.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

De tre religionerna

Ämne: Religion
| Mer

Kristendomen

Kristendomen är den religion som de flesta har i Sverige och som har varit här i 1000 år. De kristna tror på att Jesus var guds son. De tror också att Gud finns i världen på tre olika sätt: som Fadern (Världens skapare), Sonen (Alltså Jesus) och Anden (en osynlig kraft). Fadern, sonen och Anden är inte tre olika gudar utan olika sidor av Gud.

Jesus är den viktigaste personen i kristendomen. Dom som är kristna säger att han är guds son och att gud skickade honom för att hjälpa människor och berätta om guds budskap. Gud hade lovat människorna att sända en konung, Messias, för att hjälpa dom och många kristna tror att Jesus var Messias men alla håller inte med.

En annan viktig person inom Kristendomen är Paulus. Paulus var från början en man som tyckte att de kristna hade ”fel” tro. Men en dag när han var på väg till Damaskus för att tala folk till rätta och berätta att kristendomen var en fel tro hörde han Jesus röst. Efter att Jesus pratat med honom förändrades hans syn på livet och han bytte helt och hållet livsstil. Han började resa runt i världen och berätta för folk om Kristendomen och Jesus budskap. Han fick många frågor om hur Jesus budskap skulle tolkas. I Paulus svar på frågorna blev läran om Jesus som Messias förklarad och nedskriven för första gången. Genom några brev som Paulus skrev gjorde han även Kristendomen till en egen religion. Inom Kristendomen finns även förebilder så som Moder Theresa och Helgon så som Heliga Birgitta.

Gudstjänsterna inom Kristendomen äger rum i kyrkan och man går dit och lyssnar på när prästen predikar och lite andra saker. Den viktigaste gudstjänsten inom Kristendomen är på Söndagarna eftersom man tror att Jesus uppstod på en söndag.. Den gudstjänsten kallas för högmässa. Det är prästen som leder gudstjänsterna.

Några av de viktiga högtiderna inom kristendomen är: Advent, Jul, Påsk, Kristi himmelsfärdsdag. Advent firas för att man ska visa att man väntar på den tid då Jesus föddes. Julen firar att Jesus föddes. Påsken firas som en påminnelse om att Jesus förråddes, åkte i fängelse, hängdes på korset och sedan återuppstod från de döda. Påsken innehåller olika dagar för var och en av sakerna. Kristi himmelsfärdsdagen visar att Jesus efter att ha återuppstått vandrade runt i 40 dagar och visade sig för de som trodde på honom, sedan fördes han till himmelen av gud.

Judendomen

Judendomen är den äldsta av de tre religionerna. De flesta av judarna bor i USA eller i Israel. Judarna tror också bara att det finns en gud och de anser att folket och Gud har både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. I den judiska bibeln står det att judarna har slutit ett förbund med gud. Inom judendomen är tanken att det bara finns en gud väldigt viktig. De tror även att gud har skapat världen.

Mose är en annan viktig person inom judendomen. Gud gav Mose ett uppdrag, Moses uppdrag var att befria Israeliterna från Farao och låta dem vandra till de land som gud utlovat dem, Abrahams hemland. Mose litade alltid på gud och under resan till Israeliternas hemland slöt gud ett nytt förbund med Mose. Gud gav Mose Torah, alltså lagen. Detta förbunds tecken är två stentavlor med ”de tio budorden”. Eftersom Mose litade så mycket på gud och försvarade förbundet mot alla de som ville bryta det betraktas han som en stor profet och en religiös förebild. Efter Mose kom även andra profeter och den mest kända av dom var profeten Elia.

En judisk gudstjänst kan egentligen hållas var som helst men judarnas motsvarighet till kyrkan är Synagoga. Men om man vill kan man hålla gudstjänsten hemma. Det enda kravet är att 10 judiska män är med. Men oftast kan det vara lite svårt att samla så många människor i hemmet så för det mesta går man till Synagogan. Synagogan är inte bara en gudstjänstlokal utan man kan även studera där och be privata böner. Den som leder gudstjänsterna i Synagogan kallas för Rabbin.

Några av de Judiska högtiderna är Shabat, Rosh Hashana och Pesach. Shabat (Sabbat) firas varje vecka, då vilar judarna så som gud vilade på den sjunde dagen när han skapat världen. Shabat ska vara ett avbrott i vardagen för själen och dess utveckling. Rosh Hashana (Nyårsdagen) är judarnas nyårsdag. Enligt judarna skapades världen på den dagen då dom firar Rosh Hashana, i September eller Oktober.

Islam

Islam är den största av de tre religionerna. De flesta muslimer finns i Asien och Afrika men även på andra ställen. Muslimerna tror på: ”Det finns ingen gud utom Gud”. De tror att gud skapat världen och människorna i den. För att leva ”rätt” i Islam måste man följa guds vilja. Muslimerna anser att Islam är den ursprungliga och naturliga religionen och att den alltid funnits.

En viktig person inom Islam är Muhammed. Muhammed var den siste profeten, han var guds profet. Han fullkomnade Guds budskap till folket genom hans förmedling Koranen. Men Muslimerna anser inte bara att Muhammed förmedlade Koranen, de anser även att han var ”den levande Koranen”.

En annan viktig person är Fatima. Fatima var Muhammeds dotter. Hon var den enda av hans barn som överlevde och blev därför viktig inom Islam. Hon är en stor förebild för många muslimiska kvinnor. De finns en symbol som kallas för ”Fatimas Hand”, den sätter många muslimer på t ex dörren och det sägs att den skyddar mot onda krafter.

En muslim ska be fem gånger varje dag. Man sprider ut de fem gångerna för att man under hela dygnet vid olika tillfällen ska tänka på gud. Man ber på en speciell matta som kallas bönematta. Innan man ber tvättar man bland annat händer, fötter och öron. När man ber måste man vara vänd mot Mecka eftersom det är Islams viktigaste plats. Att be en bön tar ungefär tre minuter. Muslimernas guds lokal kallas Moské och muslimernas präster kallas för Imamer.

Några högtider inom Islam är Ramadan, Eid al-fitr och vallfärden. Ramadan är en stor högtid inom Islam. Under Ramadan fastar alla vuxna och friska muslimer. Det innebär att de från att solen går upp till att den går ner inte äter något. Under Ramadan ska även muslimerna skänka pengar till de som behöver det. Eid al-fitr är en högtid som avslutar Ramadan. Den pågår i 3-4 dagar och är lite lik vår jul. Man ger varandra presenter och samlas tillsammans. Högtiden förkortas ofta som ”Eid”. Vallfärden är en annan väldigt stor högtid i Islam. Vallfärden sker vid en viss tidpunkt varje år och varje muslim bör vallfärda till Mecka minst en gång i livet. Målet för färden är Moskén Kaba i Mecka, den främsta Moskén inom Islam. Under vallfärden ber man bland annat böner med mera.

I ordning så är Judarna äldst ca 3000 år, de kristna ca 2000 år och islam ca 1400 år sedan.

Likheter

En sak som var lika på alla de olika religionerna var att alla bara trodde på en gud och att han har har skapat världen och människorna. Men hur kan dom vara så säkra på det? Dom fanns inte när världens skapades så ingen kan ju veta säkert så egentligen tror dom bara på sådant som de har hört och det är lite konstigt tycker jag för det skulle vara samma sak som om någon sa något till mig som jag visste inte var sant men bara för att någon sagt det till mig så skulle jag tro att det var så.

En annan likhet var att alla tyckte att tron att det bara finns en Gud är väldigt viktig. Men man kan ju inte heller veta att det finns en gud överhuvudtaget. Några säger ju att gud har pratat med dom och sagt olika saker men det är ju bara några människor som hört det och hur kan då alla andra vara så säkra på det? Och om det nu är så att gud finns så borde det finnas jättemånga gudar eftersom alla olika religionerna tror på olika gudar. Jag tycker det verkar lite krångligt och ganska konstigt att människor kan tro så mycket på en sak att de tror på allt någon säger. T.ex. inom Judendomen sägs det att gud pratade med Abraham och att han sedan spred guds budskap men varför trodde alla på honom? Hur visste dom att han inte ljög?

I alla religionerna var det också väldigt viktigt att leva ”rätt” och som gud vill att man ska leva. Men samma sak här hur vill gud egentligen att man ska leva? Det är också en sådan här sak som vissa bara har sagt och andra bara trott på.

De tre religionerna, 3.5 out of 5 based on 36 ratings
| Mer
Betygsätt De tre religionerna


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om De tre religionerna eller som på något sätt är relaterade med De tre religionerna.

Kommentera De tre religionerna

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2