.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Etik och moral

Ämne: Etik, Samhälle
| Mer

Resultat

Dödsstraff
Dödsstraff innebär att man blir dömd till döden på grund av att man har begått ett allvarligt brott som narkotikabrott, bedrägeribrott eller mord. Dödsstraff finns i ungefär 100 länder idag. 1910 genomfördes den allra sista avrättningen i Sverige och sedan 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige i ett beslut som gjordes av riksdagen. Idag har dem flesta länderna avskaffat dödsstraff, dem som inte har gjort det är bland annat: Iran, Jemen, Pakistan, USA och Saudiarabien.

Flera tusen människor världen om avrättas varje år. Dödsstraffen förekommer vanligast i Kina, där kan avrättningar ske offentligt och till och med skolor får ibland komma och titta. Några av skälen till att man har dödsstraff är först att man vill att brottslingen ska få smaka på sin egen medicin, ett annat skäl är att man avskräcka andra brottslingar från att göra samma eller liknande brott. Det tredje skälet, som användes i krigstiden, är att man vill få bort människor som skulle kunna tänkas vara spioner eller förrädare. Detta avskaffades dock i Sveriges krigstid 1972. Vid avrättningarna är det absolut inte ovanligt att oskyldiga avrättas. Mellan 1900 och 1985 i USA, dömdes 350 oskyldiga till döden. Detta är det fjärde skälet till att avskaffa dödsstraff.

Abort
Varje år genomförs mer än 30 000 aborter i Sverige. Abort är när man frivilligt vill avbryta graviditeten. Fri abort infördes i Sverige 1975. En anledning varför man måste göra abort ibland är att det har blivit något fel på fostret, vilket kallas för missfall. Det är i den 18: e graviditetsveckan som kvinnan väljer om hon vill göra abort eller inte. Om hon inte bestämmer sig då utan veckan senare så måste hon få ett speciellt tillstånd för aborten. Vissa länder har så att man måste ha uppfyllt vissa krav för att få göra abort. Antingen måste kvinnans liv anses vara i fara, att hon har blivit våldtagen, att fostret är skadat eller p.g.a. kvinnans personliga problem som exempelvis narkotikamissbruk. En annan viktig sak är hur vi ska bedöma fostrets rättigheter i förhållande till vad kvinnan vill.

Djurförsök/djurens rätt
För vissa är djuren vänner, för vissa fiender och för andra behov. När det gäller sällskapsdjur är hundar och katter vanligast, medan man i Kina äter hundar och katter lika som vi äter kor och får här i Sverige. Slutsatsen man kan dra efter det är att djurens rätt varierar beroende på vilket land man syftar på när man talar om djurens rätt. I Indien är dock kor heliga tack vare Hinduismen, fast ändå kommer den största importen av läder och skinn till Skandinavien från Indien. En anledning till varför vi plågar djur kan vara att de inte har någon möjlighet till att kunna kommunicera med oss förutom att vi använder medkänsla och trots att deras intelligens inte är lika stor som våran så har de fortfarande känslor och de både uppleva kärlek och lidande.

Det finns flera områden där djur behandlas positivt och negativt. Några exempel på områdena är följande: nöjesbranscher, sporter, djurparker och djurförsök. Djurförsök är när man forskar med djur, vanligtvist använder man dem i medicinska forskningssyften och varje år används mer än en halv miljon djur av svenska forskare. Djuren används då exempelvis till testar av nya mediciner, undersökningar av effekter av sminkprodukter och annat som människor själva inte vill utsättas för.

Det finns organisationer som kämpar för djurens rätt, exempelvis den svenska organisationen Djurens Rätt. Den organisationen kämpar, tar fram fakta om hur djur egentligen behandlas världen runt. Veganer är människor som inte äter något från djurriket utan dem kämpar också för djurens rätt.

Dödshjälp
Man har länge forskat och försökt fått fram när en människa verkligen anses vara död, ett dödsbegrepp. Det första man ansåg var att när hjärtat slutade slå så var man död, med annat ord, hjärtdöd. På senare tid kom man fram till att om hjärnan inte fungerar och inte uppfyller alla kroppens viktiga funktioner så anses man vara död och då talar man om hjärndöd. På så sätt behöver inte alla celler i alla kroppens organ vara döda för att personen ska anses vara död. En fördel med det är att om man vet att någon är hjärndöd kan man då fort, om hjärtat fortfarande slår, ta ut olika organ och ge dem till behövande personer. Förmågan att kunna ta ut organ ur andra människor och föra dem till andra personer kallas att transplantera. Man använder annars respiratorer som hjärtan för att plocka ut organen. När en person säger till läkarna att han kan ge bort organ om han skulle dö i förtid kallas det för att han donerar organen. Det finns många människor lever i förhållanden där de är friska i hjärnan men lider av andra kroniska sjukdomar eller smärtor. Vissa av dessa människor vill då inte leva och vill då få dödshjälp och dödshjälp är precis som det låter, hjälpen till att få dö. Det finns två olika metoder inom dödshjälp. Det första är aktiv eutanasi, då ger man personen först en spruta så personen somnar in och sedan dör utan att behöva lida, man påskyndar döden. Den andra metoden är passiv eutanasi, då lindrar man döendet och försöker få bort smärtan. I Sverige är dödshjälp olagligt men förekommer ändå.

Genteknik
Genteknik är när man forskar om gener och försöker manipulera dem och skapa mutanter av olika slag. Med hjälp av stamceller, celler med evigt liv, så försöker man bota diabetes, behandla Parkinsons sjukdom och kunna laga skadat hjärtan. Inom genteknik håller man även på med ett område som kallas kloning där man försöker skapa kopior av levande varelser, djur som människor, med hjälp av gener. Genteknik kan användas till gott syfte, där man försöker få bort sjukdomar och även dåliga syften som biologiska vapen. När man forskar inom genteknik använder man oftast råttor som försökskaniner.

Invandring/rasism
Till Sverige kommer drygt en halv miljon invandrare från bland annat länder som Finland, Bosnien, Turkiet, Grekland och Gambia. Under 1960-talet behövde svenska fabriker fler anställda så med hjälp av löften om ett bra liv så lyckades de locka hit arbetskraft från Italien och Jugoslavien. Senare kom det politiska flyktingar från Chile i Sydamerika. Varför vissa väljer att lämna sitt hemland kan bero på förföljelser, hot, politiska eller religiösa åsikter, ekonomiska problem eller andra skäl. Vissa är rädd för misshandel p.g.a. sitt kön, sexualitet eller religion och andra söker helt enkelt nya utmaningar och äventyr i sina liv.

För att man ska få bosätta sig i Sverige krävs det att man söker uppehållstillstånd hos det statliga Migrationsverket. Man måste ha väsentliga skäl varför man vill flytta, exempelvis att det vore döden att stanna kvar i landet. Om kraven inte uppfylls får man söka ett annat land eller bege sig hemåt till sitt hemland. Den som lyckas att få stanna i Sverige får permanent uppehållstillstånd. Detta innebär att personen kan nu även söka för svenskt medborgarskap. Nackdelen med detta är att det tar ett år innan man får ett slutgiltigt besked. Vissa som blir tvungna att åka hem begår självmord p.g.a. rädslan i hemlandet.

Det ett socialt problem vad gäller invandring, nämligen integration eller inte. Ska invandrare anpassa sig till Sveriges samhälle eller ska Sverige acceptera andra människor och deras kulturer och religioner. Ett grundkrav för att klara sig rätt bra är att man lär sig språket i landet. Om man varken kan engelska eller svenska blir man oftast förd till ställen där det finns samma typer om landsmän i landet.

Det finns även kulturella problem, exempelvis så är engelsmän och amerikanare rätt lika oss plus att dem pratar engelska vilket vi också gör mycket bra på så sätt får dem då bättre kontakt med oss svenskar. Andra personer som kanske följer religiösa traditioner och klär sig annorlunda får inte samma värderingar som engelsmännen och amerikanarna. Något man då brukar tala om är mångkulturellt samhälle, vilket är samhällen som består av flera olika folkgrupper och religioner.

Det som är vanligt att uppstå utan eftertanke är när man klagar på invandrare, är kritisk eller har fördomar om dem eller en viss invandrargrupp, då kommer ordet rasism upp. Ett bättre ord är främlingsfientlighet som betyder att vi tar avstånd från personer med en annan bakgrund. Rasister som de kallas för, brukar mena att människan är indelad i olika raser däribland vita, svarta, gul och flera till och att dessa raser är mer eller mindre värde än de övriga. Dem menar även att vissa raser dominerar över andra och har då mer rätt än dem och större värderingar. Dem dömer även ut kön och religioner. Detta kallas för rasism.

Barnarbete
I många länder har barnets föräldrar inte råd att försörja barnet eller betala deras skolavgift då blir barnet tvingad att utföra ett arbete så barnet har råd, detta kallas barnarbete. Enligt UNICEF så finns det 246 miljoner barn i fem till fjorton års ålder som arbetar. I vissa fall så finns det att fyra åringar får arbeta upp till 16 timmar per dag. Arbetena skiljer sig beroende på var barnet arbetar. På gatorna brukar barn få tvätta bilar, putsa skor eller sälja någon sorts av vara, exempelvis blommor eller tidningar. I hemmen arbetar mest flickor, detta jobb kallas för hemhjälp. Det är i sådana här arbeten barnen utsätts för angrepp av sin arbetsgivare eftersom ingen ser vad som händer i husen. På fabriker arbetar barn också, där utsätts för gifta ämnen och farliga maskiner, sådana här industriarbetande barn finns bland annat i Nepal, Indien, Pakistan och Brasilien. Barn arbetar även ute på landet, jordbruksarbete kallas det för. Några orsaker till varför barn arbetar är följande: i de flesta U-länderna finns det inte tillräckligt med skolor, lärare eller skolmaterial och på så sätt så får barnen ingen utbildning så de kan utbilda sig till något bättre arbete och då skapas fattigdom.

Följderna för ett barn som tvingas att arbeta under sin barndom förlorar sin egentliga barndom i livet och kan förhindras att utvecklas till en “normal” människa. En annan följd är också de fysiska och psykiska konsekvenserna arbetena ger barnen och när barnen blir tvingade att ibland behöva arbeta upp till 14 timmar varje dag så försvinner kämparlusten för dem till att gå i skola.
UNICEF är en organisation från FN (Förenta Nationerna) som, genom samarbete med regeringar och andra FN-organ, kan erbjuda barnen och deras familjer utbildning och alternativ försörjning.
Homoäktenskap & Homoadoptioner
Homo betyder “lika” och hetero betyder “olika” och när man pratar om homoäktenskap så menar man att det är antingen två kvinnor eller två män som är tillsammans och enligt Joakim Anrell så finns det en vanlig fördom där man menar att dem som är homo inte kan bilda familj men det kan dem enligt Joakim Anrell.

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet så adopterades en flicka i USA 1998 enligt Amerikansk lag av två män, men efter flera rättsprövningar så godkändes adoptionen inte i Sverige när de flyttade hem till Stockholm, för de fick ett nej av regeringen och sedan infördes en ny lag och då fick dem ett ja av regeringen. I artikeln står det även att med godkända adoptivföräldrar har barnet rättslig trygghet, att barnet har en garanti om en av de vuxna skulle dö och att garanti till umgängesrätt och ekonomisk trygghet.

Etik och moral, 1.9 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Etik och moral


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Etik och moral eller som på något sätt är relaterade med Etik och moral.

Kommentera Etik och moral

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2