.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Ergonomi

Ämne: Samhälle
| Mer

Intervju

• vad tycker du är viktigt för en bra arbetsmiljö?
• finns det något på ditt arbete som borde förändras ur arbetsmiljösynpunkt?
• Har det förekommit utbildningar i tex. ergonomi eller arbetsmiljö på din arbetsplats? Om det ej gjort det vad skulle du vilja lära dig angående arbetsmiljö etc.?
• Finns det någon/några situationer i ditt arbete då du tänker extra mycket på hur din kropp arbetar och vad du bör göra för att undvika skador?
• Övriga intressanta frågor som du skulle vilja ställa till personen (tänk efter noggrant och ställ andra frågor som du tycker är intressanta och som du vill få svar på)

Bedömning: mycket vikt läggs på intervjun! Svaren ska vara omfattande och dina egna åsikter ska finnas med tex. “Jag tycker detta var intressant! Jag har själv upplevt att…”
Motivera svaren!

Delmoment 2

• Förklara vilka påfrestningar som kroppen utsätts för vid sittand e ställning om bordet är för lågt respektive om stolen är för låg (förklara med text och bild)
• Hur ska belysningen vara vid ett skrivbord när den är optimal och varför? (förklara med text och bild)
• Varför är det bättre att lyfta något med benen än med ryggen? Vad är det som händer med ryggraden vid ett rygglyft? (förklara med text och bild)
• Beskriv två dåliga ergonomiska situationer på din arbetsplats. Förklara hur det borde vara istället?
• Ge ett antal exempel på vad man kan göra för att minska risken för skador på sitt arbete?
• Vad innebär begreppet “musarm”, hur får man det och vad kan man göra för att förhindra det? Om man nu har fått diagnosen “musarm”, hur blir man av med det?

Ergonomi, 0.8 out of 5 based on 2 ratings
| Mer
Betygsätt Ergonomi


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Ergonomi eller som på något sätt är relaterade med Ergonomi.

Kommentera Ergonomi

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2