.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Flygplan

Flygplanets Historia

Det var Leonardo da Vinci som började tänkandet om hur en flygmaskin skulle se ut. Han kom även med första idén om hur en helikopter skulle fungera. Men det var en svensk som hette Emanuel Swedberg som gjorde första skissen med en propellerliknande anordning. Det hände 1716.~Men det dröjde ända till 1783 innan den första människan färdades ovanför marken i en farkost. Det var bröderna Montgolfier som lyckades. Farkosten var en varmluftsballong. Under 1800-talet uppfanns många farkoster som lyfte från marken. Exempel på sådana farkoster är luftballong och luftskepp. Alla tyngre än luft farkoster är vingburna. Den förste som la ut grundläggande principer för sådana farkoster var engelsmannen George Cayley som anses vara flygplanets verkliga uppfinnare. Dem flesta av 1800-talets påhitt byggde på ångmotorer vilket inte var så lyckat. 1890 exprementerade fransmannen Clément Ader med ett ångamskinsflygplan och lyckades flyga 60 meter. Sedan började man tänka ut en aerodynamik som skulle hjälpa vingarna att bära ett flygplan och tysken Otto Lilienthal lyckades efter många försök med glidflygplan. Han fortsatte sedan sitt arbete med dem engelska bröderna Wright. 17 december 1903 var den dag då bröderna efter många års tänkande med Otto lyckades flyga historiens första framgångsrika flygning.

Det dröjde inte många år efter den dagen innan det fanns många olika fungerande flygplan. Den första nordiska flygaren var dansken Jacob Christian Ellehammer som 1904 flög ett egentillverkat flygplan. Fem år senare lyckades Louis Bleirot ta sig torrt över engelska kanalen i en flygmaskin. Det fanns även två svenska lyckosamma flygare. Den ena var Carl Cederström som 1910 som tog det första flygcertifikatet i Sverige och var den första att flyga över Öresund. Den andra var Enoch Thulin som grundade en flygplanindustri år 1914. Första världskriget var ett krig fullt med flygplan. Varje land hade flygplansindustrier och det var ett bra sätt att anfalla andra länder med. I början av kriget fanns det bara två- och trevingade flygplan men vid slutet av första världskriget hade man utvecklat ett envingat flygplan. Det var inte bara det som var förändringen man uppnådde även hastigheter upp emot 200 km/h. Planen användes även efter fredstid t.ex. vid transport av människor. Många flyglinjer öppnades och flygplatser byggdes. Ett viktigt årtal är 1924 för då flög man för första gången jorden runt. 1927 blev Charles Lindbergh den första ensamflygaren att flyga över atlanten. Flygplanen var inte längre enmotoriga utan snart var varenda flygplan tvåmotorigt. Det byggdes stora flygbåtar, som kunde starta och landa på vatten. Under 1900-talet utvecklades luftskepp som dominerade transporten av passagerare. Men det dröjde inte länge förrän större, snabbare och säkrare flygplan tog över passagerartransporteringen igen. Under andra världskriget fick flygplanet ett stort genombrott på den tekniska biten igen. Det var inte längre tygklädda plan som for genom luften. Nu var det lättmetall som gällde. Det var även slut med stöd för vingarna. Planen blev mer tekniska och ställde högre krav på piloterna än tidigare. Det var inte särskilt svårt att med ett bombplan spränga sönder viktiga delar i städer och baser under kriget. Radioutrustning och en mycket detaljerad instrumentbräda klädde planen. Den största uppfinningen inom planets historia sedan dess var jetmotorn som 1939 var motor i det tyska planet Heinkel He 178. Uppfinningen kom ungefär samtidigt i både Storbritannien och Tyskland tack vare spioner. Flygplanet gick återigen tillbaks till passagerartrafik. Men det var nu det fick sitt stora genombrott. Efter ett tag övergick transport flygen också helt till jetmotorer men propellern dominerade under en lång tid. Alla jaktflyg blev jetmotordrivna på en gång och det dröjde inte längre än till 1947 innan raketmotordrivna Bell X-1 ifrån USA nådde överljudsfart. Det första jetmotordrivna passagerarplanet var De Havilland Comet 1, men den togs ur bruk p.g.a. många haverier. Däremot fanns det också några lyckade jetmotorplan t.ex. Frankrikes Caravelle, USA:s Douglas DC-8 och Boeing 707. Nu finns det stora jumbojetplan som kan ta in över 500 personer. Men dem har begränsad fart. Av: Olle och Andreas

Flygplanets Historia

Ett flygplan bärs upp av sina aerodynamiska vingar. Planet lyfter p.g.a. högre tryck under vingen. Nästan alla dagens plan är monoplan. Det betyder att dem är envingande till skillnad från biplanen som hade dubbla vingar. Man styr planet med roder och får stabilitet med hjälp av stabilitetsytor. Det finns tre roder, ett som styr i höjdled, ett som styr i vågled och ett som lutar planet. Det som styr i höjdled är höjdrodret som sitter i planets bakdel, eller så är hela den horisontella ytan rörlig. Den som styr vågled är sidorodret. Det som lutar planet är Skrevrodren. Vissa vingar har spetsar bakåt och såna vingar hittar man mest på militärflyg med dom kommer mer och mer på vanliga passagerarflyg. Bakåtspetsen är till för att anpassa planet för högre farter. Ett flygplan kan ju inte bära hur mycket som helst men det som avgör hur mycket det kan lyfta är vingens yta, profil, anfallsvinkel och hastighet i luften. När man startar och landar med sådana lastplan måste man ändra vingens profil. Det är det som är klaffarna som finns på stora flygplan. Det finns även vissa vingar med suganordning som suger bort luft som ligger och stör aerodynamiken. Moderna plan byggs av lätta legeringar men överljudsplan byggs mest av titan och plastlaminat. Det är viktigt att alla pilot- och passagerar kabiner måste vara lufttäta och klara högt tryck som det blir när planet är på höga höjder. Bränslet i stora passagerarplan lagras i vingarna.

Propellern. En propeller är oftast gjord av 2-4 blad och av lättmetall. Den är också självklart aerodynamiskt uppbyggd. Bladen brukar även vara automatiskt omställbara därför att göra så litet luftmotsånd som möjligt vid eventuellt motorstopp. Man kan även vända bladen så att det hjälper till att bromsa vid landning. Ett propellerplan kan endast gå till hastigheter upp emot 750 km/h. Går det fortare än så sjunker propellerns verkningsgrad kraftigt. Militärflygplan eller stridsflygplan delas in i fyra olika grupper efter stridsuppgifter. Det är

• Attackflygplan

• Bombflygplan

• Jaktflygplan

• Och spaningsflygplan

Militärflygplan går inte bara fortare än förr utan är även mycket mer avancerade. Det finns jaktrobotar som styrs av elektroniska sikten och är ofta målsökande. I Sverige har vi ett plan som har tillhör alla grupperna utom bombflygplan det är vårat JAS 39 Gripen. En stridspilot har hela tiden kontakt med marken och berätta vad som händer.

Flygplansklasser

Olika flygplanstyper delas in i olika klasser. Man har infört nya klasser nu eftersom hastigheterna har ökat. Dom olika klasserna är underljudsplan, transsoniska flygplan, överljudsplan, supersoniska flygplan och hypersoniska flygplan. Det finns även viktklasser med olika tillåtna vikter på flygplanen. Till lätta luftfartyg får planet högst väga 5700 kg. Till klassen ultralätta luftfartyg tillhör flygplan som väger under 1000 kg. Hängglidarna kan bäras startas och landas till fots tillhör gruppen lätta luftfartyg. Det finns ett till sätt att klassa flygplanen och det är VTOL- och STOL planen.

VTOL står för Vertical take-off and landing som är vertikal start och landning på svenska.

VTOL-planen är oftast jetmotordrivna och startas genom att jetmotorerna riktas mot marken och planet lyfter. Det blir tvärtom vid landning.

STOL står för Short take-off and landing som är kort start och landning på svenska.

STOL-planen använder endast vingarnas lyftkraft för att starta och landa.

Andreas Petterson

Flygplan, 2.5 out of 5 based on 36 ratings
| Mer
Betygsätt Flygplan


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Flygplan eller som på något sätt är relaterade med Flygplan.

Kommentera Flygplan

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2