.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

FRANSKA REVOLUTIONEN

Ämne: Historia
| Mer

FILOSOFER

Filosoferna under Franska Revolutionen var en viktig faktor. Utan dem och deras hjärna kunde franska kungen vunnit ganska enkelt. Alla tre filosoferna har i alla fall två saker gemensamt:

* Alla var författare från början.

* Alla skrev hur de skulle driva Frankrike med regering och inte med en kung.

Och det är från Frankrike demokratin startade. Jag har skrivit kortfattad om deras liv.

Napoleon Bonaparte

Vad hade han som vi inte hade?

Svar: Han hade en hjärna och en arme som vi inte har och inte heller kommer att få. Han använde sina armer till max och det var därför han vann såmånga krig. Han änvände också det hjälpmedel som han fick. Han kunde planera på ett mycket bra sätt. Med det så äldre man blir desto mer glömmer man och det drabbade N.Bonaparte. Och det var kanske därför han förlorade så många krig på slutet. Det mest dummaste han gjorde under hans livstid som överbefälhavare och härskare i Frankrike vra när han tågade mot Moskva. Han kunde väl planerat mycket bättre och förstått att vintern där kunde ta kål på hans män. Men som person var han mycket klok och målinriktad. Och det var därför han var kung över ett rike som var hur stor som helst i hans tid.

* Napoleon Bonaparte

* Kung Ludvig

Och vi ska inte glömma att Demokratins rötter kommer från Frankrike.

Jean-Jacques Rousseau(1712-1778)

Shweizisk-Fransk författare och politisk filosof under Franska Revolutionen som föddes i Född Geneve. Under hans livstid arbetade han med flesta arbeten som fanns under hans tid. När han var vid 16-års åldern fann han sin lärare och senare hans lärarinna Madame De Warens och det var hon som lärde honom det mesta.Men hans första bok kom inte ut förrän närhan var vid 40 års ålder. Han skrev också en bok om hur staten bör organiseras och vem som skulle leda staten. Han blev känd yackvare att han var populär inom alla områden och att han lyssnade på folk. Man kan säga att han var folkets mun. Det han mest blev känd för var böckerna om barnens utveckling.
de Montesquieu, Charles De Secondat(1689-1755) Fransk jurist och filosof. Som alla de andra filosoferna var också från början en författare hans verk “Persiska brev” var en av de respekterade verk under hans livstid i Frankrike. Det handlar om två personer som brevväxlar med varandra när de är i Frankrike. Hans liv var ganska tråkig enligt mig. I han sista böcker skrev han om hur han skulle påverka Frankrike utan en kung och med en regering.

FRANSKA REVOLUTIONEN, 1.3 out of 5 based on 10 ratings
| Mer
Betygsätt FRANSKA REVOLUTIONEN


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om FRANSKA REVOLUTIONEN eller som på något sätt är relaterade med FRANSKA REVOLUTIONEN.

2 Responses to “FRANSKA REVOLUTIONEN”

  1. Strutt on 13 Nov 2009 at 6:24 e m #

    “Och vi ska inte glömma att Demokratins rötter kommer från Frankrike.”????

    Helt fel, demokratins vagga stod redan i det antika Grekland. Det är till och med ett grekiskt ord: “Demo” = folk. “Kratos” = styre.

  2. Noxes on 24 Jan 2012 at 11:27 e m #

    @strutt det du som e del demokratin var en grekisk men demokratin började i frankrike….check it up

Kommentera FRANSKA REVOLUTIONEN

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7