.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Filosofer

Robert Boyle (1627-1692)

Robert Boyle föddes på Irland och var en av de första vetenskapsmännen som började att ifrågasätta att allt bestod av de fyra elementen jord, eld, vatten och luft. Han ville också gärna visa att det han sa stämde genom att göra experiment. Boyle kom genom att göra experiment på att gaser är uppbyggda av små “korpuskler”, som hade tomrum mellan sig. Boyle menade att Leukippos hade haft rätt då han talat om atomer och Boyle sa att hans “korpuskler” var just dessa atomer.

Anaxagoaras, Leukippos & Demokritos ca 420 f.Kr

För mer än 2000 år sedan talade några filosofer från Grekland om att allt är uppbyggt av atomer. En grekisk filosof som hette Anaxagoaras menade dessutom att all materia var oändligt delbar.

En annan man som hette Leukippos menade att allt i universum bara består av två saker nämligen atomer och tomrum. Han sa också att dessa atomer var odelbara och så små så att man inte kunde se dem. Demokritos var Leukippos elev och var också en filosof som kom från Grekland. Man tror att Demokritos fick sina ideèr från andra filosofer som t ex Leukippos, men man är inte helt säker på detta. Demokritos höll med Leukippos om att det måste finnas odelbara “saker”, dessa kallade han för atomer. Ordet atom kommer från det grekiska ordet “atomos” som betyder “odelbar” (fast nu vet vi ju att en atom inte är odelbar). Han menade att allting som fanns berodde på atomernas storlek och form. Då Demokritos sa att det fanns atomer kunde han inte bevisa det han sa genom att göra något experiment.

En annan filosof som hette Epikuros (ca 300 f.Kr) trodde inte på att det fanns atomer. Filosofen Aristoteles (ca 384-322 f.Kr) trodde heller inte på att allt skulle bestå av atomer, utan menade istället att allt bestod av de fyra elementen jord (fast kropp), vatten (vätska), luft (gas) och eld. Teorin om de fyra elementen accepterades av vetenskapsmännen, trots att det inte fanns några egentliga bevis. Man förstod alltså inte att dessa element var uppbyggda av andra ämnen.

Kanske trodde många på vad Aristoteles sa eftersom han var en mycket berömd filosof. Demokritos atomteori blev inte heller diskuterad förrän hundratals år efteråt.

John Dalton (1766-1844)

John Dalton kom från Storbritannien och var både kemist och fysiker. Han brukar kallas för “Atomteorins grundare”. År 1807 gjorde Dalton en undersökning av de kemiska föreningarna. Han undersökte vanliga ämnen som till exempel oxygen, sulfur och nitrogen. Dalton kom genom dessa experiment på att ämnen måste vara uppbyggda av mindre, odelbara enheter eller atomer. År 1808 publicerade han sin berömda atomteori. Där menade han bland annat att två eller fler atomer som sitter ihop bildar en molekyl. Han menade även att “alla atomer i ett grundämne är likadana, medan de skiljer sig från atomerna i alla andra grundämnen”.

Isaac Newton (1642-1727)

Isaac Newton föddes i Woolsthorpe och dog i London år 1727. Han var en mycket berömd engelsk vetenskapsman, matematiker, teolog och alkemist.
Precis som Robert Boyle trodde även Newton på att det fanns atomer som kunde påverka varandra med sina krafter. Isaac Newton ville också bevisa att allting bestod av atomer genom att göra experiment. Han menade att man först skulle ta reda på sakers egenskaper och sedan göra olika teorier för att kunna förklara dessa.

Antoine Laurent Lavoisier (1743-94)

Antoine kom från Frankrike och blev känd för att han lyckades väga olika ämnen. Dessutom hade han en teori om att ett ämne “bara är ett grundämne om det inte går att bryta ner i mindre beståndsdelar”. Han kände till ca 33olika grundämnen som han försökte ordna i en tabell. Lavoisier brukar kallas för den “moderna kemins fader” och han kämpade mot iden om att allt skulle bestå av fyra olika element. Tyvärr blev han senare avrättad under den franska revolutionen på grund av att han både var rik och aristokrat.

Dmitrij Mendelejev (1834-1907)

Dmitrij kom från Ryssland och gjorde en tabell där han delade in de olika grundämnena som var upptäckta. Då han arbetade med att göra tabellen så sorterade han de olika ämnena efter deras egenskaper t ex vikt, volym osv. Han förstod att det måste saknas några ämnen och lämnade tomma luckor som man sedan kunde fylla i då ämnet blivit upptäckt. Hans system kallas för det periodiska systemet där grundämnena är indelade i grupper och spalter.

Wilhelm Röntgen (1845-1923)
Wilhelm upptäckte en strålning som han kallade för “X-strålen”, det är den strålningen som vi brukar kalla för röntgenstrålning. Forskarna förstod senare att det fanns ett samband mellan hur atomen var uppbyggd och röntgenstrålningen. Om man visste frekvensen hos de olika grundämnenas röntgenstrålning och deras atomnummer kunde man nämligen också bestämma antalet protoner i atomkärnan. För sin upptäckt av röntgenstrålningen fick Wilhelm Röntgen nobelpriset år 1901.

Thomson (1856-1940)

Sir Joseph John Thomson var en engelsk fysiker. Han fick nobelpriset i fysik år 1906. Thomson var en forskare som undersökte atomens inre egenskaper. Han upptäckte att en viss typ av strålning som kom från det experiment som Wilhelm Röntgen gjort tidigare bestod av små partiklar. Thomson kallade de för “korpuskler”. De kallas nu för elektroner. Det var alltså Thomson som upptäckte elektronerna. Thomson teori gick ut på att varje atom består av positiva laddningar och ett tillräckligt antal negativa elektroner som gör atomen neutral. Thomson trodde att dessa elektroner befann sig inne i atomens kärna.

Amadeo Avogadro (1776-1856)

Amadeo Avogadro var en italiensk kemist och fysiker. Han är känd för att han tillsammans med kemisten Stanislao Cannizzaro kom på en teori som gjorde att man sedan kunde ta reda på molekylers storlek och vikt. Han upptäckte något som kom att kallas för Avagadros tal. Precis som Dalton visade Avogadro att då atomer förenar sig bildar de molekyler. Han kunde dock inte förstå hur det gick till.

Ernest Rutherford (1871- 1937)

Ernest Rutherford var en nyzeeländsk- brittisk fysiker. Man brukar kalla honom för “Atomens fader”. Rutherford fick nobelpriset i kemi år 1908. Rutherford var chef för ett laboratorium där man gjorde experiment med alfastrålar som sändes genom tunna metallfolier. Vid ett sådant experiment upptäckte man att en del alfastrålar studsade tillbaks från metallen istället för att skära igenom den. Tack vare detta experimentet förstod Rutherford att hela atomens positiva laddning måste vara koncentrerad till en liten kärna i mitten. Han och Niels Bohr gjorde en modell av en atom där varje atom hade en positiv kärna som omgavs av negativa elektroner. Dessa elektroner kretsade i banor och atomerna hålls ihop av en elektrisk kraft. Rutherford menade även att det fanns partiklar inne i atomkärnan som inte hade någon laddning, men han lyckades aldrig bevisa detta genom experiment. Istället var det hans elev James Chadwick (1891-1974) som upptäckte neutronens existens.

Niels Bohr (1885-1962)

Niels Bohr var dansk och en känd fysiker, som ville ta reda på vad materia egentligen bestod av. Han gjorde en modell av väteatomen som liknade solsystemet. I mitten fanns en tung positiv kärna (solen) och precis som en planet rörde sig elektronerna i en bana runt den. Niels Bohr menade också att elektronen dras till kärnan genom en elektrisk kraft. Han menade också att en elektron bara rör sig i vissa banor och att elektronen ger eller tar emot energi bara när den hoppar mellan olika banor. Bohr gick emot det man tidigare hade trott inom naturvetenskapen. År 1922 fick Bohr nobelpriset i fysik. Bohr publicerade också en “kvantteori” och denna gjorde att forskare sedan försökt att få veta mer om atomens uppbyggnad. Man har nu hittat flera partiklar som forskarna delat in i “kvarkar” och “leptoner”. Till leptonerna hör bl a elektronerna och man menar att protonen består av tre sorters kvarkar, som i sin tur man tror är odelbara.

Maja Berlin Eklund

Filosofer, 2.3 out of 5 based on 25 ratings
| Mer
Betygsätt Filosofer


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Filosofer eller som på något sätt är relaterade med Filosofer.

Kommentera Filosofer

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2