.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Daoism

Ämne: Religion
| Mer

I Kina utövar människor religionen Daoism. Människorna behöver inte välja mellan olika religioner utan de kan tro på flera religioner och gudar. Daoism har vuxit fram i Kina och uppstod på 400 talet f. Kr, då Lao Zi levde enligt somliga. Islam, Buddhism och Kristendom har kommit till Kina från andra länder. Vi har studerat daoismen utifrån de “religiösa nycklarna”, som är symboler, högtider, byggnader, levnadsregler och tro.

Symboler

Yin och Yang är en symbol som är uppdelad i två delar. De olika delarna är varandras motsatser. Yang står t ex för ljus, maskulinitet, aktivitet m.m. medan yin står för mörker, kvinnlighet, passivitet osv. … Symbolen är till hälften vit och till hälften svart, men i det vita fältet finns en svart prick och tvärtom. Blandningen bidrar till att människorna får balans i sina liv och skapar harmoni, som är daoismens mål.
Symbolen representerar samspelet mellan Yin och Yang i daoismen.

Högtider och Traditioner

Högtider och traditioner är viktigt inom en religion eftersom de binder människorna samman. De skapar gemenskap och samhörighet.

På våren besöker många kineser de dödas gravar och ställer ut lyktor, sätter ut frukt och gör fint runt graven. Det är en högtid som liknar all helgons dag här i Sverige.

En populär högtid som firas i Kina är då man firar de avlidnas andar. Man offrar och ber för dem.

Förr i tiden trodde människorna i Kina att andar hade bosatt sig i stenar djur och växter och offrade till dessa naturandar i de heliga bergen i Kina. En gång om året besöker många kineser dessa berg, men det är få som tror så som man gjorde förut.

Andra högtider som de flesta i Kina firar är vårfesten vid det kinesiska nyåret då man hedrar de kinesiska kejsarnas makt, drakbåts-festen i maj och fullmånefesten i augusti, då höstens ankomst firas.

Byggnader/Platser

I ett daoisttempel stannar de flesta varje dag och ber och offrar till gudar och andar. Där kan man hitta bilder på Lao Zi, Buddha och Konfucius. Förutom dessa ber man även till tusentals andra gudar och andar.

Man behöver inte be i ett tempel utan det går bra att be t.ex. i hemmet. En kines som följer de gamla traditionerna offrar alltid i hemmet.
I hemmen finns en liten platta som har dess avlidne förfäders namn inristat. Plattan sägs innehålla förfäders själ och därför offrar de frukt där.
Heliga bergen är en helig plats eftersom man förr trodde att andarna hade bosatt sig där.

Levnadsregler

Levnadsregler binder gemenskap och ger mening och riktning i livet. De visar hur de ska leva och tro.

Den filosofiska daoismen strävar efter att leva som grundaren Lao Zi ville. Han sade att människan inte ska sträva efter för mycket eller ha begär utan vara mjuk och följsam som vatten. Då kommer man att uppnå harmoni, som är målet.
Det speciella med Daoism i Kina är att det inte finns några regler att tro på bara den guden och religionen, utan man får välja. Levnadsreglerna är egentligen inga regler i daoismen utan man ska bara vara och inte ha några krav.

Tro

Det finns två uppdelningar i Daoismen. Dels den filosofiska, som är läran om det som Lao Zi sade. Om man lever på ett visst sätt kommer man kanske få en känsla av vad Dao är, och det är målet.
Lao Zi sa att man skulle följa sitt inre och göra det naturliga istället för att ha en massa krav och följa alla regler och plikter i samhället. Om man gör det naturliga och är fri kommer man i balans. Lever man på detta sätt kommer man få ta del av dao, som betyder väg. Det är den vägen som leder till harmoni, som hela daoismen står för.
Den folkliga daoismen är det som daoismen kom att betyda för de vanliga människ- orna. I den folkliga daoismen så ber och offrar man till de hundratals gudarna och andarna. De ser bl.a. Lao Zi som en gud och ber till honom, precis som de gör med de andra gudarna.
Vi tycker att Daoism är en speciell religion som skiljer sig från många andra religioner, men ändå har mycket gemensamt med Buddhismen.
Det vi tycker är bra med daoismen är den filosofiska delen. Den tror vi många skulle kunna använda sig av utan att behöva tillhöra en speciell religion. Den ger ett bra budskap och ger människorna hjälp att hitta sitt eget sätt att leva och må bra. Dao betyder väg och symboliserar den väg man ska gå genom livet. Det är ett bra sätt att leva på och ger människorna en mening.
Vi tycker också att friheten i denna religion är bra. Alla har ett fritt val och alla får tro på vad och hur man vill. Denna relation mellan människan och gud skapar en fri känsla som kan leda till den harmoniska dao.

Daoism, 2.2 out of 5 based on 22 ratings
| Mer
Betygsätt Daoism


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Daoism eller som på något sätt är relaterade med Daoism.

One Response to “Daoism”

  1. Mattias Lönn on 03 Sep 2008 at 11:30 f m #

    Tack fö en bra text har hjälpt mycket med skolarbetet ;)

Kommentera Daoism

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2