.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

De fyra världsreligionerna

Ämne: Religion
| Mer

Jag märkte att det är rätt stor skillnad mellan de olika religionerna när det gäller G-delen och ren fakta. Jag tror säkert att alla de andra har skrivet minst lika mycket så det bli nog en del att läsa. Men jag hade mycket jag ville säga men du skulle också kunna läsa allas och mitt innan det är dags för betygsättning. Jag har försökt att dra ner på det så mycket som möjligt fast undvika att ta bort viktig information.Trevlig läsning.

Judendomen

Judendomens ursprung började efter utvandringen från Egypten. Den var ledd av mosses som till slut fick ut judarna ur Egypten och slaveriet. De vandrade till dagens Israel där det bosatte sig och byggde upp staden Jerusalem.

Religionen har delvis inte växt i sig själv utan genom andra religioner som härstammar från judendomen så som kristendomen och islam. Det finns runt 16 miljoner judar i världen. Det hade kanske funnits mer om det inte varit för all de förföljelser judarna har får utstå under flera år. Te x andra världskriget och Hitler (förintelsen) där man beräknat att runt 6 miljoner judar dog.

Moses fick två stenar med budord från gud som är judarnas heliga texter/skrifter. De är “du skall inte dräpa, älska dina föräldrar, inte vara otrogen etc etc. Religionens budskap är just detta.

Pesach är den största högtiden för en jude. De firar man för att judarna blev fria när det hade varit slavar i Egypten. Man firar med släckt och vänner genom festliga måltider och uppläsning ur böcker så som Haggaden.

Davidstjärnan är den stjärna som judarna var tvungna att bära under andra världskriget.
Den står för en mängd olika saker. Eller rättare sagt, de finns många teorier om vad den står för. Te x att under ett uppror så kom man på hur man kunde bygga en stabilare sköld som då var formad som just den stjärnan.

Judendomen kan man beskriva som en stam till ett träd. Sedan växer trädet ut med två grenar. Det är islam och kristendomen. Och i kristendomen finns det katoliker och ortodoxer. Skillnaden mellan dem är synen på påven. Katoliker tycker att han ska vara ledare för alla kristna men ortodoxer gör inte.

Det finns ungefär 16 miljoner judar i världen. 17000 av dem bor i Sverige. Men resten finns blandat runt om i världen. Fast de flesta finns i Israel.

Man kan konvertera till judendomen men det kan både vara krävande och det tar tid. Troligtvis mer än ett år. Man måste läsa inte diverse saker som det judiska levnads sättet, värderingar och deras lag etc.

Islam

Islam grundades av Muhammed som föddes i Mekka år 570 e.Kr.
Han var en profet (En som tolkar gud/förmedlar hans budskap) och såg en gång en ängel när han var ute i en grotta och skulle tänka över livet. Ängeln hette Gabriel och sa att Muhammed hade blivit vald av gud att bli den store profeten.
Muhammed fick fler än ett budskap av Gud och skrev ner allt i en bok som han döpte till Koranen. Han sa att det bara fanns en gud. detta hade Judar och Kristna också påstått. Det finns bara olika namn för honom. I islam är det Allah (gud).
Många tyckte att Muhammed förolämpade deras gudar och han blev tvungen att fly till staden Medina. judarna i staden trodde inte på Muhammed och hans ord och till slut fanns det inte länge några judar i Medina.
Muhammed var en skicklig krigsledare och hotade med att störta hela Mekka. ,men dom gav sig direkt. När Muhammed dog hade han nästan erövrat hela arabiska halvön.

Att Islam är en världsreligion Kan bero på att många konverterar till den. En hel del Afrikaner blir muslimer for att det är en lättförstålig religion. Kristendomen som de vita tog med sig när det fraktade svarta associerar dom ofta med rasism.

Koranen är islams heliga bok och skrift. Budskapet är just Koranen och det som står i den.

Budskapet är bla att man inte ska äta kött, inte döda, inte använda droger, inte dricka alkohol. (ingår i “att inte använda droger”)

En stor högtid inom islam är Ramadan. Den firar man genom att fasta. Fasta innebär att man inte äter något, innan solen gått ner. Fastar gör man i en hel månad. Man dricker inte och äter inget. Man får äta och dricka om man är sjuk eller barn.
Hela fastan avslutas med en stor fest där man ofta går till vänner och släktingar och festar glatt.
Det finns naturligtvis fler så som Muhammeds födelsedag, Ödets natt och en offerhögtid. De flesta säger sig själva vad det är man firar men Ödets natt firas inte direkt utan det var då Muhammed fick sin första uppenbarelse. Då håller muslimer sig vakna och ber böner och läser ur Koranen.

En stor och viktig symbol för muslimer är Fatimas hand. Fatima var Muhammeds dotter och den står bla för beskydd. Sedan har de olika fingrarna en betydelse. De symboliserar de fem grundpelarna i den islamiska tron och Muhammed, fatima och hennes två barn.

Efter att Muhammed dött blev det bråk om vem som skulle bli den nya kalifen. då uppstod Sunnimuslimer och Shiamuslimer.
Sunnimuslimer och shia kan man skilja med att shia ville att Muhammeds kusin Ali skulle ta makten efter det att Muhammed dött. Det ville inte Sunni.

Det finns ungefär 1,5 miljarder muslimer i världen. I Sverige finns cirka 400 000 muslimer.

När man är muslim får man inte äta blodmat tex griskött.
Konvertering till islam är fullt genomförbart om man känner innerligt att det är något man vill. Och det är enkelt. Det är en av anledningarna till att islam har blivit en sån stor religion, just att det är så enkelt att bli muslim.
Sedan har vi skillnaderna mellan männen och kvinnorna. De är rätt stora. Många anser att muslimska kvinnor är förtryckta. Men faktiskt är det så att en hel del kvinnor försvarar att kvinnorna bara ska vara hemma, sköta hemmet och barnen. De anser att männen är bättre på det kvinnorna inte gör och kvinnorna är bättre på sådant som männen inte gör. Medans det säkert finns en del kvinnor som känner sig förtryckta.

Hinduismen (Vaidika Dharma)

Hinduismen grundades inte av någon enskild individ utan har växt fram successivt under 3000år. Det finns en del teorier om ursprunget och en av dom lyder följande.
Det skulle ha växt fram ett mörkhyat folk kallade dravider runt floden Indus som ligger i nutidens Pakistan. De blev attackerade av arier som kom från norr. De hade en ljusare hudfärg och de blandade sig med draviderna, där av deras nutida lite ljusmörka nyans. Religionen har blandats och det har kommit lite här och lite där och format nutidens Hinduism.
Hinduismen är mest globalisera i Indien och Nepal. Med tanke på att dom är
1 miljard invånare och 80 procent av dom är Hinduer så kan man nog betrakta det som en världsreligion.

Hinduismens budskap är att livet är något plågsamt och att man ska sträva efter att
förenas med gud och världssjälen.

En Hindu tycker inte att människan ska göra diverse handlingar likt att äta kött. Nästan all hinduer är vegetarianer och äter inget kött alls.
Det är inte heller tillåtet att konsumera alkohol, ljuga, stjäla eller döda något annat levande.

Man firar en mängd högtider som hindu helt olika beroende på var man befinner sig i Indien. Alla högtider eller fester hör till eller firar man till/för en specifik gud.

Nyår:
Man firar nyår en gång om året genom att äta god mat mm.

Navarati:
Denna högtiden firar man två gånger och den firas i hela Indien men även i Nepal. Den firas vid början av våren och hösten. Det är så att man tror att Gudinnor är med vid cermonierna “slår sig ner” och ibland sjunger kvinnorna för dem. I staden Bangladesh gör man stor bilder av gudinnorna som man sedan dränker i en närliggande flod eller vattendrag.
Lampfesten:
Denna högtid firas i hela Indien och ska äga rum under tre dagar någonstans mellan oktober och november. Då tänds mängder av ljus. Under dessa tre dagar ska nymånen ha kommit.
Ett tecken som återkommer ofta inom Hinduismen samt Buddhismen är AUM.
En symbol som man ofta kan se Hinduer bära, speciellt kvinnorna är en stenen som placeras i pannan. Mellan ögonen fast lite högre upp. Den visar att den bärande personen är hindu.
Jainismen och Sikhismen är två olika grenar av hinduismen. Det som skiljer dom åt är att i Sikhismen följer man gurun Nanaks budskap om att det bara finns en gud fast är kallad olika. Och om man lever enligt den guden kan man med tiden förenas med den. Sikher kallade Nanak sina elever och anhängare för. Och det ordet betyder just elev/lärjunge och därav namnet Sikhismen.
I Jainismen tror man inte på någon gud. Man tror att om man lever hederligt, respektfull osv så slipper man att återfödas. Man ska inte skada eller döda någon annan levande varelse. Vissa Jainismer är så fanatiska att det går runt med munskydd för att inte svälja och i sin tur döda insekter.

Hinduismen har ju sitt centrum i Indien så klart. Men den finns även i en del i Sverige. Någonstans mellan 7000 – 10.000 Hinduer finns det i Sverige. Jag letade runt lite på nätet men hittade inte mycket.

I hinduismen får man INTE äta kött om man är en trogen hindu. Speciellt inte kor. De är heliga och anses så pass viktiga att det finns ålderdomshem för just kor. Det är rätt kul kan jag tycka.
Skillnaderna mellan männen och kvinnorna är inte stora. Speciellt inte i Sikhismen där kvinnor och män anses lika mycket värda.
Man måste födas som hindu.

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.kr. av en hindu vid namn Siddharta Guatama. Han levde i kunga familjen i Lumbini, en stad i Nepal precis exakt 22,67km från den Indiska gränsen. Där bodde och levde Siddharta utan några direkta bekymmer och var fick aldrig berättat fär sig att sånt som sjukdomar, död och ålderdom existerade.
Hans pappa hade en önskan om att Siddharta en dag skulle bli kung och lät honom inte gå utanför murarna i rädsla över att hans son skulle tycka att allt utanför var förfärligt och sedan bli munk. Siddharta tröttnade på att jämt och ständigt vara uppvaktad och han blev allt mer nyfiken på vad som hände utanför hans palats.
En natt smög han och en tjänare utanför murarna och där fick Siddharta se både ålderdom, död och sjukdom. Han blev så pass förskräckt och beslöt sig för att bli asket. En asket ( Askesis som betyder övning) har valt att gå en väg där man strävar efter att nå inre koncentration, sanning, harmoni och lycka. Där med också har valt att avstå från njutningar så som mat, vatten, efterätt, sömn etc. De låter så klart inte bli att äta och dricka helt och hållet men dom håller sig när och jämt vid liv.
Efter en del år inom asketiken kom han under fund med att detta hjälper inte. Han mådde inte bättre, nådde varken sanning eller lycka. Han bestämde sig att istället för att skämma bort sig själv och sin kropp eller plåga den genom fasta och diverse så bestämde han sig för att vårda sin kropp. Äta lagom mycket, dricka lagom osv.
Siddarta satte sig under ett träd för att fundera. Fundera över vad livet egentligen var. Han tänkte inte resa sig fören han hade kommit underfund med det. Efter ett tag blev han upplyst och där efter namnet Buddah (den upplyste)

Religionen växte genom att fler och fler såg upp till Buddah och hans ord. Han menade att det inte fanns någon gud, och att man skulle vårda sin kropp. Han sa också att man inte skulle döda, skada etc.

Buddhismen har inte så många högtider men en dag som är viktig för buddhister är den dagen i april/maj när det är fullmåne. Det var då Buddah föddes och blev upplyst. Då samlas man i större grupper och talar om Buddah och hans liv. Man reflekterar hans handlingar så som hans första lektion mm. Ibland kan det vara öppet för allmänheten vissa delar av dagen. Där kan man se diverse pjäser om Buddhas liv.

Det finns en mängd olika dagar som man “firar” inom buddhismen. Om jag skulle skriva om alla dem så hade detta varit tvunget att vara färdigt när vi började nian om du skulle hinna läsa det. Men jag tänker i alla fall räkna upp dem.

Dharmadagen
Sanghadagen
Parinirvanadagen
Padmasambhavadagen

De eller den symbol som inom buddhismen är störst är ju så klart Buddah själv men också det Buddhistiska hjulet.

Det finns två grenar av Buddhismen. Den ena heter Hinayana (lilla vagnen) och den andra heter Mahayana (stora vagnen)
Skillnaderna mellan dom här två är att i Hinayana tror man att enbart nunnor och munkar kan nå nirvana, inte vanliga människor. Men, i Mahayana som översatt på svenska betyder “stora vagnen” kan alla människor nå nirvana.

Buddhismen kommer ju som skrivet från Indien ursprungligen eller Nepal om man ska vara exakt. Där hade den stor inverkan men sedan tog Hinduismen över igen. Nu finns det många buddhister i bla Thailand, Sri Lanka och en bit in i Kina.
Jag frågade någon på en sida för buddhister om hur många som beräknas vara buddhister i Sverige. Han svarade att det var runt 18000. Men att antalet inte borde ha någon betydelse.

Skillnader mellan man och kvinna för buddhister är inte stor, mer än att kvinnor inte blir munkar. De har oftast lika stora möjligheter som män när det gäller jobb, utbildning mm.
Munkar köper inte egen mat och det skaffar mat genom befolkningen. De går och frågar befolkningen om mat.

Några våldsamma händelser inom buddhismen startas aldrig av en munk. Det som slog mig var händelserna i Burma. Där munkar blev beskjutna av militär under en demonstration.

Jämförelser och tankar

Hinduism – Buddhism

Jag hade tänkt börja jämföra Hinduismen och Buddhismen. Det är två religioner som jag kan tycka liknar varandra väldigt mycket. Men samtidigt inte.
Buddhister har ingen gud eller gudar. De följer Buddha. En munk som en gång var prins men valde att istället för att leva i lyxen leva som vanliga människor, och sköta sin kropp. Inte vilja ha en massa saker som senare bara ligger och skräpar hemma i soffan. Jag vet inte hur många saker jag har köpt och “velat ha” som en vecka glömt bort att jag hade. Och detta tänkandet kommer tillbaks eller är som en röd tråd igenom alla religionerna att man blir inte lyckligare av pengar och en massa prylar. Det var det som Buddha och många munkar levde efter. Jag har varit i Thailand tre gånger och sett munkar, varit i tempel och hört diverse olika thailändare prata om allt det här. Också här i Sverige finns det nunnor och munkar som lever i total avståelse prylar och onödiga ting som tv, dator, mobil etc.

Hinduer har gudar för en massa olika saker t.ex. Brahma – den glömde skaparen,
Shiva – Skaparen och förgöraren samt Vishnu – överguden. Detta var bara några få av de gudar som dyrkas i Indien.
Hinduer äter eller skadar inget levande ting om dom är riktigt troende. De tror att om man gör det så bli man inte ett men världssjälen. Sen är nästan alla hinduer vegetarianer. Det menas att man inte äter kött av något slag. Speciellt inte nöt kött. I Indien är kon helig och skadas inte på något sett. Jag blev färgad av att buddhister inte tänkte riktigt på samma sätt. Inte för att dom var för djurplågeri och slakt men dom var inte riktigt så fanatiska som hinduerna är. Hinduismen har ingen direkt skapare som islam och kristendomen har. Utan det är en gammal religion. Den absolut äldsta faktiskt, och det är en salig blandning av en mängd religioner. Indien hade en religion men sen kom det folk från norr och blandade sig med dom i Indien, och hinduismen växte fram. Det är en av anledningarna till att man firar högtider lie olika i hela Indien.
Buddhismen har en grund och den grunden var Buddah. Han skapade Buddhismen men man räknar inte honom som en gud. Bara en stark förebild för buddhister. En optimistisk förebild. Nästan på alla avbilder av Buddah är han glad. Det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att han Var just glad. Men om man tittar på folket i det länder där man är buddhister så är dom väldigt glada och lyckliga. Som jag skrev innan så har jag varit där själv och upplevt det. Dom flesta människorna där har inte så mycket pengar och vissa av dem lever i hus som knappt är värda benämningen hus. Men dom var inte bittra för det. Dom hade alltid ett leende på läpparna. Det levnads sättet härstammar nog från Buddahs tänkande och automatiskt då från Buddah själv.
Ur vissa synvinklar är det som två helt skilda världar.
T ex en människas värdighet. Hinduerna har kastsystemet. Det innebär att ju bättre man lever sitt liv ju bättre får man det i nästa. Och ju längre upp kommer man på stegen. Detta resulterar i att alla fattiga “har sig själv att skylla” så att säga, tycker hinduerna. För om de finns längst ner på samhällets stege betyder det att de har varit elaka i sitt förra liv. Eller inte levt på något bra vis.

Detta system har inte buddhister. Buddhister delar inte in samhället i sådana grupper.

Något som är samma för både hinduer och buddhister att man ska vårda sin kropp, nå fullständig förståelse om sin omgivning, inte skada mm.
Det är två väldigt lika religioner men samtidigt finns det skillnader mellan dem. Men de respekterar varandras olikheter och dödar inte varandra för det. Det är en stor skillnad mellan buddhism, hinduism och religionerna här i västvärlden. Här dödar vi för det mesta varandra om den ena inte tycker likadant som den andra. Man kan bara demonstrationen i Lund nu den 30:e november som ett exempel där anti-rasisterna kastade gatusten på rasisterna just för att de demonstrerade för rasism. Jag själv är emot rasism men tyckte inte att det var något särskilt bra sätt att tackla det på.
Yttrandefrihet är något som alla människor har oavsett var det är dom tycker. Just i denna situationen var det anti-rasisterna som blev det stora felet. De kunde inte ens stå för sin sak utan sprang runt med sjalar och huvorna uppdragna för att inte polisen skulle se vilka de var. Det kunde vara rent tomt på gatorna istället så kunde rasisterna gått där för sig själv.

Men, om jag nu inte ska glida från ämnet för mycket så är det så att buddhism och hinduism är betydligt fredligare religioner än kristendom och islam bland annat. En av anledningarna till att om jag hade valt en religion så hade det varit någon av dem.

Judendom och islam

Judendomen och islam är två religioner som är besläktade med varandra. Judendomen är den ursprungliga religionen och ur den kom kristendomen och islam. Judendomen kan vara lite mer avancerat att konvertera till medans islam är en hyfsat enkel religion att förstå. Och konverterings processen är enkel. Att islam är lätt att förstå är en av orsakerna till att det har blivit en världsreligion. Det finns betydligt fler muslimer än judar i världen. Det kan bero på alla de som dödades under ww2. Muslimerna har det nog lika jobbigt nu som judarna hade det då. inte för att förtrycket av judar är över men det har hänt en hel del. Många ser alla muslimer eller människor med utländskt ursprung över huvud taget som terrorister. Mest dom som kommer från mellanöstern. och det är inte rätt.
Rasism mot judar finns fortfarande. Och det är tråkigt. Om man ska jämföra i stora drag så förekommer inte detta inom Buddhismen och Hinduismen. Och det är en stor skillnad mellan religionerna, som skrivet innan. Det har skett en del små krig mellan muslimer och hinduer av historiska anledningar. Gandhi var en stark förespråkare och en som stöttade muslimerna. Han genomförde nästan allt med fredliga metoder.
Han blev till slut dödad av en fanatisk hindu som tyckte att han var helt för snäll och vänlig mot muslimerna. Därav är det ibland konflikter mellan hinduer och muslimer.
Islam, judendomen och kristendomen framför allt är väldigt aggressiva religioner om man ska jämföra med resten. Kristendomen har orsakat mest lidande genom tiderna än någon annat religion i hela världen. Jag säger inte att bara för att man är muslim eller kristen så betyder inte det att man är en våldsam människa. Utan bara att folk har fördomar mot då mest muslimer pga terrorismen i världen.
Kvinnor och män i islam och judendomen har det mycket olika ställt. Muslimska kvinnor måste ha slöja på huvudet, och de ska enligt männen stanna hemma och sköta mat, barn och städning mm. En del tycker att kvinnorna Är förtryckta och visst är dem det kan man tycka. Med svenska mått mätt. Men faktum är att en del kvinnor i islam tycker att män är mycket mer lämpade att sköta affärer och jobba. Medan kvinnorna kan en massa annat som inte männen kan exempelvis städa, tvätta, laga mat, sköta barnen etc. De ser en stor vinning i att bara slöja för att inte ha det som diverse olika kvinnor är i väst. De syftar då på prostituering mm. Slöjan är en symbol som ska visa att man är anständig och uttrycker identitet, om man är tjej eller kille, samhällsstatus, och att man är muslim. De menar att kvinnor här i väst är dom som är tyranniserade. Inte dom nere i mellanöstern.
Medans vissa kvinnor tycker att dom är förtryckta och känner sig instängda.
I Buddhismen är det så att kvinnorna har det väldigt bra ställt. De får oftast en bra utbildning och är hyfsat jämställda med männen.

Bibeln och Koranen är båda guds sanna ord. De har en del likheter men inte allt är samma. I Koranen var inte Jesus guds son. Gud kan inte ha en son. Han var en stor profet och han hette Isa. Han blev inte heller korsfäst utan togs upp i himmelen av gud och ska återvända för att leda muslimerna i kriget mot en ond bedragare.
Gud och Allah är samma sak. Allah betyder gud och det är samma person eller gud i både islam och judendomen.

Man märker att det finns en hel del likheter mellan Judendomen, Islam, Kristendomen och mellan Buddhismen och Hinduismen. Och mellan allihop för den delen.
Men samtidigt en hel del olikheter. Det är fem religioner som i stora drag “går ut på” samma sak. Är det inte någon gud man tror på så är det en profet. Men om det är någon stor skillnad mellan gud och profet vet jag inte. Buddah var en förebild för folket. Han lärde dem vad som var den “rätt vägen”. Det gjorde Jesus också. Enda skillnaden är att Jesus förvandlade vatten till vin.
Men, där är en skillnad mellan orden gud och profet. En gud brukar stå för något övernaturligt och en profet är någon som förmedlar ett budskap från en gud. Men vad är egentligen skillnaden mellan till exempel Jesus och Buddah ?
Om nu Buddah var en profet så vilken gud var det han tolkade ? Och Jesus räknas inte alltid som en gud, utan han kanske också var profet. Enligt koranen var han en profet och ingen gud. Men vilket är rätt och vilket är fel ? Något helt riktigt svar finns inte.
Ibland när jag var mindre och och fortfarande idag har jag låtit mina tankar flyga iväg och spånat långt bort om ren fakta. Jag har tänkt på det viset att det finns gudar, och antingen har någon hittat på alltihop för att kunna förklara saker som de inte förstod. Eller har allt det här hänt. Jesus har funnits, det finns bevis för det bevis för att han har funnits. Men säger det att resten av historien är sann ? Bara för att Jesus existerat betyder inte det att han förvandlade vatten till vin. Han kanske bara var en omtyckt individ som kom med bra argument för saker och ting. T ex att man inte skulle döda, och att man inte ska ta andras saker, inte vara otrogen osv. Och för att folk inte skulle glömma bort dom så ristade han i dem i två stentavlor.
En del människor behöver något att tro på. Och så ha det varit i alla tider. Men jag säger inte att det är fel. De gamla har berättat sagor för barnen för att förklara diverse saker som dom inte förstod.
Om man bara låter fantasin flöda ett tag. Och bara visualiserar att allt bara är sagor. Som från början vara lite spännande och folk kom med nya ideér som sedan blev en stor folksaga. Den berättades om och om igen. En del trodde att det var sant och vissa gjorde inte. Nu några tusen är senare är det krig om de sagorna. Människor dör “i guds namn” så att säga. Och förr var det ju nästan värre. Eller så var det bara en väldigt genomtänkt ursäkt för att få kriga och ta mer land. Det sistnämnda tror jag mer på. Eller så har det senaste stycket varit helt onödigt att skriva. Och allt som står i bibeln är sant. Gud finns och Jesus är hans son osv osv. Men historien är olika i olika delar av världen. Vad kan det bero på ? Det finns säkert förklaringar till det med. Men skulle jag ha skrivit det här så skulle Det nog inte hinna läsas innan betygen sätts.

Pontus Tornqvist

De fyra världsreligionerna, 2.8 out of 5 based on 61 ratings
| Mer
Betygsätt De fyra världsreligionerna


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om De fyra världsreligionerna eller som på något sätt är relaterade med De fyra världsreligionerna.

3 Responses to “De fyra världsreligionerna”

 1. rebecka on 10 Dec 2008 at 6:12 e m #

  Det är väldigt bra.Jag och min kompis ska göra ett skolprojekt om hinduismen.
  Då har jag skrivit det som du (som skrivit detta) har skrivit. xD

  /beundrare/

 2. Anonymous on 18 Apr 2010 at 10:25 e m #

  Tack så mkt för faktan :)

 3. skånskan on 31 Jan 2011 at 11:52 f m #

  vem talar och skriver om kopternas situation i Egypten, de slaktas som djur, inte ett ljud om det i debatten, som endast handlar om skymfade och utsatta muslimer, som inte tål att bli kritiserade vare sig för grymheter eller intolerans mot andra religioner, ingen annan religion är intolerant på samma sätt, och det måste de lära sig att framföra själva!
  Varför skall andra religioner nagelfaras, alla utom ISLAM, trots att man i moskeérna jorden runt, talar om kristna och judar som “smutsiga grisar och hundar” som skall utrotas!! Tänk er motsatsen, att man skulle göra så i svenska kyrkor, tala illa om muslimer och ISLAM, vilka skulle då hotas och dödas?Judendomen fredlig, buddismen fredlig, hinduismen fredlig, kristendomen fredlig, och kom nu inte med argument som “jamen, på 1500-talet, då hände det och det!
  Det håller inte, detta är nutid, vi är inne på 2.000-talet, och kani nte tolerera sådant som ISLAM står för!
  Lär ut det i svenska skolor, intoleransen mot kristna och flyende judar i vårt eget land, kommer INTE att tolereras vare sig nu, eller i framtiden!

Kommentera De fyra världsreligionerna

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2