.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Fjädersvängning

Ämne: Fysik
| Mer

Syfte Att undersöka svängningstiden hos en harmonisk oscillator som funktion av massan.Materiel Fjäder, vikter, tidtagarur

Teori Svängningstiden i en harmonisk svängning kan beskrivas med formeln

T = svängningstiden
m = massan
k = fjäderkonstanten

Amplituden påverkar alltså inte svängningstiden.

Utförande Fjädern fästes i taket och en vikt fästes i fjädern. Fjädern sattes sedan i svängning och tiden mättes under 10 perioder. Försöket upprepades med olika vikter.

Mätresultat samt behandling av dessa

Massan (g) Tiden (s) 10 svängningar Svängningstiden (T)

50 5,56 0,556
5,56 0,556
100 7,44 0,744
7,28 0,728
150 9,06 0,906
8,75 0,875
250 11,71 1,171
11,37 1,137
Enligt teorin är
Då får man ut en konstant
Om man sätter in värdena i formeln kan man bestämma k i de olika försöken

Svängningstiden (T) Massan (m)
0,556 50 0.0786302741
0,744 100 0.0744
0.728 100 0.0728
0,906 150 0.0739745902
0,875 150 0.0714434508
1,171 250 0.0740605428
1,137 250 0.071910194

Konstanten skiljer sig först på den tredje decimalen.

Resultat Svängningstiden (T) är proportionell mot

Feldiskussion

Den största felkällan var tidtagningen, då det är mycket svårt att stoppa tiden vid rätt tillfälle. Svängningen var antagligen inte helt vertikal utan förmodligen en aning vertikal också.

Fjädersvängning, 3.0 out of 5 based on 2 ratings
| Mer
Betygsätt Fjädersvängning


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Fjädersvängning eller som på något sätt är relaterade med Fjädersvängning.
  • No related posts

Kommentera Fjädersvängning

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2