.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Ekologisk

Ekologiska tankar

Ordet ekologi kommer från två grekiska ord, oikos och logos. Där oikos betyder hus och hem, logos betyder lära. Så man skulle kunna säga att ekologi betyder läran om hus och hem.
Vad är då hus och hem i vårt fall?
Från en biologisk vinkel så definieras ekologi som läran om organismens förhållande till miljön, alltså vår omgivning. Där miljön modifieras/påverkas av organismens aktiviteter.
Man skulle kunna säga att vi människor är en av organismerna i miljön och att vi konstant påverkar miljön med våra olika aktiviteter.

Det är bara egentligen naturen som kan producera. Med det vill jag säga, med hjälp av energi bygga upp organisk materia. Människor kan bara använda naturens produktion och av den framställa varor och energi till egen konsumtion.
Vi använder produkter från alla steg i naturens kretslopp för vår tillverkning. Säd eller olika växter som kommer från den grundläggande/ursprunglig produktion i naturens kretslopp som man skulle kunna se som ett första steg. Mjölken eller kött som kommer från kon som en form av andra steg i naturens kretslopp där kon äter produkten av det första steget. Oljan i sin tur är en form av tredje steg som kommer från alla nedbrutet organiskt material.
Det vi får ut av alla dessa steg är energi i olika former, där man skulle säga att den sista är mest effektivast och även den som är begränsad.
Konsumtion av energin sker vid privat förbrukning av mat, kläder, bostäder och transporter etc. Sedan går detta med en viss energiinsats till återanvändning, t ex tidningspapper, metaller etc.
Men man frågar sig om den resterande av det som skall brytas ner verkligen gör det och om avfallet verkligen kan tas upp av naturen och inte orsaka någon skada?

För att återgå till ordet ekologi ovan så associera jag nu jorden till ett hem där vi bor i. Där någon form av kretsloppstänkande bör följas för att det ska kunna huvudtaget vara ordning och reda i hemmet.
Skillnaden mellan mitt hem och jorden är att i mitt hem finns en papperskorg. Där soporna försvinner princip automatiskt ifrån hemmet på grund av någon ansvarig person. Men något sådant finns dock inte på jorden för där måste saker och ting återvinnas.
- – -
Människor skapade för länge sedan ett ekonomiskt system sinsemellan för att underlätta varubytet mellan sig. Men hur värderar vi egentligen ekonomin idag, alltså hur värde ser vi saker omkring oss, och fungerar detta system sinsimellan med naturens kretslopp?
- – -
Det finns knappt några ställen kvar på jorden där människans påverkan inte är märkbar. Till och med atmosfären har och förändras genom processer som vi producerar som är helt onaturligt för naturen. Under dom 100 senaste åren har vi mer än förut förvandlat vår planet på ett sådant sätt som hotar en rad biosfäriska samhällssystemet. Men genom energin förvisso höjt vår levnadsstandard för tillfället. Grund anledningen till denna förstöring är konsumtionen av oljan, gas och kol såklart. Naturtillgångarna belastningarna har ett ganska stort samband med befolkningstillväxten. Man kan se det ur miljösynpunkt som det mest betydelsefullaste problemet under 1900-talet.
Som ett exempel kan man se Kina som idag har 1,28 miljarder invånare och jämföra det med befolkningen som antas uppnås 2015 till 1.41 miljarder alltså en befolkning ökning på 0.13 miljarder. Det kommer alltså skapas mer människor i Kina än befolkningen som är i Mexico idag. Då är ändå Mexiko idag två och en halv gånger folktätare än Sverige. Då man kan uppskatta att Mexiko har vid år 2015 cirka 13.8 gånger mer människor än Sverige.

Som toppen på allt så har Kinas oljeförbrukning ökat med 15,4 procent under 2004 fast dock nu under 2005 lugnat ner sig. Men dom har trots allt lyckats få världens näst största oljeimporter, på grund av sin snabba ekonomiska tillväxt. Man kan även ta upp världens näst mest folkrikaste land Indien som ökar genomsnittligt sin årliga oljeimport till 10-13 procent
per år.

| Mer
Betygsätt Ekologisk


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Ekologisk eller som på något sätt är relaterade med Ekologisk.

Kommentera Ekologisk

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7