.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Etologisk Psykologi

Ämne: Psykologi
| Mer

Etologisk psykologi ingår i det så kallade “etologiska perspektivet” detta betyder lite mer konkret, studeringen av djurs beteende. Eftersom människan också är ett djur, innebär det också studeringen av människans olika beteenden.
Etologernas största fråga har alltid varit och kommer alltid att bli:
“Styrs vi av våra instinkter?” Vad Psykologerna försöker ta reda på är om vi styrs av instinkter eller om vi så att säga har en egen vilja.
Enligt etologen Edward Wilson kan man dela in djurvärlden i tre olika grupper, beroende på antalet nervceller.
I den första gruppen kommer varelser med upp till 100 000 nervceller, även kallade “Reflex och instinktsmaskiner” beroende på deras mycket restriktiva sätt att leva på. Dessa djur gör nästan allting på instinkt, exempel på djur från denna grupp är maskar och myggor.I den andra gruppen finner vi djur som har från en miljon upp till en miljard nervceller. Dessa djur har en viss inlärningsförmåga som gör att dem kommer längre upp i näringskedjan.
Exempel på dessa djur är fåglar och bin, fåglarna har ju en viss orienteringsförmåga i och med att dem kan flytta söderut och sedan komma tillbaka till samma ställe igen ett halvår senare.
Bina i sin tur, kan kommunicera med varandra genom en slags “dans” och i och med det tala om för sina polare var det finns ett matställe och hur långt från kupan det ligger osv.
Dock är även dessa djurs “smarthet” begränsad och det leder oss in på det tredje ledet.

I det tredje ledet hittar vi djur med flera miljarder hjärnceller som till exempel apor och vi människor (10 miljarder nervceller). Det som förenar oss människor med aporna är att vi båda har stora möjligheter till inlärning, särskilt vi människor är bra på att anpassa vårat beteende i olika situationer och även tänka framåt, inte bara på problem som är precis framför oss. Detta gör oss överlägsna andra varelser och detta gör att det är vi som härskar över djuren och inte tvärtom.
Människan sägs med sin flexibilitet och utmärkta inlärningsförmåga vara den varelse som är minst instinktstyrd utav alla. Dock finns det tillfällen då vi mer eller mindre styrs av våra ärvda instinkter.

År 1967 gav den kände Zoologen Desmond Morris ut sin bok “den nakna apan” som skulle visa att vi nog hade mer saker gemensamt med apor än vi velat tro.
Hans resonemang bygger på den evolution som bildats genom årmiljonerna och fått aporna att gå upprätt, börja jaga föda, bosätta sig i små hus, tillverka egna kläder och så småningom utvecklas till oss människor.
Han menar att redan för flera miljoner år sedan fanns det två olika apsorter. Den ena som han valt att kalla skogsapan, som var en flock levande apa som tog sin föda från buskar och träd osv. Den andra apsorten ser han som en mycket mer avancerad art som han vill kalla den nakna apan. Denna apa var jägare och för att ta död på stora bytesdjur tvingades den samarbeta med sina artfränder. Detta hade den inga som helst problem med heller, då den begåvats med en större hjärna än sina skogslevande kumpaner.
Efterhand uppstod det familjer och en mer jämställd apa började växa fram. Redan då uppstod det klassiska “mamma är hemma och tar hand om barnen, medan pappa är ute och försörjer familjen-syndromet”.

Anledningen till att den nakna apan utvecklades mycket snabbare var till stor del deras långa barndom. Medan pappan var ute och jagade tog mamman hand om barnen och lärde dem allt som hon kunde. Eftersom pappan kom tillbaka måste han ha känt någon sorts förtroende till mamman och redan på detta stadium kan man anta att någon sorts kärlek existerade mellan könen. Den nakna apan var dessutom den första varelsen som hade samlag med varandra för nöjes skull. Denna “instinkt” lever ju kvar fortfarande idag vi har ju alla en sorts instinkt att bli förälskade i varandra och skaffa familj, dessutom är vi fortfarande revirhävdande.
Vem har till exempel inte undrat vad en okänd person gör på ens egen trädgård och sedan gått ut och bett den gå därifrån, samma exempel kan vi dra om någon liten unge står och pillar på ens nya motorcykel. Då går vi ju fram och säger åt dem att låta bli.
Morris bok väckte stort intresse och blev såklart ifrågasatt men hade han däremot sagt som Charles Darwin: att vi härstammar från aporna redan år 1859 hade han nog blivit mindre välkomnad än han blev.

En annan fråga etologerna kämpar med är om våran aggression är medfödd och om den har något syfte?
Enligt den österrikiske etologen Konrad Lorenz, som gav ut boken “det så kallade onda” så är aggression hos många djurarter nyttig och nödvändig för artens överlevnad. Ett exempel är korallfiskarnas häftiga revirförsvarande som leder till att arten sprids ut över större områden, vilket är livsnödvändigt eftersom födan inte annars skulle räcka till. I andra fall kan aggressionen vara nödvändig för artens överlevnad på ett annat sätt. Hos babianerna till exempel slåss hanarna tills dem korat den starkaste av dem. Han får sedan honorna och när sedan deras barn föds har de ju bra gener och flocken blir “bättre” och kan på så sätt lättare försvara sig mot andra djur.
Striderna mellan hanarna hos de flesta arterna slutar oftast inte med döden för den ena, utan är mest ett sätt att ta reda på vem som är starkast.
Aggressionens syfte för djur är alltså viktig för deras överlevnad, men hur är det hos oss människor?
Enligt Lorenz är aggressionen medfödd, både hos djur och hos oss människor. Han menar också att aggressionen är ett behov för oss människor, han säger att aggressionen är “en förutsättning får både vänskap och kärlek”. Lorens resonemang är i korta drag att den aggressiva hanen visar upp att han är stor och hårig men inte för honan, därmed skapas ett personlig band mellan dem och de kan fortplanta sig.

Personligen tycker vi att det väldigt intressant med etologisk psykologi (I alla fall jag (linus))
Alla de olika teorierna är väldigt intressanta och visar på alla de olika saker beteenden som man inte tänkt på innan. Psykologin gör att man får upp nya ögon för saker som helt nyligen var självklara.
I den etologiska psykologin stämmer det ju att vi härstammar från aporna, men de andra sakerna går väl egentligen inte att bevisa, det är det som gör det lite spännande…

Etologisk Psykologi, 2.0 out of 5 based on 1 rating
| Mer
Betygsätt Etologisk Psykologi


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Etologisk Psykologi eller som på något sätt är relaterade med Etologisk Psykologi.

Kommentera Etologisk Psykologi

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7