.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Drottning Kristina

Ämne: Biografier
| Mer

Det var en mörk decemberdag 1626 och människorna på Stockholms gator hade plötsligt stannat upp. Orsaken till detta var att fyrtiotvå kanonskott just ljudit över staden och klargjort att en kunglig födsel ägt rum, en pojke trodde alla.
Men när sköterskorna på Stockholms slott tvättat av segerhuvan på barnet såg de att det var en liten flicka.
Dåvarande kungens syster, Katarina, bar fram barnet till dess far, Gustav II Adolf och det togs emot med kärlek och glädje. Kungen bestämde att barnet skulle få heta Kristina efter sin farmor.
Men flickans mor, drottning Maria Eleonora, var inte lika glad. Det enda hon sade när hon fick se barnet var: “så ful hon är”. Och eftersom drottningen inte ville veta av sin dotter så var det barnmorskorna som skulle få uppfostra den lilla prinsessan.Gustav II Adolfs död
Innan Gustav II Adolf klev på fartyget som skulle föra honom och hans trettiotusen man över till Tyskland och kriget där, förklarade han att hans fru, drottningen, absolut inte skulle få styra Sverige om han dog. Han ville inte heller att hon skulle få ta hand om den då tre och ett halvt år gamla Kristina. Därför fick prinsessan flytta till sin faster på Stegeborgs slott.

När Kristina fick brevet om sin fars död, 1642, var hon inte ens sex år gammal. Gustav II Adolf hade stupat i slaget vid Lützen, skjuten i armen och i bröstet.
Kungens död blev en chock för det kungliga hovet. En ännu större chock fick de när hans testamente öppnades: Gustav II Adolf hade bestämt att Kristina skulle bli drottning. Kungens rådgivare skulle styra landet tills prinsessan blivit myndig, sedan var det hon som styrde.

Sex år och drottning
Många blev väldigt upprörda över beslutet att låta Kristina bli drottning, kunde verkligen en kvinna styra ett land?
Men när riksdagen träffat Kristina så ändrades deras uppfattningar helt. De såg likheten mellan flickan och Gustav II Adolf och utropade henne till “Kristina, Sveriges, Götes och Vendes Drottning, med Guds nåd, Storfurstinna av Finland, Furstinna av Estland och Karelen, Dam över Ingermanland”.

Men livet för den unga drottningen blev inte lätt. Hon tvingades lämna sin faster och flytta tillbaka hem igen.
Kristinas mor, Maria Eleonora, drog sig tillbaka efter hennes makes död och ägnade dagarna åt att sörja. Detta plågade Kristina, hon kände sig instängd och orkade inte med den tryckta stämningen på slottet Nyköpingshus. Kristina ville inte uppfostras till någon fin och lydig dam. Hon ville få lära sig att läsa, skriva, räkna, rida, jaga och allt det andra som pojkarna på den tiden fick lära sig.
Gustav II Adolf hade också bestämt att Kristina skulle uppfostras som en pojke men det gick inte drottningmodern Maria Eleonora med på.

De få gånger då Kristina fick lämna Nyköpingshus, var då hon skulle agera drottning. Hon fick ta emot utländska ambassadörer och var mycket duktig på detta. Man kunde inte tro att Sveriges drottning då bara var sex år.

Gustav II Adolfs begravning

1634, två år efter kungens död, ägde dennes begravning rum. Maria Eleonora hade skjutit upp begravningen så långt det bara gått men tillslut måste det ske.
Begravningen ägde rum i Riddarkyrkan i Stockholm och tog tre dagar. Det var bara svenskar närvarande. Kristinas förmyndarregering ville inte att de andra europeiska länderna skulle få se hur fattigt Sverige egentligen var, därför hade de inte skickat ut några inbjudningar.
Den långa begravningen blev för mycket för den unga drottning Kristina. Hon blev så utmattad att hon svimmade, fick hög feber och otäcka utslag.

Axel Oxenstierna

Mannen som räddade Kristina från hennes litet underliga mor, hette Axel Oxenstierna, rikskansler och friherre till Kimito gård i Finland.
Oxenstierna hade varit Gustav II Adolfs närmaste vän och det var han som nu styrde Sverige genom Kristinas Förmyndarregering.
Han lät Kristina flytta tillbaka till sin faster på Stegeborgs slott. Sedan tvingade han Maria Eleonora att lämna Nyköpingshus och flytta till hennes eget slott, Gripsholm.
Kristina blev väldigt lycklig över dessa beslut.

Kristinas utbildning

Efter flytten till Stegeborgs slott förändrades Kristinas undervisning helt. När hon bodde hos sin mor hade hon inte fått så mycket tid till att studera, men det skulle hon få nu.
Kristina fick egna lärare i filosofi, matematik, olika språk, statskunskap och historia. Hon var mycket intresserad av alla ämnena men hennes absoluta favoritlektioner var då Axel Oxenstierna kom och diskuterade den svenska utrikespolitiken med henne.

Kristina började mer och mer bli som en pojke. Hon klippte av sitt långa hår och klädde sig i stövlar, byxor, jacka och hatt. Hon skaffade också en manssadel till sin häst och tränade ofta ridning, jakt och fäktning.
Kristina blev mycket bra på dessa tre saker. Hon kunde rida en hel dag i sträck utan att få ont någonstans och hon kunde lätt fälla en springande hare från hästryggen.

Karl Gustav

På Stegeborgs slott bodde – förutom Kristina och hennes faster Katarina – också Kristinas kusiner, Karl Gustav och Maria.
Karl Gustav var den personen som stod Kristina närmast. De båda tyckte om att umgås och de skämtade ofta om att de skulle styra landet tillsammans när de blev äldre.

En blek decemberdag 1639 miste Kristina sin faster. Katarina hade plötsligt insjuknat och avled mycket hastigt.
Kort efter Katarinas död flyttade Kristina till borgen Tre Kronor i Stockholm. Flytten blev jobbig både för Kristina och kusinen Karl Gustav. Han var klar med sina studier och 1642 bestämdes det att han skulle skickas till kriget i Tyskland.
Karl Gustav blev mycket orolig att han kanske skulle mista Kristina men hon lugnade honom med ett förslag: de skulle förlova sig i hemlighet…
Och så blev det också. Samma år förlovade sig den då sextonåriga Kristina med sin kusin, tjugoåriga Karl Gustav.

Efter flytten till Tre Kronor blev Kristina mycket rastlös. Hon som mindre än fem timmar varje natt och studerade minst tolv timmar varje dag. Slottshovet orkade inte med hennes takt, Kristina vilade aldrig. Hon åt nästan ingenting och drack bara vatten.
Drottningen blev mer och mer koncentrerad vid sin roll som Sveriges första dam. Hon tog stort ansvar för sina studier och såg till att alla hade respekt för henne.

Kristina blir myndig

I december 1644 fyllde Kristna arton år. Nu var det hon som styrde Sverige och därför avtackade hon också förmyndarregeringen.
Det första beslutet hon tog som regent över Sverige var att skapa fred ute i Europa.
Hon började med krigen i Danmark och Norge och vann, genom freden, land åt Sverige. Halland, Gotland, Jämtland, Härjedalen och ön Ösel blev svenskt.
Efter denna seger så sände Kristina iväg Adler Salvius för att förhandla om fred i det tyska kriget.
1648 slöts den westfaliska freden och det gav Sverige en ännu större roll i Europa. Denna gången fick Sverige landområden längst med Östersjön och Kristina fick en ny titel: “Hertiginna av Bremen, Verden och Pommern, Furstinna av Rügen och Dam över Wismar”.
Kristina var mycket stolt över sig själv. Så här framgångsrik hade ingen svensk regent varit förr.
Men Kristina hade annat att tänka på också. Sverige var ju ett relativt fattigt land och detta var något som hon ville ändra på.
Med hjälp av skatter som blev hemskickade från krigen köpte Kristina in konstföremål till slottet, anlitade utländska filosofer och konstnärer, grundade en teater och en balett och förbättrade de svenska skolorna. Kristina gjorde Stockholm till en riktig europeisk huvudstad, hon ansåg att det var hennes uppgift att få staden att skina.
Fler och fler hörde talas om Kristina och hennes bravader. Utländska filosofer och vetenskapsmän lovprisade henne och sade: “hon vet allt, hon har sett allt, hon har läst allt”.

Giftermål?

När Kristina var tjugotvå år hade hon uppnått många av sina mål. Hon hade gjort Sverige till en stormakt och skapat fred i Europa. Men ändå var folket i Sverige inte nöjda med hennes insats. För att finansiera Kristinas alla idéer hade hon fått ta ut mer skatt av folket och bönderna blev bara fattigare och fattigare. Till och med adeln hade fått det sämre ställt.

Kristina var mycket trött och inte blev det bättre när riksdagen började diskutera giftermål. Kristina och Karl Gustav var ju förlovade men Kristina ville absolut inte gifta sig med honom. Det var helt enkelt omöjligt var den ena förklaringen riksdagen fick.
Karl Gustav blev mycket upprörd då han fick höra vad Kristina sagt. Men han nämnde inte någonting om det till henne.

Kristinas kröning

Kristinas kröning hade planerats i flera år och nu skulle den – till Kristinas stora glädje – äntligen äga rum. Hon hade bestämt att hon skulle krönas till kung, inte till drottning och det skulle vara en påkostad ceremoni. Så blev det också. Kröningen blev en fest som pågick i fyra dagar. Hela Stockholm var utsmyckat med flaggor och draperier och ambassadörer från flera olika länder var där.
Själva kröningen skedde klockad tolv den 20 oktober 1650 i Storkyrkan. Samtidigt kröntes Karl Gustav till kronprins. Nu hade Kristina skaffat en tronföljare utan att behöva gifta sig.

Kristina fortsatte sin hårda studiegång och sov nästan ingenting om nätterna. En dag hittades hon avsvimmad i biblioteket med hög feber och yrsel. Läkarna rådde henna att vila och ägna sig mer åt saker som roade henne.
För en gångs skull lyssnade Kristina på någon annan. Hon lyssnade till musik från Paris och Madrid, beställde tavlor från Rom, såg på teatrar och balett och diskuterade konst med utländska ambassadörer. Under mötena med ambassadörerna togs också andra ämnen upp, bland annat den katolska läran. Kristina var mycket intresserad av denna och sände efter två av påvens katolska jesuiter för att få reda på mer om katolikerna.
Sveriges drottning hade nu begått ett stort brott, högförräderi, och detta kunde straffas med döden.

Kristinas avgång

Kristina började så småningom fundera på att avgå som drottning, abdikera. Då skulle hon få göra som hon ville, tro på vad hon ville. Därför beslöt hon tillslut för att abdikera och klargjorde detta för riksdagen som blev mycket upprörda. Men ingen skulle nu kunna få Kristina att ändra sig, hon skulle avgå.
Men vad skulle hon göra sedan? Kristina berättade inte om sina planer eller den verkliga anledningen till hennes avgång. Den enda som visste någonting var en spansk ambassadör vid namn Antonio Pimentel. Kristina skulle resa till Spanien och bli katolik.

Själva abdikeringen, avgången, ägde rum den 6 juni 1654 på Uppsala slott. Det var en vacker försommardag och på slottet väntade man på drottningens ankomst.
Kristina trädde in i slottet iklädd full kungaskrud och slog sig ned på silvertronen. Hon lämnade så småningom ifrån sig kronan, spiran, riksäpplet, nyckeln och till sist också kungaskruden. Iklädd endast en vit enkel klänning lämnade hon slottet under folkets rop “leve Sveriges konung”. Spiran, kronan, nyckeln och riksäpplet låg nu i Karl Gustavs händer och han blev senare också krönt till Karl X Gustav, d.v.s. Karl den tionde Gustav.

Flykten från Sverige

Dagen efter Kristinas avgång var det dags att ge sig av. Hon red ned till gränsen mot Danmark och fortsatte sedan ned in i Danmark. När hon passerade gränsen utbrast hon: “Nu är jag äntligen fri!”
Efter sex dagar på hästryggen hade Kristina nått ned till Hamburg i Tyskland. Därifrån gick resan vidare genom flertalet länder för att till sist nå Bryssel, huvudstaden i spanska Nederländerna.

Kristina blir katolik

Julaftonen 1654 var dagen då Kristina blev katolik. Gudstjänsten ägde rum i hemlighet.
Ett år senare upptogs hon officiellt i den katolska kyrkan vid en gudstjänst i Innsbruck. Nu visste hela världen om att hon var katolik och hon kunde därför också fullfölja resan till Rom där påven Alexander VII väntade henne.

Kristina anlände till Rom i december 1655. Hon blev välkomnad av påven och han gav henne ett nytt namn: Maria Kristina Alexandra.

Men livet i Rom blev inte som hon väntat sig. Påven var missnöjd med hennes liv som katolik. “Hon måste leva ett frommare liv”, var hans synpunkt.
Kristina var också missnöjd med att hon inte stod i centrum längre. Hon ville ha en betydelsefull roll i Europa men misslyckades med alla sina försök till att skaffa sig mer makt.
Efter varje misslyckande drog hon sig tillbaka till Rom igen. Åren gick och invånarna i Rom uppskattade henne mer och mer för varje år. Romarna kallade henne för “vår egen drottning”.

Kristinas sista år

Drottning Kristina dog 1689, 63 år gammal. Påven lät begrava henne i Peterskyrkan bland de allra förnämsta.
Kristina fick aldrig någon egen familj, bara nära vänner. Bland dem fanns kardinalen Decio Azzolino. Han delade hennes intresse för politik och kultur och det var han som fick henne att skriva sina memoarer. Azzolino dog bara några veckor efter Kristina.
Drottning Kristina är en stor personlighet i vår svenska historia. Man pratade länge illa om henne på grund av hennes förräderi mot kyrkan, ända in på våran tid.
Men även om Kristina var en förrädare så gjorde hon mycket bra för vårt land. Hon skapade fred mellan katoliker och protestanter, gjorde Sverige till ett respekterat land m.m.
Ingen svensk regent har någonsin väckt så stor uppmärksamhet utomlands som Kristina.

Drottning Kristina, 3.0 out of 5 based on 26 ratings
| Mer
Betygsätt Drottning Kristina


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Drottning Kristina eller som på något sätt är relaterade med Drottning Kristina.

Kommentera Drottning Kristina

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2