.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Egenkontroll

Ämne: Psykologi
| Mer

Uppgift 2

Ni ska ta reda på fakta om hur tryckprov går till. Ni ska skriva en frågeställning på minst fem frågor och besvara dem. Diskutera i grupp och skriv ner ett gemensamt svar.

1. Var ifrån får man tag på tryckplattorna?
2. Vad innehåller de olika plattorna?
3. Hur använder man dem?
4. Vid hur många grader ska man förvara proven?
5. Hur länge ska man förvara tryckplattorna?
6. Hur ser prov svaren ut på Endo-agarplattan?

Svar:

1. Tryckplattorna får man tag på hos närmaste livsmedelslaboratorium.
2. Det finns två olika sorters dessa är TGE – agar och Endo – agar
3. För att ta prover med tryckplattorna gör man så att man städar precis som vanligt och sedan så tar man dessa plattor och trycker dem i mot exempel arbetsbänkar, knivar, skärbrädor, m.m.
4. När man tagit prov på olika ställen och föremål i anläggningen så tar man och stoppar de i burken och förvarar den i +37º
5. Man ska förvara plattorna i +37º i 1- 2 dagar.
6. På Endo – agarplattan framträder eventuellt så kallade colibakterier och de får en tydlig metallglans

Uppgift 3

Ni ska ta reda på fakta om hur en mikrobiologisk undersökning går till
Diskutera i grupp och skriv ner ett gemensamt svar.

Svar:

En mikrobiologisk undersökning går till så att företagaren själv tar ut prov från någon eller några produkter och sedan skickar i väg dem till undersökning på laboratorium. För att undersöka om det finns sådana mikrobiologiska organismer som bidrar till att ett livsmedel genomgår förskämning och försurning, det kan även visa på olämplig hantering av livsmedel. Och En sådan undersökning bekostas helt och hållet av Företagaren.

Uppgift 4

Ni ska förklara vad en rengöringskontroll är och hur den går till. Diskutera i grupp och skriv ner ett gemensamt svar.

Svar:

En rengöringskontroll kan gå till på lite olika sätt beroende på nivån av kontrollen Men man gör alltid en form av rengöringskontroll minst en gång i veckan och då går man runt när man städar och kollar redskap, bänkar, värmekällor, brunnar och så vidare ser okej ut och man skriver upp allt och sedan skriver under. Om de då händer att en matförgiftning inträffar så ligger ansvaret hos den som skrivit under pappret. Men med jämna mellan rum gör man också mera ingående kontroller som bland annat en form av kontaktplatts kontroll som tillexempel tryckplattor eller rör.

En sådan kontroll går till på så sätt man kontaktar de företag som säljer sådana provmaterial som tryckplattor och beställer.
När man sedan får provmaterialet så ska man utföra dessa kontroller enligt beskrivningarna på de ytor eller föremål som man vill kontrollera. Ytorna som man ska provas ska vara rengjorda med de vanliga rutinerna, Ytorna ska också vara ordentligt torra. Sedan gör man provet och försluter provet. Sedan så ska ju proven märkas på lämpligt sätt och fylla i följesedeln som sedan innehavaren ska skriva under.
Sedan ska proven snarast lämnas in till laboratoriet eller inkubera i eget värmeskåp enligt tillverkarens anvisningar.
Uppgift 5
Förklara vad en leveranskontroll är för något och vad som menas med en obruten kylkedja.
Svar:
Leveranskontroll är en kontroll man gör vid leverans av varor då kontrollerar man att inga varor blivit skadade under frakten. Att alla varor som finns med på fakturan och att alla varor man beställt finns med. Och att de är rättmärkta med mera. En obruten kedja innebär att en frysvara som har t.ex. -3 ska ha samma temperatur under hela resan tills när den anländer till restaurangen och den som tar i mot varorna gör en temperatur kontroll.
Uppgift 6
När Hur och varför gör man en värme och nedkylningskontroll? Diskutera i grupp och skriv ner att gemensamt svar.
Svar:
Värmekontroll: En värmekontroll gör man i samband med de övriga större kontrollerna som tillexempel kylar och frysar. Det innebär att man gör det ungefär en gång i veckan.
Nedkylningskontroll: Det gör man när man ska kyla ner tillagad rätt som tillexempel pannkakor så tar man innan man ställer in produkten i en kyl så tar man kärntemperaturen och sedan efter fyra timmar så ska man ta kyl temperaturen igen och då ska temperaturen ha sjunkit ner till omkring +8. Om nedkylningen går för långsamt så finns det risk för att bakterier frodas.

Uppgift 7

Alla dagar: soppar man golvet, torkar golv, bänkar, torkar av alla maskiner, toaletter, tömma alla brunnar, städa ur diskmaskinen

Måndagar: Kollar temp på alla kylar och frysar
Tisdagar: städa städskrubben
Onsdag: plocka i ordning i torrförrådet
Torsdag: städar ur diskmaskinen extra noga
Fredag: Kollar temp på kylar och frysar, städa i ordning i kylarna och frysen.

Egenkontroll, 3.5 out of 5 based on 2 ratings
| Mer
Betygsätt Egenkontroll


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Egenkontroll eller som på något sätt är relaterade med Egenkontroll.

Kommentera Egenkontroll

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2