.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Första världskriget och dess samband med den ryska revolutionen

Ämne: Historia
| Mer

Den 10 mars 1917 störtades Ryssland tsar Nikolaus Aleksandroitj Romanov av sitt eget folk och sin egen militär från sin post som statsöverhuvud, tsar och kejsare över Ryssland, Finland, Litauen, Sibirien, Polen, Astrachen och Kiev.
Därmed hade ätten Romanovs 300- åriga styre fått ett snörpligt slut, och Nikolaus och hans familj avrättades strax därefter.Men hur kunde detta hända, var det möjligt att ett helt folk kunde vända sig mot sin regerande tsar och hela den politiska regimen som var så fundamental för landet, och vad hade det för betydelse för omvärlden idag ?
För att få reda på detta måste vi gå tillbaka till första världskrigets början.

VARFÖR ?

År 1914 fanns det två stora maktblock i Europa; det ena utbrett i centrala Europa och bestod av Tyskland och Österrike-Ungern; Central makterna, och de andra bestod av Storbritannien, Frankrike och Ryssland och kallade sig Ententen. Mellan dessa två maktblock pågick ett maktspel, och i och med nationalismens uppkomst hade man även gripits av imperialism. Detta gjorde att man startade en kapprustning, och man “hetsade” upp varandra till bättre stridsmedel.
Men varför kom imperialismen och varför märktes den så väl just då ? jo, jag tror att en viss imperialism alltid har funnits, men det var först då man hade möjlighet att göra slag i saken och försöka bygga upp ett imperium, en stormakt, mycket därför att många länder i Europa var väl utvecklade industriländer. Länderna hade nya, tekniska, kunskaper, och man hade moderna industrier och ett folk som andades nationalism. Allt var bäddat för ett nytt storrike, och också den ryska tsaren ville vara med och kandidera om posten som detta, även om det senare skulle visa sig att detta blev hans fal.
Österrike-Ungern, som på den tiden var ett enat rike, hade bestämt sig för att utvidga sina landsgränser, och år 1908 erövrade man Bosnien.
Men, vad man inte visste var att det i grannlandet Serbien planerades för ett storserbien som skulle inkludera alla slaver som bodde i Österrike-Ungern. Organisationen som skulle genomföra detta kallade sig Svarta Handen, och när Österrike-Ungerns tronföljare Franz Ferdinan och hans gemål var på statsbesök i det nyerövrade Bosniens huvudstad Sarajevo blev han skjuten av en medlem i Svarta Handen.
Det var väl planerat, och medlemmarna i Svarta Handen räknade kallt med att händelsen skulle leda till ett krig, där Serbien skulle ha Ryssland i ryggen, då även de slaver som kom att försvara Serbien. För ryssarna själva var en plats i kriget viktigt, bl.a. för att man var rädd att viktiga områden runt Konstantinopel, Medelhavet och svarta havet skulle kontrolleras hårdare vad det gällde export av brödsäd, om man inte vann kriget.
Att detta skulle ske var avgörande för landets ekonomi och dess roll som stormakt, och tsar Nikolaus försökte också vinna tillbaka lite av sin popularitet som hade försvunnit då man hade lidit nederlag mot Japan i Krimkriget. Motsättningarna mellan de olika politiska partierna i landet hade i och med det ökat, och tsar Nikolaus såg kriget som en enda utäg att lugna dessa.

FORTLÖPNING

Ett efter ett gick Europas stormakter ut i kriget utan att egentligen veta vad det var för mening med det. Kriget varade i fyra år och, när det slutade, hade krävt lika många dödsoffer som vårt lands befolkning; nio miljoner
Krigets vinnare var Ententerna som fått hjälp av USA, och även andra länder som Japan och Indien hade varit inblandade i kriget. Det är så det kom att kallas Första världskriget, och när Ryssland mötte en av de riktiga stormakterna i kriget på östfronten; Tyskland, besegrades man, och revolutionen som hela tiden funnits under ytan bröt nu ut.

REVOLUTIONEN

Under hela krigstiden hade påfrestningarna inom Ryssland blivit större och trots all den nationalistiska propagandan som regelbundet fördes ut till folket via massmedia hade inte tsaren lyckats lugna de politiska motsättningarna, och det mycket konservativa styrelsesättet blev mer och mer kritiserat ju längre kriget varade:
- Soldater som krigade för ryssland började inse att kriget omöjligt att vinna då man inte hade varken de ekonomiska eller tekniska resurserna att kriga mot stormakter, och de började ifrågasätta sina order.
- De fattiga, som var den största delen av befolkningen, började protestera mot bl.a. ransoneringen av mat, eftersom denna slog hårdare mot dem än de rika.
Där med hade förtroendet tsar Nikolaus gått förlorat i de två mest betydelsefulla delarna av Rysslands folk; de fattiga och soldaterna, och under kriget avlöstes de sociala utbrotten och demonstrationerna varandra. Man letade efter ett styrelse sätt, ett rättvist och demokratiskt sådant, men när man trodde att man funnit detta genom det kommunistiska partiet Petrogradsovjeten, var man redan så förblindad av hatet mot tsaren och hans regim, att man inte såg vad som skulle hända när Petrogradsovjeten kom till makten.
Följaktigen dog också nära 20 miljoner människor i det krig Petrogradsovjetens armé förde mot de anti-kommunistiska ländernas armeér som försökte bryta ned revolutionen.
Även om det var Ryssland som senare vann kriget, var kostnaden för segern som sagt, hög, och landet styrdes i flera år genom en enpartdiktatur där all makt var centraliserad till kommunistpartiets högsta ledning.

NUFÖRTIDEN ?

Man kan ju fråga sig om den ryska revolutionen förde ed sig något gott alls efter att ha läst detta, men min åsikt är att den faktiskt har gjort det, även om priset var högt.
Revolutionen spred sig vidare till Finland vilket ledde till ett inbördes krig och en ny författning i form av en demokratisk republik som har än idag, och även i Tyskland skedde omvälvningar i statskicket. Både dessa händelser har skapat stora klyftor mellan vänstern och högern, speciellt i Tyskland
Även i Sverige fick den ryska revolutionen återverkningar, och jag har som kvinna, kan tacka den för rösträtten jag har i mitt demokratiska land.

Första världskriget och dess samband med den ryska revolutionen, 1.8 out of 5 based on 6 ratings
| Mer
Betygsätt Första världskriget och dess samband med den ryska revolutionen


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Första världskriget och dess samband med den ryska revolutionen eller som på något sätt är relaterade med Första världskriget och dess samband med den ryska revolutionen.

Kommentera Första världskriget och dess samband med den ryska revolutionen

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2