.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Exkursionsrapport från Getå

Uppgift

Syftet med exkursionen var att vi skulle förstå ekosystemets struktur och kunna göra observationer och undersökningar som har betydelse för ett ekosystem och tolka dem.

Materiel

1. Slaghåv
2. Bottenhåv
3. Lupp
4. Plastvanna
5. 6st plastburkar med lock
6. Fältflora
7. spade

Utförande

Jag tog bottenhåven och “skannade” botten efter smådjur och intressanta saker sedan gjorde vi vår jordanalys där vi tog spaden och grävde i den nedre delen av ravinen tills vi fann 3 lager, sedan vandrade vi upp en bit och utförde samma procedur
Lite senare skulle vi leta kryp och smådjur, jag plockade bort det översta lagret av mossan för att se vad som fanns, och grävde lite i gamla stubbar och under gammalt bråte.
Hörde ett ljud medans jag letade bland gammalt bråte och såg upp och där fanns en ekorre.

Resultat:

Jordanalys:

Vi analyserade jorden och fann att i den nedre/över delen av ravinen är de 3 översta lagren förna, humus och blekjord, vi tog ett jordprov från förnan.
Förnan var ca 5cm “djup”
Humus var 5-10cm “djup”
Blekjord var 10-20cm “djup”
Konsumenter:

Tecken på större konsumenter:
Art Antal Plats
Ekorre 1 I ett träd
Mindre konsumenter
Art Antal Plats
Räka 1 Bäcken
Mygga 1 Luften
spindel 1 I mossan
Mask 1 I mossan
Gråsuggor 3 I en stubbe
Snigel 1 På en stubbe (under mossa)
Fjärilslarver 3 Under mossa

Producenter:

Bottenskikt:
Art Täckning Plats
Mossa Grad 3 Nedre ravinen
Svamp Grad 1 Nedre ravinen
Gräs Grad 1 Övre ravinen
Harsyra Grad 1 Mitt i ravinen
Fältskikt:
Art Täckning Plats
Ormbunkar Grad 2 Nedre ravinen vid vatten
Blåbärsris Grad 2 Mitten av ravinen
Ängfrickan Ängsfräken? Grad 1 Nedre ravinen vid vatten
Buskskikt:
Art Täckning Plats
Tall Grad 3 Hela ravinen
Björk Grad 1 Övre delen(vid sol)
Gran Grad 2 Nedre delen(vid vatten)
Trädskikt:
Art Täckning Plats
Tall Grad 3 Hela ravinen(mest vid vattnet)
Björk Grad 1 Övre ravinen(vid sol)

Slutsats/kommentar:

Min/vår slutsats är följande:
1. Vi anser att resultatet var rimligt och naturen mår bra och har ett välstånd, det utövas ett välorganiserat samspel mellan producenter och konsumenter.
2. Det borde ha funnits mera stora träd i den nedre delen av dalen, för att det finns mera näring där, men att vi inte fann så många tror jag varierar från plats till plats p.g.a. att det finns olika mycket av vissa faktorer så som näring och utrymme.
3. De växte väldigt mycket ormbunkar i den nedre delen av dalen men de var p.g.a. att de finns mycket näring för dem där och att det är deras naturliga miljö, har ungefär samma slutsats för den resterande delen av ekosystemet
4. Det finns mycket myggor där, jag tror att det beror på att det är en så pass fuktig miljö och de kan få blodet de behöver från mindre djur.

Jag anser att detta är en rimlig slutsats med tanke på tiden vi spenderade där och det lilla område vi utforskade
Pontus Laakkonen Bergdahl

Exkursionsrapport från Getå, 2.0 out of 5 based on 7 ratings
| Mer
Betygsätt Exkursionsrapport från Getå


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Exkursionsrapport från Getå eller som på något sätt är relaterade med Exkursionsrapport från Getå.
  • No related posts

Kommentera Exkursionsrapport från Getå

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2