.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Ellära – Magnetism

Ämne: Fysik
| Mer

Magnet. Man brukar skilja mellan permanenta magneter och elektromagneter. En elektromagnet förlorar sin magnetism om man slår av strömmen. En permanent magnet är hela tiden magnetisk. Alla magneter har en nordände och en sydände. Magneter påverkar varandra så att lika magnetändar stöter bort varandra medan olika magnetändar dras till varandra. Magnetfält runt en ledare. Om det går ström genom en elektrisk ledare bildas ett magnetfält runt ledaren. Fältlinjerna är cirkulära och har en bestämd riktning så länge strömmen inte ändrar riktning.

Elektromagnet. Om man placerar en järnkärna i en spole som det flyter ström genom, får man en elektromagnet. Elektronmagneten blir starkare, ju fler varv spolen har ju starkare ström som går genom spolen.

Generatorer och transformatorer. Med en transformator kan man höja eller sänka en växelspänning. Transformatorn har två spolar som sitter på en gemensam järnkärna. Spolarna kallas primärspole och sekundärspole. En generator omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi och får lampor att lysa. En generator är en benämning för något som genererar, frambringar eller alstrar något annat. En vanlig generator är en elgenerator bestående av magneter.

Skillnad mellan lik & växelström. Växelström går i vågor, till exempel från -325V till +325V. Likström har samma spänning hela tiden.

Elektrisk energi och effekt. Elektrisk effekt räknas med formeln: Effekt = spänning * ström, som mäts i watt eller kilowatt. Energi = effekt * tid, som mäts i wattimmar. Om effekten anges i W och tiden i sekunder fås energin i Ws. Om effekten anges i kilowatt och tiden får vi energin i kilowattimmar.

Ellära - Magnetism, 2.2 out of 5 based on 13 ratings
| Mer
Betygsätt Ellära – Magnetism


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Ellära – Magnetism eller som på något sätt är relaterade med Ellära – Magnetism.

Kommentera Ellära – Magnetism

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2