.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Etik och livsfrågor

Ämne: Etik, Filosofi, Hälsa
| Mer

Natasa Arrano

Det som inte kunde ske

Oftast så blundar människorna när dem ser en annan människa som behöver hjälp. Vi människor vill inte lägga oss i andras problem och skaffa oss bekymmer, vi tycker att det kan dem lösa själva. Nu sitter det en kvinna där och ber om hjälp. Vad gör jag då? Jag kan blunda och bara gå förbi, precis som om jag vore blind och döv. Vad blir det för konsekvenser om jag gör det? Kommer jag att känna någon skuld? Fråga mig själv varför gjorde jag så? Vad är jag för människa som klarar av att bara gå förbi? Varför var hon ledsen? Var och varför hade hon ont? Hur kunde jag bara gå förbi? I dagens samhälle är vi väldigt stressade. Hinner jag stanna till och försöka hjälpa henne. Finns det någon empati eller sympati i mig i människorna omkring mig?

Eller så kan jag gå fram till henne och fråga hur är det? Behöver du hjälp, kan jag hjälpa dig på något sätt? Utifrån det kan jag ta reda på var problemet ligger. Hon kanske behöver hjälp med att komma till sjukhuset eller hem eller någon annanstans. Eller bara prata av sig. Kan jag tvinga henne att söka hjälp och få vård? Nej men jag kan lyssna försöka förstå att råda henne till att söka hjälp och få den vård hon förtjänar. Genom av att lyssna på henne kan jag bygga upp min åsikt och agera göra det som är rätt för att försöka hjälpa henne. Av att försöka hjälpa henne kommer jag också att må bra för att jag gjorde en insats, jag tog mig tid och försöker hjälpa någon som behövde det.
Organisation och förhållningssätt är jätte viktigt i vårt arbete eftersom vi har kontakt med patienten och deras sjukdomar hela tiden. Man ska kunna prata på rätt sätt samtidigt som man ska lyssna på när andra pratar för att kunna förstå varandra. Med kontakt och kommunikation kan man hitta lösningar på olika problem. Det vi ska göra är att patienten ska känna sig trygg och säker, och visa respekt och empati helt enkelt att vi bryr oss.

ETIK

Etik är de tankar, regler och lagar som människan kan grunda sina handlingar på.
Etiken handlar om rätten att bli respekterad för den man är så länge man inte gör någon illa. Rätten att äga ett människovärde. Etiken i vården handlar om att kunna ge och ta emot omsorg, att vårda och vårdas. Det handlar om att lyssna även det man inte kan höra., att tillfredställa vårdtagarens behov. Som vårdare kan du ställa etiska krav som t ex. rätt lön, hjälpmedel som underlättar tunga lyft, samtal när man behöver bearbeta jobbiga känslor osv. Etik i skolan handlar om att skapa förtroende mellan lärare och elever. Så att elever tar till sig det lärare har att lära ut.
Tre principer för etiska bedömningar inom hälso- och sjukvården

- Människovärdens princip alla människor har lika värde, detta värde ger rätt till vård på lika villkor
- Behovs- och solidaritets princip den som är sjukast och störst behov utav vård går alltid förre
- Kostnadseffektivitets princip av likvärdiga behandlingar väljs den som kostar minst och som bedöms ekonomiskt klokast i längden.
MORAL

Moralen är det som skiljer människa från djuren, d vs förmåga att kunna tänka i begrepp som är rätt och orätt, gott och ont och kunna fråga varför. Djuren följer sin instinkt dem har inga regler och lagar. Människor kan i varje situation välja olika handlingsalternativ, det är det som är moral.

Etik och Moral = det vi säger avslöjar våran etik medan vårt agerande avslöjar våran moral
VÄRDERINGAR

Med värderingar kan vi mena både själva handlingen att värdera något men också omdöme, åsikter och uppfattningar av vad som är rätt, fel, bra eller gott. Bege betydelserna ligger bakom vårt sätt att agera och hur vi beter oss. En värdering innebär en uppfattning om ett värde.

DETERMINISM

Innebär att allting är förutbestämt, att naturlagar bestämmer vad som händer i varje ögonblick. Att värden är en mekanisk system där det inte finns någon fri vilja, där människa är en maskin och gör allt automatiskt.

INDETERMINISM

Innebär att vår vilja är fri. En fri vilja kan också ha sina konsekvenser. Vi skulle aldrig kunna förutse eller beräkna hur vi eller andra kommer att handla i nästa ögonblick.
RESULTATETIK

Handlar om att försöka förutse vilka resultat eller konsekvens en handling kan få. Men hur värderar man är det jag själv, staten eller Gud, är det lust, lycka eller plikt som ska styra bedömningar.
SITUATIONSETIK

Är ett sätt att fatta beslut. När jag handlar är det viktigt att ta ställning till vad som är rätt och fel. Att bara för att andra fuskar på ett prov så behöver inte jag göra det. Detta synsätt brukar kallas situationsetik.
SINNESLAGETIK

Till en människans sinneslag räknar man vilja, känsloengagemang, avsikter och tankar. Med en sinneslagetik menar man att en handling avgörs av den avsikt eller motiv som ligger bakom handlingen. Det vill säga allt ni vill att en människa ska göra för er ska ni göra för dem. Problemet är att goda motiv inte alltid är goda handlingar.
STRESS

Är när det uppstår obalans i kroppen. När man inte vet vilka resurser man har vilka krav andra eller man själv ställer på sig. Är det för höga eller för låga krav kan man känna stress. Detta gör att kroppen uppfattar situationen som hot och reagerar därefter med en kamp, flykt eller spela död.
KONFLIKT

Konflikt finns
- Inom oss själva, dvs. vi både vill och inte vill en massa saker.
- Mellan människor t ex. hur vi kommer överens hemma eller på jobbet
- Mellan grupper t ex. rasism, strejker, inbördeskrig.
- Mellan länder i värsta fall i form av krig
Dåliga konfliktlösningar
- Vi gör som strutsen, sticker huvudet i sanden och låtsas som ingenting: risken är att vi sitter på en bomb och att den smäller när vi minst anar det
- Vi gör tvärtom vi låter vår ilska, vrede och besvikelse flyga fritt i luften.
- Vi försöker hitta en syndabock som får skulden för allt men vi löser inget.

Bättre konfliktlösningar
- Sopa inte problemet under mattan ta upp det direkt.
- Låt konfliktbearbetning få lov att ta tid.
- Gör en probleminventering låt var och en prata till punkt.
- Låt var och en prata om vad de känner inför konflikten. Var tydlig men anklaga inte.
- Utpeka inte skurk det skapar bara skuld
- Gör ett återgränsprogram: vilka är våra mål? Hur ska vi jobba vidare? Osv.

EMPATI

Innebär att kunna leva sig in i en annan människa känslor och behov. Att möta en annan människa med empati är att gå utanför sina egna värderingar och se situationen och problemet utifrån patientens villkor. Att ställa sina egna värderingar åt sidan.

SYMPATI

Vi kan känna sympati, tycka synd och förstå men vi går inte in i den andres känslor utan behåller en viss distans.

TVÅNG
Är att när vårdaren tvingas välja att acceptera att patienten inte vill och låta honom/henne dö eller tvinga patienten till vård som hon/han behöver. Men tvång i vården är inte tillåten enligt hälso- och sjukvårdslagen.

SOLIDARITET INOM VÅRDEN

Offentlig solidaritet är att vi normalt är solidariska mot de lagar, regler och förordningar som styr vårt arbetsliv och samhälle.
Privat solidaritet är något som kommer från hjärta och visar sig i form av omsorg, respekt för känslor, kunna bejaka känslor, ansvar, förståelse och få vara ett stöd i viktiga begrepp i allt vårdarbete.
MANNEN 50 ÅR
Den här mannen har hamnat i en kris eftersom hans fru har dött. Han mår psykiskt dåligt och vet inte hur han ska leva utan henne vilket är normalt när man förlorar någon man älskar som står en nära. Han måste kunna gå genom detta sorgearbete bearbeta på det sättet som känns tryggast för honom. Det han behöver nu är att man ska finnas till hands för honom då han känner sig övergiven, ensam, osäker osv. Visa respekt över att han mår dåligt och behöver stöd och hjälp. Visa respekt för han fru som har dött att hon var en människa som han älskade/älskar men att hon inte finns kvar längre och det känns svårt för honom att leva vidare utan henne. Han behöver någon som lyssnar och uppmuntrar honom att livet inte är över att tänka på dem bra stunder han hade med sin fru. Att det finns ett liv nu också även om han inte har sin fru bredvid sig . var förstående, visa medlidande, visa respekt och var lyhörd. I vårt arbete är värme, närhet och omsorg ett grundläggande drag som vi visar dagligen för att patienten ska känna sig värdefull. Jag som vårdare bör vara en positiv person som visar hänsyn att jag bryr mig och engagerar mig i honom. Jag ska lyssna, visa närhet och inte ta avstånd. Jag ska visa empati och kunna leva mig in i patientens känslor att uppleva glädje, sorg, rädsla, mm. Försöka förstå honom.
Ett gott bemötande kan göra en människa glad.

FYSISK HÄLSA
Innebär att ha en fungerande kropp, att vara fri från skador, sjukdomar osv. För att ha en bra fysisk hälsa ska man vårda kroppen genom att dricka och äta rätt, motionera osv.

FYSISK OHÄLSA
Får man genom att röka, dricka öl och sprit, snusa, dopa sig mm. Alltså skada sin kropp

PSYKISK HÄLSA
När man känner trygghet, tillit, mår bra i kroppen och själen, känner sig glad, frisk, har bra balans i kropp och själ.

PSYKISK OHÄLSA
När man känner sig rädd, osäker, dåligt självförtroende, bekymrad, ledsen, obalans i kropp och själ osv.

SOCIAL HÄLSA
Innebär att man har bra relation till sina medmänniskor och att man lever i en tillfredställande miljö. Man både ger och ber om stöd

SOCIAL OHÄLSA
När man blir utstöt, mobbad, känner sig ensam, missunnar annan människa framgång, avundsjuka osv.
RESPEKT
Är att acceptera sig själv och andra som dem är, respektera en åsikt från någon ändra inte dig själv eller någon annan respektera att alla är olika osv.

KÄRLEK
Är att älska utan några egoistiska biavsikter. Kärlek är tålmodig och god. Kärlek är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill inget ont. Man kan älska människor på olika sätt. Som vän, förälder, barn, partner, osv.

KRISER
Man kan hamna i en kris och känna att man inte vågar, att man tror att man kommer att misslyckas, att det är svårt, när man har dåligt självförtroende. Man kan hamna i ekonomiska kriser att pengar inte räcker till. Kriser kan utlösas vid sjukdom, dödsfall, olyckhändelse, arbetslöshet, osv.

LIDANDE
Man kan lida psykiskt och/eller fysiskt. Att lida psykiskt är att känna ångest, fruktan, rädsla, skräck, panik. Kroppen reagerar genom hjärtklappning, svettningar, darrningar, magont och huvudvärk.
Fysisk lidande är när man skadar sin kropp och det gör ont som t ex. bryta ett ben eller arm, ramla och slå sig mm.
SORGARBETE
Sorgarbete har två olika faser chockfasen och reaktionsfasen
Chockfasen när man får ett dödsbud hamnar man oftast i chocktillstånd som kan vara upp till en vecka. Man förnekar det som har hänt och drabbas av känslochocken. Man ska inte lämna den sörjande ensam men inte heller behandla som ett hjälplöst barn.
Reaktionsfasen man känner ilska, sorg, ångest, rastlöshet, försöker hitta syndabock, osv. Det är viktigt att släppa ut dessa känslor för sorgarbetet. Omgivningen kan hjälpa till för den sörjande att acceptera förlusten.
LIVSKVALITET
Livskvalitet hörs ofta när människor diskuterar hur de vill leva, bo, arbeta.
Livskvalitet är:
- Att ha ett stycke bröd när man är hungrig
- Att få uppleva fred och ofred
- Att veta att någon är med dig när man har det svårt
- Att finna stillhet och njuta av fullmånen
- Att ha en vän som vågar säga emot dig
- Att upptäcka en ny väg som leder till förändring
- Att våga leka och visa upp lite sund galenskap
- Att ge omsorg och vara medmänniska
- Att förlåta och rensa bort det gamla
- Att ställa krav på sig själv och andra
- Att kasta bort masken och erkänna osäkerhet
- Att visa vem du är istället för vad du har
LIVSMOD
Våga tala ärligt och öppet med någon, ha någon att anförtro sig till. Försöka förstå en annan människa och sätta sig in i andra människors situation. När oro, nervositet och osäkerhet minskar. När man känner sig själv och är ärlig leder till balans och livsharmoni.
JAG VILL INTE BLI NÅGOT >>DET<<

Johnny har fått en aggressiv form av cancer och vill inte ha någon hormonbehandling eller strålbehandling. Utan han vill leva så länge det går utan någon behandling. Där han känner sig som den personen han är. Då måste man tänka på dem etiska reglerna. Johnnys rätt till att få bestämma vad han vill hans människorätt. Man ska ändå förklara för honom hur allting går till varför dem vill ge honom dem här behandlingar och på vilket sätt dem kan hjälpa honom.
Etiska regler
- Autonomiprincipen – rätten till självbestämmande
- Godhetsprincipen – göra gott, förebygga och minska lidande
- Icke skada principen – inte skada eller utsätta någon för onödiga risker
- Rättviseprincipen – allas lika rättighet till vård
1. Man ska ha patientens hälsa och välbefinnande som främsta mål.
2. Man ska respektera patientens integritet och rätten till självbestämmande. Iaktta tystnadsplikt och patientens rätt till sekretess.
3. Man får inte bli påverkad av patientens etiska och religiösa tillhörighet, politisk åsikt, kön, sexuella läggning, samhällsställning mm.
4. Förhållande till patienten ska genomstyras av empati och ansvarstagande.
5. Informera patienten om status, behandling, kostnad samt förvissa sig om patientens samtycke till behandling.
6. Man ska rådgöra med en annan vårdgivare när patientens behov faller utanför den egna yrkeskompetensen.
7. Man ska handla med vetenskap och erfarenhet och ständigt vidga sina kunskaper och följa utvecklingen inom vård och omsorg.
8. Man ska hålla sig underrättad om de skyldigheter som i allmän lag eller särskilda författningar och föreskrifter åläggs i yrketsutförning.
9. Man ska ha ett gott samarbete med kollegor samt visa respekt för deras kunskaper. Ha hänsyn till patienten, kollegor och andra samarbetspartner.
10. Man ska marknadsföra sig själv, sin yrkesprövning på ett vederhäftigt, korrekt och sakligt sätt.

Etik och livsfrågor, 2.2 out of 5 based on 35 ratings
| Mer
Betygsätt Etik och livsfrågor


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Etik och livsfrågor eller som på något sätt är relaterade med Etik och livsfrågor.

Kommentera Etik och livsfrågor

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2