge Beatrice Portinari, och börjar med verket Vita nuova.
1283 – Dantes fader dör. Strax därefter gifter Dante sig med Gemma Donati och med henne får han fyra barn (Jacopo, Pietro, Giovanni och Antonia).
1290 – Beatrice dör.
1292 – Skriver Vita nuova.
1294 – Skriver Paradiso VIII.
1304 – Petrarch blir till världen.
1304 – Dante skriver De vulgari eloquentia och Convivio.
1306 – Antagligen det år han börjar med Komedin.
1314 – Publikation av Inferno.
1315 – Dante flyttar till Verona. Jobbar med verken Purgatorio och Paradiso.
1319 – Dante flyttar till Ravenna.
1321 – Dante dör den 13:e eller 14:e september.

Dante Alighieri, 1.6 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Dante Alighieri


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Dante Alighieri eller som på något sätt är relaterade med Dante Alighieri.

Kommentera Dante Alighieri

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2