.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Friktion

Ämne: Fysik
| Mer

Friktion kan betecknas som det motstånd som finns mellan två ytor ligger an mot varandra. Friktionen kan vara så stor att ytorna inte rör sig mot varandra. Beroende på omständigheter kan det vara önskvärt med hög eller låg friktion. Det går att höja friktionen genom att t.ex. ytbehandla ytorna eller bearbeta dem mekaniskt så att de blir grövre. Man kan också sänka friktionen genom ytbehandling eller mekanisk bearbetning (t.ex. polering). Materialet är också viktigt, olika material ger olika friktion när de rör sig mot varandra. Det går också att använda smörjmedel och komponentgeometri för att sänka friktionen. Friktion är när fart minskas t.ex. på en grusväg ökar friktionen. Eftersom friktion är när fart minskas så minskasFriktionen på en jämn och rak väg.

När ett hjul rullar har friktionskraften mellan hjul och mark en sådan riktning att den hindrar att hjulet glider jämfört med marken. När en bil börjar slira när den accelererar rör sig ytan på de drivande hjulen bakåt jämfört med marken. Friktionskraften, som försöker hindra denna rörelse, är alltså riktad framåt. Hos en bil som börjar glida under inbromsning däremot, rör sig hjulens yta framåt jämfört med marken och friktionskraften är riktad bakåt. På samma sätt fungerar friktionen mellan fötter och mark när man går. Det är alltså inte friktionen som ger en bromsande kraft från marken på en bil som rör sig utan något som kallas rullmotstånd.

När man skjuter en låda framför sig över golvet känns det trögt. Mellan lådan och golvet finns en bromsande kraft som kallas friktionskraft. Ju större friktionskraften är desto trögare går det. Även om, i detta fallet, både lådans och golvets ytor ser jämna ut finns det alltid ojämnheter. Ju tyngre föremålet, du skjuter framåt, är desto hårdare griper ojämnheterna in i varandra. Vilket material föremålet är av har också inverkan på friktionen. Friktionskraften mellan två stålytor är mindre än mellan två gummiytor för att ta ett exempel.

Det finns två olika typer av friktion, rullfriktion och glidfriktion. Lådan som skjuts över golvet är ett exempel på glidfriktion. Om man stället lägger trästockar under som lådan kan rulla fram på talar vi om rullfriktion. Det går lättare att förflytta föremål när det är rullfriktion, den friktionen är mindre än glidfriktionen.Friktion är ett samlingsbegrepp för dissipativa krafter som motverkar rörelse. Inom mekaniken skiljs mellan vilofriktion och rörelsefriktion. Om en sten ligger på ett golv är vilofriktionen den kraft som måste övervinnas för att stenen skall komma i rörelse. När stenen väl börjat röra sig verkar vilofriktionen för att stenen skall bromsas upp och stanna. För att hålla stenen i konstant rörelsehastighet måste stenen påverkas av en dragkraft som är lika stor som rörelsefriktionen. Om dragkraften är större kommer stenens hastighet att öka. Om dragkraften är mindre än rörelsefriktionen kommer stenen att upphöra att röra sig. Ju större yta som vidrör varandra och ju större kraften är som pressar samman ytorna (t.ex. det övre föremålets tyngd) desto större blir vilo- och rörelsefriktionen. Ett kullager minimerar ytan och därmed minskar kullagret friktionen. Friktion, fysik, är en kraft som är motriktad den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. Friktion uppkommer genom ojämnheter och adhesion mellan ytorna. För fasta kroppar är lim den ena ytterligheten med en enorm friktionskraft, medan olja är det andra extremfallet då nästan ingen friktion existerar. Ämnet studeras inom tribologin. Friktion är ingen fundamental kraft, eftersom den uppstår från elektromagnetiska krafter mellan atomer. När kontaktytorna rör sig relativt varandra, omvandlar friktionen rörelseenergi till värme. Friktion mellan fasta föremål kallas ofta “Torr friktion”, medan friktionskrafter mellan vätskor eller gaser kallas “Viskös friktion”. Därtill används begreppet “Inre friktion”, vilken beskriver en kropps förmåga att återhämta sin form efter deformation av yttre last. Glidmotståndet mellan två ytor beror mindre på ytans textur/ojämnheter och mer på kemiska bindningar mellan ytorna. [1] Friktion har en stor betydelse för trafiksäkerheten. Detta gäller i synnerhet väglag med Split friktion. När man skjuter en låda framför sig över golvet känns det trögt. Mellan lådan och golvet finns en bromsande kraft som kallas friktionskraft. Ju större friktionskraften är desto trögare går det. Även om, i detta fallet, både lådans och golvets ytor ser jämna ut finns det alltid ojämnheter. Ju tyngre föremålet, du skjuter framåt, är desto hårdare griper ojämnheterna in i varandra. Vilket material föremålet är av har också inverkan på friktionen. Friktionskraften mellan två stålytor är mindre än mellan två gummiytor för att ta ett exempel. Det finns två olika typer av friktion, rullfriktion och glidfriktion. Lådan som skjuts över golvet är ett exempel på glidfriktion. Om man stället lägger trästockar under som lådan kan rulla fram på talar vi om rullfriktion. Det går lättare att förflytta föremål när det är rullfriktion, den friktionen är mindre än glidfriktionen. Mängden av energi som erfordras för att övervinna alla friktionskrafter och hålla en förbränningsmotor med tillhörande hjälpaggregat igång vid en viss belastning och rotationshastighet kallas för motorns mekaniska effektförlust. Det är faktiskt skillnaden mellan mängden av i cylindrarna förbränd bränsleenergi, en s.k. tillförd effekt, och uttagen motoreffekt.

David Samuelsson

Friktion, 2.7 out of 5 based on 23 ratings
| Mer
Betygsätt Friktion


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Friktion eller som på något sätt är relaterade med Friktion.

Kommentera Friktion

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2