.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Det första försöken till att flyga

Ämne: Historia
| Mer

Det första försöken till att flyga

De första försöken som gjordes med att försöka flyga gjordes av kineser för ca 1 000 år sedan med hjälp av drakar och varmluftsballonger. I Europa skissade Leonardo da Vinci på de första konstruktionerna för ett flygplan; en mandriven konstruktion med flaxande vingar, nästan som en fågels vinge. Han gjorde även de första skisserna på ett helikopterliknande konstruktion och en fallskärm. Tyvärr som kom Leonardos arbete inte längre än till skisser på ett papper, för man kunde inte hitta någon slags drivkälla som kunde få “flygplanet” i luften. Senare började man skissa och experimentera på varmluftsballonger. Under 1700-talet uppfann man vätgasballonger, vilket ledde till att man började experimentera med framdrivning. De första riktiga luftskeppen kom först med kolvmotorer, som man uppfann runt 1900-talet. Under slutet av 1800-talet började man experimentera på många olika håll med flygning, med principen tyngre än luft.Otto Lilienthal var troligen den första som flög ett glidflygplan som svävade fritt. Han gjorde många olika försök och mätningar på olika modeller och testade även med att bemanna glidflygningar. Vilket gick sådär. Innan han lyckades sluttesta sina teorier om flygning med hjälp av en kolvmotordriven propeller så omkom han under ett experiment. Man försökte sig även på aerodynamiska studier och försök i Frankrike och England men inga lyckades, därför att man inte heller här fann någon drivkälla som fungerade tillräckligt bra. Man testade att använda ångmaskiner, men flygmaskinerna blev för tunga för att lyfta då.
Lite information om bröderna Wilbur och Orville Wright

De två bröderna är mer kända under benämningen “Bröderna Wright”, eftersom de delar på äran att ha utforskat aerodynamiken. (Aerodynamik är läran om luftens strömning kring te.x flygplan) Bröderna Wright drev en cykelverkstad i Dayton, Ohio men hade under lång tid experimenterat och studerat flygning. Efter Lilienthals död började bröderna Wright att experimentera med hans planer. De tittade igenom Lilienthals försök och konstruktioner som så småningom gjorde att de kunde bygga det första glidflygplanet. Detta skedde år 1900. Flera flygningar genomfördes och uppmuntrade över resultaten började bröderna Wright bygga ett större plan. De började experimentera med flera olika modeller och konstruerade en förbränningsmotor som installerades i en biplan med två skjutande propellrar. Bröderna Wright väckte ett flygplansintresse över hela världen. Den 14 december gjordes det första försöket med Flyer 1 men eftersom Wilbur var ovan med styrningen så lyfte han planet för kraftigt så att planet störtade, planet gick sönder men reparerades lika snabbt.

Den 17 december 1903 vid Kitty Hawk skedde den första flygningen med motor, flygplanet döptes senare till “The Flyer”. Orville flög i 12 sekunder och flygsträckan blev 36.5 meter.

Den 3 mars 1908 slöts ett avtal med fransmannen Lazare Weller. Avtalet gick ut på att Wilbur Wright skulle göra vissa flygprov och när dessa var klara skulle Lazare Wellers bolag sälja och använda Wrights flygmaskiner i Europa. Bröderna bestämde att Orville skulle bearbeta den amerikanska marknaden som samtidigt öppnades upp medan Wilbur reste till Frankrike. Den 8 augusti 1908 flög Wilbur sin första demonstrationsflygning på hästkapplöpningsbanan Hunaudieres. Flera aktiva flygare fanns med bland åskådarna. Wilbur startade och steg, gjorde några svängar och landade efter 1 minut och 45 sekunder. Av utrymmesskäl flyttades verksamheten ett par veckor senare till ett militärt övningsfält vid Auvours. Där byggdes även en enkel hangar för hans Flyer IV. Den 28 september 1908 vann Wilbur ett pris på 5 000 francs genom att flyga 24 varv mellan två märken på 1 kilometers avstånd från varandra. För bedriften fick han franska aeroklubbens guldmedalj. Det franska bolaget bestämde att man skulle tillverka 50 stycken Flyer IV för den europeiska marknaden och att Wilbur skulle utbilda tre piloter. Man startade en flygskola i Pau.
Till flygskolan i Pau kommer även Wilburs syskon Katherine och Orville, där Katherine fungerar som deras sekreterare. Våren 1909 åker Wilbur, Orville och systern Katherine till Rom, där genomför man en rad flyguppvisningar samt utbildar två italienska officerare till piloter. I maj 1909 reser de tillbaka till Dayton för att konstruera ett nytt flygplan som är tänkt för US Army. Efter att försäljningskontraktet är undertecknat i augusti 1909 reser Katherine och Orville till Berlin för att fortsätta marknadsföringen i Europa, medan Wilbur som tröttnat på flygning, stannade i USA för att utbilda ett par officerare vid Army signal corps. Efter att de levererat de första amerikanska flygmaskinerna till USAs armé, beslöt sig Wilbur för att dra sig bort från flygningen och fabriksverksamhet. Han avled 1912, av Tyfoidfeber.

En engelsk tidning satte ut ett pris på 1000 pund till den första som fläg över den engelska kanalen. Vinnaren blev fransmannen Louis Blériot som flög sträckan i juli 1909. Efter det började flygindustrin utvecklas i snabb takt. Bröderna Wrights uppfinning blev en succé, människan kunde nu för första gången flyga! 1931 byggdes det första planet som var drivet av fyra motorer, som totalt kunde ta 16 passagerare och kunde flyga på 2 000 meters höjd. Världskrigen var hemska men det gav flygplanets utveckling en skjuts framåt Under första världskriget hade man ett lyckats konstruera ett plan som kunde komma upp i 200 km/h och under det andra ett plan som kunde flyga över 650 km/h.

Bilden föreställer Bröderna Wright på en av deras flygningar.
Flygplanet

Flygplan är benämningen på en luftfarkost som används för transport av människor och varor. Föraren kallas pilot. Ett flygplan startar och landar oftast på en flygplats. Ett passagerarflygplan är ett flygplan vars syfte är att frakta passagerare och deras bagage. Ett fraktflygplan används till att frakta varor. Flygplan kan även beväpnas och användas som stridsflygplan.

För att ett flygplan ska kunna flyga måste det generera en lyftkraft som är lika stor som sin tyngd samt ha en dragkraft som är minst lika stort som sitt luftmotstånd. Ett flygplan speciellt avsett för avancerad flygning har ofta en symmetrisk vingprofil för att ha god manöverförmåga i alla flyglägen, även i ryggläge. Det finns två slags motorer, antingen propellermotorer eller jetmotorer. Jetmotorn fungerar genom att kompressorer framtill på motorn komprimerar luften och trycker in den i brännkamrarna under högt tryck. Där sprutas bränslet in och förbränns kontinuerligt. Flygplan manövreras genom att påverka luftströmmen med roder i bakkanten av vingarna, fena och stabilisator, skevroder, sidroder respektive höjdroder. Skevrodren sitter oftast längst ut på vingarna och med det kan flygplanet lutas i sidled för att underlätta svängar. Fenan får flygplanet att följa mot den inströmmande luften och med sidorodret på fenan styr piloten noggrannare i girled. Höjdrodren på den horisontella stabilisatorn, styr planets nos upp eller ner och används när flygplanet skall öka eller minska anfallsvinkeln. Vid start och landning, fälls klaffar ut i bakkanten. Detta ger också ett högre luftmotstånd, vilket hjälper planet att sakta ner inför landning. Man kan få extra luftmotstånd med luftbromsar, som oftast sitter på ovansidan av vingen och används när flygplanet bromsar in efter landning eller i luften.
Ett gammalt flygplan

Utvecklingen

Med åren har flygplanen blivit modernare, större och säkrare. Tekniken är nästan den samma, visst har flygplanen fått mer finesser men bröderna Wrights uppfinningar finns kvar i dagens moderna flygfarkoster. Ingen vet hur ett flygplan kommer att se ut om 20 år. Jag tror att det kommer att vara ännu modernare, med kanske affärer, restauranger mm ombord. Kanske det inte finns piloter som styr flygplanen utan dessa
styrs av robotar från flygtorn på jorden. En sak är säker och det är att utvecklingen hela tiden går framåt, men kanske inte alltid till det bästa…
Flygplanet har ungefär samma uppbyggnad nu som när Bröderna Wright byggde de första planet. Självklart har vissa saker förändrats men grunderna är fortfarande detsamma. En av flygplanets viktigaste delar är vingarna. Vingarna gör så att flygplanet kan lyfta från marken och hålla sej kvar i luften.
Flygplan och miljön

Dagens flygplan är både en miljörisk och hälsorisk. Om man bor nära en flygplats kan man höra planets motorer som ett buller. Planet släpper även ut föroreningar. Trots detta är markföroreningarna i Sverige värre än flygplanens utsläpp. Man kan känna lukten av fotogen på flera mils avstånd från flygplatserna. Fotogen är gjord av råolja, vad händer om råoljan en dag tar slut? Det är en fråga som många försöker undvika men som är livsviktig. Därför måste vi människor snarast komma på ett sätt att driva dessa oljeberoende prylarna vi använder på annat sätt. Flygplanet är även negativ på så sätt att bränslet påverkar jordens ozonlager, speciellt de plan som flyger på de högsta höjderna. Detta är största miljöfaran när det gäller flygplanen. Om vi inte kommer på ett annat sätt att driva flygplanen med, kommer ozonlagret med tiden att bli tunnare än vad det redan är. Utan ozonlagret bränns vi människor på jorden upp. Samma gäller med bilarna, ju mer vi kör bil desto mer ökar risken på att jorden en dag kommer att överhettas av att ozonlagret är för tunt. Även transporterna av oljan förorenar naturen. Och hur ser det ut om ett flygplan har störtat? Tusentals delar av flygplanet ligger utspritt på jorden.

I takt med att människan blivit medveten om miljöförstöring, har flygplan många gånger pekats ut som en stor miljöbov, särskilt efter att allt fler bilar fått hybriddrift och katalysatorer och allt fler bussar börjat gå på etanol istället för på diesel. Förslag som kommit är att fler långresor, om möjligt, borde ske med båt eller tåg. Antalet flygresor och flygplansavgångar minskas ned lite tack vara att den internationella diplomatin i högre grad använder sig av videokonferens, stället för att träffas personligen vid varje möte. Samtidigt håller flygplansbranschen på att satsa mer på att försöka utveckla mer miljövänliga flygplan. Nuförtiden har många flygbolag, flygplatser, flygindustrier och myndigheter satsat stort för att förbättra flygets miljöprestanda och det har dom gjort på grund av att flyget är det snabbaste ledande transportmedel och det har gett resultat. Inget annat trafikslag har visat så stor framgång på miljöförbättring de senaste åren. Utvecklingen har haft stor betydelse för miljön. Nyare flygplan har också kommit med tystare och energisnålare motorer för att färre människor ska störas av flyget. En annan sak som flygledningen har gjort för att flyget ska störa färre människor är att dom har lagt om flygvägarna. Lägre energiförbrukning har också lett till att flygplanen släpper ut mindre koldioxid och kväveoxid. Man har räknat ut att utsläpp av koldioxid och kväveoxid per passagerare också har halverats dom senaste åren. Allt detta har industrin som gör flygplanen, flygbolagen som flyger dem, flygplatserna och myndigheterna gjort för att få en bättre flygmiljö. Flygplanets betydelse för miljön har alltså med åren blivit mycket bättre och vi kan ha en renare luft.

De nya planen som byggs är mer miljövänliga än de gamla var men problemet är att det byggs fler och fler plan men samma antal gamla plan skrotas inte utan det blir istället fler plan totalt som vi använder att flyga med. Man skulle bytt ut alla de gamla planen mot nya för att få bäst resultat ur miljösynpunkt, men det blir såklart jättedyrt. Fler flygbolag går ut i sin reklam nu med att dom endast flyger med miljövänliga flygplan, te.x Nova Airlines och Apollo resor. Dessa flygplan är kanske mer miljövänliga än vissa andra, men helt ofarliga för miljön kan dom ju inte vara. Det kan nog inget flygplan bli då länge man inte kommer på något annat bränsle än att driva flygplanen med.
Samhället

Som vi förstått efter att studerat om flygplanet har det en stor betydelse i det samhälle vi nu lever i. För att snabbt kunna förflytta oss från ett ställe till ett annat är flygplanet ett smidigt hjälpmedel. Tack vare flygplanet har vi på ett smidigt sätt kunnat utforska delar av världen som vi förr inte visste fanns. Det ger oss också en stor möjlighet att resa över världen på semester, för att besöka vänner på andra sidan jordklotet, att utforska världen mm. Att åka flygplan har blivit något som är vanligt för allt fler människor, jag har varit utomlands flera gånger och de flesta gånger har vi flugit till resemålet. Det är allt vanligare att familjer tar flyget för att komma ut på semester.

Flyget kan också vara ett bra hjälpmedel i krig, både att försvara och anfalla med. Men utvecklingen medför också en del negativa saker. Tyvärr har forskningen gått så mycket framåt att människan, om vi vill, kan utplåna stora delar av världen med hjälp av bomber, te x atombomber och flyganfall. Militärflyget kan grovt indelas i observationsflyg, bombflyg, jagarflygplan och transportflyg. Dessa har olika funktioner som hela tiden utvecklas för att kunna lura fienden och kunna flyga fort och ostört för t.ex radar.
Positivt med flygplanen i krigssituationer är, att man kan använda flygplanen att transportera hjälpsändningar till krigsdrabbade områden. Man har lastat planen med filtar och andra nödvändigheter som sedan släppts ner från luften pga man inte kommit fram till folket som verkligen behövde hjälpen i vanliga bilar på vägarna. Då har flygplanen varit till stor hjälp. Det finns också flygplan som har inretts som sjukhus med aktumottagningar, operationsrum mm och som man kan flyga till olika platser där krissituationer uppstår och där de lokala sjukhuset inte räcker till.

Andra exempel där flygplanet används på ett positivt sätt är skogsbrandsbekämpning. Detta används mycket i i USA och Australien och där kan man rädda mycket skog och mark som förr i tiden blev totalförstört när inte flyget fanns och kunde släcka bränderna. Bekämpning av knarksmuggling är en annan sak som flyget hjälper till med, Amerikanska flygvapnet har Herculesplan till hjälp att med en speciell radar söka efter smugglande flygplan och båtar.

Väderspaning är också en sak som flyget hjälper samhället med, dessa plan har en speciell radar som kan övervaka vädret och varna allmänheten när det är cykloner och orkanvindar på gång i något område.

Flygplanets tillkomst har haft en stor betydelse för individen och samhället. Människans dröm har i århundraden varit, att som fåglarna kunna flyga. Med bättre och bättre teknik och med snabbare transporter kan vi och transportgods ta oss i stort sett vart vi vill över världen på en kort tid.

Det första försöken till att flyga, 2.2 out of 5 based on 35 ratings
| Mer
Betygsätt Det första försöken till att flyga


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Det första försöken till att flyga eller som på något sätt är relaterade med Det första försöken till att flyga.

Kommentera Det första försöken till att flyga

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2