.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Elektrolys

Ämne: Kemi
| Mer

Uppgift

Vi skulle göra fyra olika försök med elektrolyser och skriva reaktionsformlerna för vad som hände vid anoden (+) respektive katoden (-) i de olika försöken. Vi skulle förklara varför det som hände, hände.

Utförande och resultat

Vi fäste ett u-rör i ett stativ och hällde i en lösning av kopparklorid.

Försök 1:

Vi förde ner två kolelektroder i u-röret, anslöt till en strömkub samt stoppade lackmuspapper i sidorören.

I en elektrolyscell sker alltid en oxidation vid anoden och en reduktion vid katoden.

Reaktioner, anoden: 2Cl-  Cl2 + e-
Katoden: Cu2+ + 2e-  Cu (s)

e0anod – e0katod = 1,36 – 0,34 = 1,02 V

Försök 2:

Vi använde istället en koppranod och en kolatod i kopparkloridlösningen. Vi kolanoden samlades då Cu (s).
Reaktioner, anoden: Cu (s)  Cu 2+ + 2e-
Katoden: Cu2+ + 2e-  Cu (s)

e0anod – e0katod = 0,34 – 0,34 = 0 V Reaktionen kräver 0 volt!

Försök 3:

Vi tog en bägare och hällde i en elektrolyt i form av 5%-ig koksaltlösning. I detta hällde vi lite fenolftalein. Sen delade vi bägaren på mitten med en hopvikt papper. I varje “cell” satte vi en kolelektrod.

Vid katoden bildades en bas, kunde vi se då fenolfatleinet blev lila.

Reaktioner, anoden: 2Cl-  Cl2 + e-
Katoden: 2H2O  2OH- + H2

e0anod – e0katod = 1,36 – -0,83 = 2,19 V

Försök 4:

I ett mini-u-rör hällde vi kaliumjodidlösning. I den ena rörmynningen tillsatte vi fenolftalein och i den andra stärkelse. Sen elektrolyserade vi lösningen med ett 12-voltsbatteriVid anoden färgades lösningen lila och vid katoden bildades en brun fällning.

Rektioner, anoden: 2I-  I2 + 2e-
Katoden: 2H2O  2OH- + H2

e0anod – e0katod = 0,54 – -0,83 = 1,37 V

Slutsatser

De reaktioner som kräver minst energi äger rum först. Det vill säga de reaktioner där e0anod – e0katod är så litet som möjligt. För att syre ska kunna bildas krävs mer energi än för att andra gaser ska kunna bildas. Detta kallas för överspänning.

Elektrolys, 0.5 out of 5 based on 3 ratings
| Mer
Betygsätt Elektrolys


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Elektrolys eller som på något sätt är relaterade med Elektrolys.

Kommentera Elektrolys

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7