.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Ekonomisk analys

Ämne: Ekonomi
| Mer

Sverige har de senaste åren haft en dålig kombination av snabb tillväxt och låg inflation. I år så kommer inflationen att ligga på ungefär 3%. Höga skatter och en stor offentlig sektor bromsar den ekonomiska tillväxten. Nästa år så kommer den att falla tillbaka något.
Man planerar att tillväxten kommer att ligga på 2.8% år 2003.
Eftersom inflations siffran är över Riksbankens mål på 2.0%, så kommer det att höja förväntningarna om den framtida inflationen, vilket minskar sannolikheten för en sänkning av reporäntan.
Den oväntat höga inflationen är tecken på mindre gynnsamma relationer mellan tillväxt och inflation. Inflationen i Sverige är högre än vad den är i övriga Europa.
En del tycker inte att man borde sänka räntan mer, eftersom budgeten för 2002 kanske lovar skattesänkningar, som förhoppningsvis kommer att sätta fart på ekonomin. Svenska räntor stiger i takt med att den internationella utvecklingen.
De europeiska räntorna har stigit den senaste tiden, vilket kan vara ett tecken på att ekonomin är på väg att återhämta sig. Styrräntan låg under år 2000 något under den europeiska procentenheten. I år så kommer den svenska och europeiska styrräntan ligga på ungefär samma procentenhet. Den amerikanska styrräntan har planeras att ha en relativt låg styrränta i år, och kommer troligtvis inte att höjas förrän i början av nästa år.
Reporäntan låg i september förra året på 3.7, vilket är mycket mindre än vad den var 1994 då den låg på 7.20.Om det inte blir någon omröstning om vi ska gå med i EMU i år så kan det drabba den svenska kronan så att den försvagas mot både dollarn och euron. Nu så kostar ungefär 1 dollar 10.41 svenska kronor. En euro kostar ungefär 9.28 svenska kronor. Under 2001 så utvecklades kronan svagare än vad man förväntat sig. Det finns dock skäl att på längre sikt hoppas på en starkare växelkurs, på grund av den gynnsamma utvecklingen i ekonomin
Arbetslösheten är relativt stabil. Under 2002 så kommer arbetskraften att ligga på ungefär 4440 000 personer, vilket är vad man tror att den kommer att göra nästa år också. Den öppna arbetslösheten steg till 4.5% av arbetslösheten i december förra året.
Den internationella konjunkturen har hamnat i ett dödläge som förvärrats efter terrorattackerna i USA. Det är svårt att säga hur konjunkturen påverkas under 2002. Hur det blir relaterar mycket till hur utvecklingen i USA fortsätter. Under december förra året så var den svenska industrikonjunkturen på väg att bottna. I år så tror man dock att sysselsättningen kommer att öka i slutet av året och på så sätt ge en större efterfrågan. Efter att det har varit lågkonjunktur så måste det så småningom komma en högkonjunktur, frågan är bara när.

Att det är en lågkonjunktur i Sverige beror främst på att efterfrågan på varor och tjänster är dåliga. Företag har svårt att hitta kunder på marknaden. Därför kan de inte utnyttja sina resurser för fullt, de kan inte heller utnyttja arbetarna fullt ut och man får då en högre arbetslöshet. Att detta händer i Sverige kunde man se på b la Ericsson stora varsel i mars i förra året.
Lågkonjunkturen kan också bero på att företag inte riktigt vågar satsa efter terrorattackerna i USA. Företagen vet helt enkelt inte hur ekonomin kommer att se ut i framtiden. Lågkonjunkturen påverkas mycket av hur Sveriges BNP ser ut. I en lågkonjunktur så är BNP lägre än vad det skulle kunna vara.

Lågkonjunkturen beror också på de saker som är nämnda ovanför. Den påverkas av den ekonomiska tillväxten, hur inflationen ser ut, hur många det är som är arbetslösa, ränteläget, styrräntan och växelkursen.
De senaste åren har det varit en relativ snabb tillväxt i Sverige. En ekonomisk tillväxt kan vara bra, men inte om den är för snabb och inte om det samtidigt pågår en låg inflation. Det är bra att ha en ekonomisk tillväxt, eftersom det verkar minska konflikterna mellan olika grupper i samhället, då en ekonomisk tillväxt tillför en höjd materiell standard. Eftersom det har varit en snabb tillväxt de senaste åren så måste det alltså ha varit en väldigt bra relation mellan de olika grupperna. Man skulle kunna likna den ekonomiska tillväxten som en kaka. Växer inte kakan så får vi så kallad nolltillväxt. Man skulle kunna säga att den ekonomiska tillväxten pågår mer eller mindre hela tiden. Den senaste tiden har den varit väldigt snabb, och har då påverkat Sveriges konjunkturläge. Det som skulle kunna göras för att se till så att vi inte hamnar i en allvarlig lågkonjunktur, är att låta den ekonomiska tillväxten ske i en normal takt. Man måste också se till så att ekonomin utvecklas i normal takt, och få så kallad samhällsekonomisk balans. Man tror att den ekonomiska tillväxten kommer att minska något under nästa år, vilket kanske behövs för att stabilisera ekonomin.
För att se till så att den ekonomiska tillväxten inte blir allt för snabb, måste alla se till så att den utvecklas i normal takt, och även se till så att hålla ungefär samma takt.

Inflationssiffran är över Riksbankens mål på 2%. Den höga inflationen beror dels på att relationen mellan den ekonomiska tillväxten och inflationen inte är den bästa. För att sänka inflationen så kan man låta Sverige ha en hög arbetslöshet. Det tycker jag personligen inte är någon bra idé eftersom alla behöver ha arbeten. I och med att det är inflation så ökar priserna. När de svenska varorna och tjänsterna blir dyrare än resten av världens så får de svenska företagen svårt att konkurrera, och det försvinner arbeten, och många blir kanske arbetslösa.
Ju större inflationen är desto mindre får vi för pengarna, och det håller jag med om. Bara de senaste månaderna har priserna höjts på många varor, t ex cd-skivor.
Styrräntan är en ränta som centralbankerna använder sig av för att påverka penningmarknaden. Om styrräntan sjunker så påverkar det låneräntan negativt och vi får betala mer för lånet, plus att värdet på den svenska kronan sjunker. Det är alltså inte bra att styrräntan är alltför låg.
Om man höjer reporäntan så kommer de korta räntorna att stiga. Höjda räntor leder till en starkare krona.

Eftersom vi nu har en ganska låg inflation så är penningvärdet ganska stabilt. Om Sverige vill ha ett ännu stabilare penningvärdet så måste vi se till att ha lägsta möjliga inflation, och att man skulle kunna höja räntorna ännu mer. När vi får en starkare krona så vill utländska företag och privatpersoner att köpa kronor och placera dem i Sverige. Efterfrågan på kronan ökar och växelkursen stiger. Det är alltså bra att ha en stark växelkurs. Om man får en stark växelkurs så kanske fler företag vågar satsa mer, och då kanske arbetslösheten minskar, vilket leder till en mildare lågkonjunktur.

Det är svårt att säga hur den ekonomiska situationen kommer att se ut i framtiden. Som sagt så är vi inne i en lågkonjunktur just nu. Eftersom konjunkturerna svänger hela tiden, så är det troligt att vi kommer att få en högkonjunktur i framtiden. För att få det så måste vi försöka att hålla alla de ovanstående ekonomiska sakerna i balans.
Man planerar att tillväxten kommer att ligga på 2.8% år 2003, vilket är något mindre än i år, och ett tecken på att ekonomin är på väg att återhämta sig.
Jag tror att Sverige kommer att återhämta sig i ekonomin, men att det kanske kommer att ta ett tag. Man måste också tänka realistisk när det gäller ekonomi, och Sverige är ju inte ett land med så dålig ekonomi, så jag tror att vi inom en snar framtid kommer att se förbättringar. Det är inte lätt att ha en jämn konjunktur, och politikerna måste kanske låter konjunkturerna svänga lite för att hålla den svenska ekonomin i takt med den utländska.
Efter terrorattackerna i USA, så blev den ekonomiska marknaden ganska orolig, och man visste inte riktigt hur det skulle komma att påverka världsekonomin, eftersom den amerikanska dollarn påverkar penningvärdet rätt mycket. Sveriges ekonomi har mycket med andra länders ekonomi att göra, och det kan vara därför som det den senaste tiden kanske inte har gått så bra för Sveriges ekonomi. Andra länders ekonomi går kanske inte så bra, och de länderna vågar inte satsa lika mycket på import och export, vilket i sin tur påverkar våran import och export. Då vågar inte företagen i Sverige att satsa, och det blir lågkonjunktur.
Trots at vi är inne i en lågkonjunktur så måste vi försöka att hålla modet uppe, och se framåt, då det förhoppningsvis kommer att bli en högkonjunktur.

Ekonomisk analys, 2.0 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Ekonomisk analys


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Ekonomisk analys eller som på något sätt är relaterade med Ekonomisk analys.

Kommentera Ekonomisk analys

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2