.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

De sju epokerna

Antiken c:a 700 f.kr – 400 e.kr

Barnen uppfostrades med musik och sång. Det var en viktig del i uppfostringen därför att man trodde att vissa skalor gjorde människor lugna.
Pythagoras som levde c:a 580 – 500 f. Kr var en filosof som lade grunden för vårt tonsystem.
Tonsättare: Okänt

Medeltiden c:a 400 – 1450

Förr fick man inte spela instrument i kyrkan. Men man sjöng hymner.
Det blev svårt att komma ihåg alla hymner utantill. Därför började man skriva ner enkla tecken ovanför texten.
Påven Gregorius den store sammanställde hymnerna och den Gregorianska sången blev till.
Efter några år började man sjunga flerstämmigt. Därför utvecklades notskriften som blev allt tydligare.
Det var inte bara kyrklig musik som växte fram, utan trubadurerna blev flera och började spela på luta som var ett instrument som hade sex eller sju strängar, och päronformad resonanslåda. Trubadurerna sjöng mest om ädla riddare och jungfrur.
Tonsättare: Okänt

Renässansen c:a 1450 – 1600

Under renässans tiden fick människan fler rättigheter och kyrkans makt minskade.
Man kom också på boktryckarkonsten som spelade en stor roll i notväg. För nu kunde man köpa noter och spela dom hemma.
När Martin Luther kom och började styra så började man sjunga på det egna språket, och inte på latin som förut.
Den flerstämmiga sången blev så komplicerad att man knappt kunde höra texten.
Tonsättare: Okänt

Barocken c:a 1600 – 1750

Kungen hade stor makt under barocken. Frankrikes kung bestämde tom. hur folk skulle tänka och tro. Man klädde sig också i långa krulliga peruker och uppstoppade kjolar. Men man uppfann också några bra saker som teleskopet och mikroskopet. Den första operan sjöngs och bestod endast av enstämmig och enkel musik.
Kastratsångarna blev stjärnor med sina ljusa vackra röster.
Tonsättare: Bach, Händel, Purcell och Vivaldi.

Wienklassicismen c:a 1770 – 1830

Vid den här tiden var Wien musikens huvudstad där nästan alla tonsättare levde.
Kyrkan förlorade all sin makt och vetenskapen och filosofin blomstrade.
Under wienklassicismen bröt också franska revolutionen ut och Napoleon Bonaparte var ute och krigade.
Musiken under den här tiden var mycket upplysande. Den skulle vara logisk och ha klara former, och kontraster mellan delarna.
Tonsättare: Haydn, Mozart och Bethoven.

Romantiken 1800 talet

Känslorna blev allt viktigare under romantiken som en reaktion på upplysningstiden. Man skrev både små piano- verk och lieder.
Man gillade också sagor och drömmar. Mässor och operor blev också allt vanligare på den tiden såsom symfonier.
Nationalromantikerna samlade och skrev ner folkvisor och om landets historia.
Tonsättare: Schubert, Verdi, Tjajkovskij, Grieg, Chopin, Liszt och Wagner.

1900 talet

På 1900- talet började man experimentera med musiken för att komma på nya sätt att använda t.ex. instrumenten på.
Tolvtonsmetoden utvecklades som gick ut på att man bara fick ha tolv toner i en skala som man spelade. Man fick inte upprepa samma ton förrän man spelat dom andra.
Tonsättare: Stravinskij, Ravel och Stockhausen.

De sju epokerna, 1.7 out of 5 based on 9 ratings
| Mer
Betygsätt De sju epokerna


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om De sju epokerna eller som på något sätt är relaterade med De sju epokerna.

Kommentera De sju epokerna

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2