.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Endoterma och exoterma reaktioner

Ämne: Kemi
| Mer

Uppgift

Vi skulle bestämma lösningsentalpin för natriumkarbonat och ammoniumnitrat, det vill säga, hur mycket värme som upptas eller avges då en mol av de båda salten löses i vatten.

Utförande

Vi gjorde två likadana processer, en för varje salt. Först mätte vi upp 200 ml vatten i en termos och mätte temperaturen på vattnet. Sedan vägde vi saltet och löste det i vattnet. Slutligen mätte vi temperaturen igen.

Beräkningar

Den specifika värmekapaciteten c för lösningen var given och satt till 4,0 kJ/kg . grad

Natriumkarbonat NaCO3

tH20 = 21,5 grader

mNaCO3 = 16 g

tNaCO3(aq) = 37 grader

E = c . m .  t

E = 4,0 . 0,216 . (37 – 21,5) = 13,4 kJ

H = – 13,4 kJ

MNaCO3 = 23 + 12 + 16 . 3 = 83 g/mol

nNaCO3 = 16 ≈ 0,2 mol
83

H = E
n

H NaCO3 = -13,4 = – 67 kJ / mol
0,2
Ammoniumnitrat NH4NO3

tH20 = 21,5 grader

mNH4NO3 = 17,4 g

tNH4NO3 (aq) = 9,5 grader

E = c . m .  t

E = 4,0 . 0,2174 . (21,5 – 9,5) = 10,4 kJ

H = 10,4 kJ

MNH4NO3 = 2 . 14 + 4 + 16 . 3 = 80 g/mol

n NH4NO3 = 17,4 ≈ 0,2 mol
80

H = E
n

H NH4NO3 = 10,4 = 52 kJ / mol
0,2

Resultat

När Natriumkarbonat blandades med vatten avgavs energi, det skedde en exoterm reaktion. Den energi som avgavs per mol salt beräknades till – 67 kJ.

Reaktionsformel

NaCO3(s) + H20  NaCO3 (aq) + 67 kJ

När Ammoniumnitrat blandades med vatten upptogs energi, där skedde en endoterm reaktion. 52 kJ energi upptogs per mol salt.

Reaktionsformel

NH4NO3 (s) + H20 + 53kJ  NH4NO3 (aq)

Endoterma och exoterma reaktioner, 1.9 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Endoterma och exoterma reaktioner


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Endoterma och exoterma reaktioner eller som på något sätt är relaterade med Endoterma och exoterma reaktioner.

Kommentera Endoterma och exoterma reaktioner

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7