.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Frankrike

Ämne: Geografi
| Mer

Folkmängd

Frankrike har en befolkning på 60 900 000 människor.

Huvudstad och invånarantal

Frankrikes huvudstad är Paris med 2 111 000 invånare.

BNP samt militära utgifter i procent

Frankrike har en BNP på 40 782 US dollar per invånare, 2,5 % av Frankrikes BNP går till militära utgifter.

Skola

I Frankrike måste man gå i skola från när man är sex år gammal till man är 16 år gammal. Många barn mellan två och tre år gamla går till den frivilliga förskolan. Grundskolan är fem år, högstadiet är fyra år lång, de sista två åren får man välja praktik eller teori. 80 % går i statliga skolor. Efter den obligatoriska skolan kan eleverna välja tvååriga yrkesskolor eller treåriga gymnasium. Nästan alla som har gått färdigt ett gymnasium, väljer att gå vidare till universitetet. Men universiteten i Frankrike har inte de resurserna för att ta emot så många elever, så man måste vara mycket duktig för att komma in. Fast än man har gått färdigt är det svårt att hitta jobb i arbetsmarknaden. I Frankrike finns ungefär 80 stycken universitet med nästan 1,5 miljoner elever, dubbelt så mycket jämfört med 1980. Det finns också specialhögskolor, les grandes écoles som är mycket svårare att komma in i, de här universiteten tränar eliten inom politik. Alla universitet är öppna för alla men bara de bästa kommer in. Det mest kända universitetet är Sorbonne i Paris, och den mest kända specialhögskolan är ENA, l´Ecole Nationale d´Administration.

Religion

75 % av alla i Frankrike är katoliker, men bara 17 % är religiösa. Resten bryr sig inte om vad påven har att säga om skilsmässa, aborter eller preventivmedel. Kyrkan är skild från staten sedan 1905, och sedan 1970 har katolska kyrkan nästan igen påverkan i de fransmännens vardagsliv. Utifrån det här finns det ungefär en miljon protestanter, 200 000 ortodoxa, fem miljoner muslimer, 700 000 judar och en halv miljon som har sagt att de är buddister, mest för att det blev mycket populärt att vara buddist, många ateister blev det för de tyckte att läran om livet och meditation var det rätta. I Frankrike får man inte ha slöja i skolan, medan kyrkan vill att man ska kunna ha slöja och kors i skolan är regeringen oeniga. En lag från 1989 sade att man fick ha religiösa symboler bara det inte var skrämmande eller hade en påverkan, men 2004 införde parlamentet en ny lag som sa att man inte fick ha religiösa tecken i skolan som slöja, kors eller kippa.

Valuta

I Frankrike använder man euro som valuta.

Världsdel

Frankrike ligger i västra Europa.

Grannländer

Frankrike gränsar till Spanien, Monaco, Schweiz, Belgien, Italien, Tyskland, Andorra och Luxemburg.

Statsskick

Frankrike är en republik. Blandat med presidentstyre och paramentalism. Presidenten får utnämna och avskeda regeringen, men han måste ha ett godkännande från parlamentet, nationalförsamlingen. Frankrikes nuvarande president är Nicolas Sarkozy, hans parti är UMP, ett borgligt parti. Tiden presidenten får styra är fem år, sedan 2002. Om det behövs kan presidenten styra direkt, då kan ingen säga emot honom, men det sker bara om det är en stor kris, krig eller om han måste. Man måste ha över hälften av rösterna för att bli president. Om presidenten är emot eller i konflikt med nationalförsamlingen och får över hälften av rösterna från parlamentet emot sig kan han tvingas avgå eller ge regeringen till ett parti med en annan färg. Parlamenten är nationalförsamlingen och består av 577 medlemmar och senaten med 321 medlemmar. Nationalförsamlingen är starkare än senaten, regeringen. Frankrike har ett mångparti system.

Natur och klimat

Norra och västra Frankrike är låglandsområde, östra Frankrike är bergigt. Frankrikes tre största berg är Centralmassivet, som ligger i centrala Frankrike. Alperna i sydöst, och Pyrenéerna som ligger på gränsen mellan Frankrike och Spanien. Landet har få sjöar det största är Lac Léman. Landets största floder är Rhône, Loire, Seine och Garonne. Frankrike ligger i den tempererade- klimatzonen. Medeltemperaturen i Frankrike är i början av året och fram till mitten av året mellan -10 °C till ungefär 0 grader. På sommaren, från mitten av året och till slutet är det mellan 17 °C i norr och 23 °C i söder. I Frankrike är det ca 30 % åkermark, 30 % betesmark, 6 % hedmark och

3 % våtmark. I Frankrike är det 25 % skog, bladskog är det mycket av. I Frankrike finns det 4 570 arter fröväxter, ca 90 arter landdäggdjur, ca 400 fågelarter, 32 arter kräldjur (18 ödlor, tolv ormar och två sköldpaddor) och 27 arter groddjur (tio salamandrar och 17 grodor).

Naturtillgångar

Frankrike har mycket mineraler, som bauxit, uran och pottaska. Landet var förut världens största producent av järnmalm, men 1997 stängdes den sista gruvan. Även exporterades en massa kol, men det har också stängts helt. Fisk och trä finns i Frankrike, så som många länder i världen.

Industri

Frankrike har en stor och välbyggd industri. Många storindustrier har utvecklats ur mindre familjeföretag. I Frankrike har man metall-, textil-, sko- och varvsindustri. Industrier som bilindustri, kemisk och mekanisk industri och elektronikindustri finns det mycket av. De finns också flygindustri i Toulouse. Konkurrensen från Sydostasien är oroväckande. Men den oron har blivit minde genom mer effektivitet och produktivitet, och att Frankrike låter andra länder investera och bygga industrier i Frankrike. De viktigaste industrierna är livsmedels-, elektronisk- och transportmedelsindustri. Många mindre men mer kända industrier är de som tillverkar parfymer och andra kända mode artiklar.

Frankrike, 3.3 out of 5 based on 42 ratings
| Mer
Betygsätt Frankrike


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Frankrike eller som på något sätt är relaterade med Frankrike.

Kommentera Frankrike

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2