.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Det indiska samhället

I enlighet med de heliga skrifterna kom människan i det hinduistiska att indelas i grupper eller kast som kallas varnas. Översta gruppen utgörs av präster som kallas brahminer. Därunder kommer gruppen med krigare och härskare. Den tredje varna – gruppen består av handelsmän och den näst sista gruppen är hantverkare. Varje varna är dessutom indelad i undergrupper. Hinduer får inte umgås med högre eller lägre kast. Utanför detta gruppsystem finns de oberörbara, de allra lägst stående som fick beteckningen “Guds barn” av mahatma Gandhi, Indiens store ledare i kampen för frigörelse från det brittiska kolonialväldet. Av gammalt fick alltid “Guds barn” göra de smutsigaste arbetena. Även om deras situation har förbättras i dagens Indien, så är de fortfarande illa sedda. Indien är ett stort land och det betyder att hinduerna har många olika språk, att de äter olika slags maträtter och att de klär sig annorlunda. Det finns faktiskt hinduer som äter kött, men ingen äter nötkött för att kon är ett heligt djur. De flesta är vegetarianer. Den hinduistiska kvinnan bär ofta en sari. Det är ett skynke av bomull eller siden, 6.5 m långt som viras runt kroppen. Männen bär en skjorta av bomull och vida byxor.

| Mer
Betygsätt Det indiska samhället


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Det indiska samhället eller som på något sätt är relaterade med Det indiska samhället.

Kommentera Det indiska samhället

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2