.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Etologi

Ämne: Biologi, Djur
| Mer

Djur kan bete sig på många sätt, de har många olika beteenden och ett av dem är instinkthandlingar och nyckelretningar . En nyckelretning är när någonting utlöser en instinkshandling, son t.ex. om man skakar lite på ett fågel bo kommer ungarna börja gapa. Nyckel retningen är skakningen i boet och instinkshandlingen är när fågelungarna börjar gapa. De gör så för att om de bara skulle skrika rakt ut skulle rovdjur hitta boet, så om mamman landar på boet så börjar det skaka då vet fågelungarna att deras mamma är där så de börjar gapa efter mat. När de börjar gapa efter mat så utför de en instinkthandling för sig själva, men en nyckelretning för mamman som då börjar mata ungarna (instinkthandlingen). Ibland måste djuren ha lite motivation för att utföra en instinkthandling då t.ex. de har ett revir att skydda en rödhake utan revir saknar motivation att skydda något och är inte lika aggressiva som dom med revir. Överslaghandlingar en annan sort medfödd beteende de brukar hända när djur ställs i en svår situation där de inte kan bestämma sig om vad de ska göra, detta kan göra att djuret gör en överslagshandling som att klia sig eller putsa sina fjädrar, päls. De olika egenskaperna djuren har kan förbättras med erfarenhet, de flesta djuren lär sig med tiden att göra saker effektivare och snabbare kanske kraftfullare. Försök och felmetoden är ett av sätten som gör att man lär sig och utvecklas då t.ex. en hund ska passera en å, första gången kanske den går rakt igenom och blir genomblöt och trött p.g.a. att strömmarna var starka, så om den nästa gång ska passera där igen så kanske han ser en bro den här gången och så testar hunden den och märker genast att om han tar bron så slipper han bli utmattad och genomblöt. Det går även mycket snabbar över bron än genom ån. De flesta fågel djur präglar sina ungar, det betyder att ungarna lär sig av att studera sina föräldrar och att följa dom till de är gamla nog att klara sig själva. Så om en and skulle få se en människa direkt när han kläcktes skulle anden tro att människan var hans förälder och skulle ha följt honom. Många djur använder sina egenskaper för att överleva i naturen t.ex. ormar de väldigt skickliga på att upptäcka vibration och värme detta ger dom en unik förmåga att uppfatta var fienden/bytet är och anfalla den. Hur kan fladdermöss se i mörkret? Jo, de använder nåt som kallas ultraljud. Ultraljud är nåt som låter så högt att vi människor inte kan höra det, fladdermössen använder detta och ljudet från fladdermössen studsar mot grott väggarna tillbaka till fladdermössen som då kan räkna ut hur lång tid det tog från sig själv till väggen och tillbaka detta gör så att de kan “se” sig omkring. Fåglar navigerar dock på ett helt annat sätt även om dom flyger som fladdermöss, för de använder ett så kallat mini kompass även kallad magnetsinne detta gör så att de alltid vet vart norr ligger. De djur med en bra näsa, som hundar kan lukta till sig saker, vad det är och liknande. Hundar märker sina revir med urin detta gör så att en annan hund kan lukta till sig det och veta om det är en hane eller hona, det finns många andra djur som använder lukt för att märka sitt revir. Rådjuret är en av dem de har körtlar uppe vid pannan så när de stångar på marken lämnar de ifrån sig sin lukt så att andra rådjurar vet om det. För vargarna är det viktigt att veta vart ens rank i hierarkin är så de slåss ganska ofta, men låtsas bråkar när de är små. Om en varg skulle slåss mot en annan varg och förlora kan den då visa at den har gett up genom att visa sin sårbaraste punkt, för hundar skulle det vara halsen. Den förlorande hunden skulle då kunna lägga sig ner på marken och visa halsen till den vinnande för att visa att han har vunnit och att han lägger ens eget liv till den vinnande hunden. Det finns också många andra signaler vargar avger om man ser på deras svansar så vet man, en svans som pekar mot skyn visar självförtroende och självsäkerhet, om svansen är avslappnad, visar den underkastelse och om svansen ligger mellan benen betyder de att vargen visar underkastelse och rädsla.För andra djur så använder man kroppskontakt för att visa sin vänlighet, rank och annat. Detta är också ett bra sätt att stärka bandet i gruppen. De flesta insekter använder ljud för att kommunicera, gräshoppor är en av dem, de skapar läten genom att gnugga sina ben mot varandra. Fåglar sjunger också för att attrahera fåglar av motsatsa kön. Insekternas antenner är ett organ för att fånga upp ljud den fångar bara upp djur från ens egen ras för att de ska utesluta andra ljud som är oviktiga för insekten. När miljön ändras så måste djuren det också annars riskerar de att dö, de djur som kan anpassa sig snabbt har störst chans att överleva detta gör så att de som inte har tillräckligt med “egenskaper” dör och de med klarar sig. För att få det snabbaste, smartaste, starkaste osv., så finns det djur som bara tillåter den starkaste hannen para sig med honorna. Lejonen är ett bra exempel på ett djur som är så, för att föra sina gener vidare försöker den att para sig med så många honor som möjligt, men om ledar hannen är för svag kan en annan hanne ta ledarskapet och bli ledaren i flocket. För att öka chanserna för överlevnad så brukar djuren vara själviska som lejonungarna schasas de bort från flocket när de är tillräckligt gamla, det kan hända att när en ledar hanne störtas så kan den nya ledar hannen döda hans ungar för att få mammorna brunstiga igen. Detta är så kallat ett självisk beteende, så om det finns ett självisk beteende måste det finnas ett osjälviskt beteende och det finns det. Getingar och rävar är en av dem, för getingar så finns det en drottning, hannar och arbetsbina som inte kan para sig. Getingarna tar hand om varandra från puppa till geting, medan rävarna stannar kvar hos sina föräldrar för att hjälpa dom med nästa kull. De flesta djur brukar oftast leva i grupp, men det finns också många som föredrar att leva ensamma för att kunna gömma sig bättre, det skulle aldrig gå om man var många då det skulle ta för långt tid att gömma allihop innan rovdjuret skulle komma. Det är enklare att dela maten också om man är ensam då man bara behöver bry sig om sig själv, men det finns fördelar att vara i en grupp som om en fiende skulle attackera kan det hända att djuren i gruppen hjälper till. Det är enklare att jaga också och det skulle vara svårare att urskilja individer ur grupper. Det finns många sätt att försvar sig mot rovdjur de vanligaste metoderna är att springa iväg när rovdjuret kommer och gömma sig, medan det finns djur som har “inbyggda gömställen” som sköldpaddans hårda skall som klarar sig mot starka käftar. Andra djur kan ha tunnlar och många markhäckande fåglar låtsas vara skadade för att locka bort rovdjuret från deras bo, sen flyger de iväg när de tycker rovdjuret är tillräckligt långt ifrån boet. Några djur kamoflouera sig för att gömma sig från djuret och smitta undan utan att bli upptäckt kameleonten är ett av de djuren, medan andra djur har vapen, som igelkottar med taggiga taggar på ryggen eller färgrika insekter och djur. Getingar är en av dem med ett så kallat avskräckande varningssignal som visar att: Jag är farlig kommer du nära mig skadar du dig. Getingar med dens randiga bak, riktiga giftiga grodor och så finns det skallerormar som skallrar med sin svans detta får rovdjuret att “komma ihåg” senast den försökte äta up en skallerorm.

Etologi uppgifter

1.a Vad är en nyckelretning?
En signal som utlöser intinktshandlingar

1.b Vad är en instinkthandling?
Det är en handling som man utför medvetet eller omedvetet efter en nyckelretning.

2. Beskriv samspelet mellan nyckelretningar och instinkthandlingar i samband med att en fågel matar sina ungar.
När fågel mamman landar skakas boet som är nyckelretningen för ungarna detta gör så att de utför en instinkthandling genom att gapa som är också en nyckelretning för mamman som då också gör en instinkthandling, genom att spy upp maten och ge det till sina ungar.

3. Ge exempel på nyckelretning hos människan.
När vi ser någon le känner man att den personen är vänlig, glad.

4. När har en rödhake motivation för anfallsbeteenden mot andra rödhakar?
När en annan rödhake hotar den andras revir. Detta gör att rödhaken med reviret blir motiverad till att anfalla de andra rödhakarna som hotar hans revir.

5. Vad är en överslagshandling?
En handling som man utför i osäkerhet eller när man tvekar t.ex. att klia sig är en sån handling.

6.a Ge exempel på överslagshandlingar hos djur.
Putsa sin päls eller fjädrar

6.b Ge exempel på överslagshandlingar hos människor.
Klia sig, bita på naglarna.

Välj ett djur och ge exempel på
7.a Medfödda beteenden hos detta djur.
Hanhundar lyfter sitt bakben när den urinerar.

7.b Inlärda beteenden hos detta djur.
Man kan lära den sitta, jaga bovar.

8. Förklara vad som menas med inlärning genom försök- och felmetoden.
Djuret lär sig från sina misstag och lär sig vilket sätt om är effektivas

9. Ge exempel på hur ett visst djur lär sig något genom försök- och felmetoden.
Om en hund sitter fast i en stängd rum och råkar hoppa till och stöta till dörr handtaget då lär han sig att dörrhandtaget är sättet för att öppna dörren.

10.a Förklara order prägling.
Prägling är när nåt nyfött unge lär sig av ens förälder som tar hand om den, den lär sig av dens förälder och hur den ska hantera olika situationer.

10.b Ge exempel på prägling hos någon djurart.
Kycklingar, Änder

10.c Vilken nytta har djur av att präglas?
De studerar sina föräldrar och lär sig hur de ska överleva i naturen.

10.d Hur kan djur präglas på människor?
När ungen födds så ska den se på personen först då kommer ungen tro att personen är hans förälder

10.e Vilken känd naturvetare införde begreppet prägling?
Konrad Lorenz(1903-1989) från Österrike

11. Ge exempel på några djur och beskriv hur deras upplevelse av omvärlden skiljer sig från människans.
Människan använder synen för det mest medan ormar använder vibrationer, hundar lukten, gräshoppor ljud, fladdermöss använder också ljud.

12.a Ge exempel på aggresionshämmande beteende hos något djur.
Att visa sin sårbara punkt medvetet.

12.b Ge exempel på aggresionshämmande beteende hos människan.
Leenden, skratt

13. Redogör för hur vargar meddelar sig med varandra (med svansen, med ansiktsutrycker osv.)
Om svansen står upp betyder det självsäkerhet, avslappnad underkastelse och svansen mellan benen rädd och underkastelse.

14. Beskriv hur djur kan meddela sig med hjälp av doftsignaler.
Hundar kissar för att märka sitt revir andra hundar kan känna lukten, Rådjur stångar där deras revir är de har doftkörtlar på pannan.

15. Individer dör men arvsanlag lever vidare. Ge en förklaring till detta påstående.
Även om ett djur dör så lever ens gener vidare genom hans/hons unge.

16. Vad menas med naturligt urval.
De djur som har bra beteenden klarar sig, de med sämre gör inte det. Naturens sätt att sortera ut dom starkaste.

17. Ge exempel på själviska beteende hos lejon.
Lejon ledaren dödar den förra lejon ledarens ungar bara för att honorna ska bli brunstiga snabbar och så att den nya ledaren kan föra sin gener vidare.

18. Ge exempel på osjälviska beteende hos något djur.
Rävar och hyenor brukar stanna kvar hos sina föräldrar tills deras nästa kull.

19 Ge en förklaring till varför vissa djur är beredda att offra sitt eget liv för att rädda t.ex. egna ungar eller syskon.
För att de har en blodsband eller så vill de öka chanserna till at deras arvsanlag kommer vidare.

20. Vilka fördelar kan fiskar ha av att leva i stim?
De kan förvirra rovdjur och det blir svårare att sikta på en individ

21. Ge olika exempel på hur djur kan undkomma fiender.
Kamouflage, gift, varningssignaler, färger, snabba ben, skal, klor, taggar, horn, tänder m.m.

Etologi , 2.8 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Etologi


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Etologi eller som på något sätt är relaterade med Etologi.

Kommentera Etologi

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2