.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Galilei och Jupiter

Galileo Galilei föddes den 15 februari 1564 i Pisa i Toscana. Hans far var musiker och hans föräldrar ville att Galileo skulle följa i hans fotspår och bli musiker han med. Men familjens ekonomi förändrades under hans uppväxt tid och hans föräldrar bestämde att Galileo skulle satsa på något mer inkomstbringande. Det var så han kom in på den medicinska banan då det var ganska bra betalt.
Men Galileos hjärta var inte i medicin och under hans studietid kom han på att det var mer matematik och mekanik som stimulerade has sinne.
Den 7 december 1592 hade Galileo hans första öppnings föreläsning som professor i matematik och han påbörjade 18 år vid universitetet i Pandua, vilka han beskriver som de lyckligaste åren i sitt liv.
Hans uppgifter på universitetet i Pandua var till största delen att undervisa i Euclids geometri och standard astronomi till läkarstudenter som behövde kunskap om astronomi för att kunna tillämpa astrologi i sina medicinska bedömningar.I maj 1609 fick Galileo ett brev från sin nära vän, Paolo Sarpi, där han berättade om en holländsk man som hade uppfunnit ett instrument där man kunde förstora objekt och kunna se dem på närmre håll än de verkligen var. Detta var det första teleskopet som uppfunnits.
Men Galileo, med hans uppfinningsrikedom och matematiska kunskaper, tog denna information och började bygga sitt eget teleskop. Det första teleskopet han tillverkade hade en förstorings kapacitet på ca 4 gånger. Detta var han inte nöjd med utan han började studera och experimentera med hur han kunde förbättra det ännu mer. Han lärde sig att slipa och polera linserna och i augusti 1609 hade han byggt ett teleskop som hade en förstorings kapacitet på 8 gånger. Han insåg snabbt att detta kunde vara en bra grej att ha och att det fanns marknadsvärde på teleskopet.

Vid slutet av 1609 hade Galileo vänt sitt teleskop mot himlen och började göra fantastiska upptäckter. Galileo skrev ner sina upptäckter i en bok som kallades Starry Messenger och denna bok orsakade stor uppståndelse. Galileo hävdade att han sett berg på månen, att vintergatan var gjord av massvis med små stjärnor och att det fanns små objekt som cirklade runt Jupiter.

År 1610 hade Galileo vänt sitt teleskop mot Saturnus och han var mycket konfunderad över vad han såg. Han insåg inte att teleskopet inte var bra nog för att se Saturnus olika ringar, utan han trodde att Saturnus bestod av 3 separata objekt.
Samma år gjorde han en massiv upptäckt. Han insåg att Venus visade samma faser som månen gjorde och därför måste innebära att den cirkulerar runt solen och inte jorden som man tidigare trott. Detta var också lite förbryllande för Galileo då teorin om den Copernicanska ideén sattes på prov mot den teori föreslagen av Tycho Brahe. Den Copernicanska teorin var att allt rör sig runt solen, medans Tycho Brahes teori var att allt utom jorden och månen rör sig runt solen, som i sin tur rör sig runt jorden.

I januari 1610 observerade Galileo en planet (Jupiter) och såg vad han trodde var 3 stjärnor på en linje genom denna planet. Han observerade denna planet och “stjärnorna” varje kväll under den kommande tiden och kom på att dessa “stjärnor” aldrig lämnade Jupiters sida. Han kom också på att dessa “stjärnor” ändrade position både i förhållande till sig själv men också i förhållande till Jupiter. Galileo insåg också snabbt att det inte var 3 “stjärnor” som han tidigare trott – det fanns 4st. Han kom också snabbt på att detta inte var frågan om stjärnor som han såg – det var planertariska objekt – Jupiter hade 4 månar som cirkulerade runt den.
I mitten av mars månad gav Galileo ut sin bok som hette Sidereus Nuncius, där han beskrev vad han kommit fram till och detta gjorde Galileo berömd världen över.

Men hans teorier attackerades fritt med och orsakade mycket oro och kontrovers runtom i världen. Detta stred helt emot vad den katolska kyrkan undervisade och detta var så gott som att säga att Copernicus hade rätt i sin teori – Jorden snurrar runt solen, och månen i sin tur snurrar runt jorden. Men det satte också en annan teori ur balans. Men trodde att det bara fanns ett centra för rörelse och det var jorden. Nu blev man tvungen att inse att detta inte var fallet utan att jorden inte var den enda planeten med en måne – Jupiter hade 4st och dom snurrade runt Jupiter. Detta i sin tur gav mer och mer stöd åt Copernicus teori.
Jupiter och dess månar
Io och Europa
Ganymedes och Callisto
Galileo fortsatte att forska och han upptäckte solfläckar på solen under sommar månaderna år 1612. Han studerade solen vid ungefär samma tid varje dag och han fann att fläckarna på solen rörde sig. För att illustrera detta sammanställdes 36st av dessa teckningar i en flip-bok så att man kan bläddra i olika hastighet och se hur fläckarna rör på sig dag efter dag.
Dessa teckningar visar Galileos observationer mellan datumen 2 juni 1613 – 8 juli 1613.
Galileo skrev en bok som hette Dialog om de två världssystemen år 1632. Denna bok orsakade kaos och uppror och Galileo kallades inför rätta år 1633 där han var tvungen att svära att det inte var sant vad han kommit fram till. Den katolska kyrkan ville och trodde att jorden var universums centra och detta var vad man undervisade med. Galileos teorier stred helt mot detta och Galileo fick livstids straff. Men på grund av sin ålder och sin dåliga hälsa fick han livstids husarrest.
Men detta hindrade honom inte från att bedriva mer forskning och anteckna vad han kom fram till. Men han berättade det inte för någon. Istället sammanställde han allt och skrev en ny bok som kom ut 1638 och hette Samtal och matematiska demonstrationer om två nya vetenskaper.

Efter Galileos död 8 januari 1642 döptes Jupiters månar om från Medicianska stjärnorna, som Galileo ursprungligen kallade dem, till Galileiska månarna för att hedra hans minne och hans upptäckt.
Efter Galileos död var det många som spann vidare på hans teorier – inte minst Isak Newton. Och även i vår tid nu görs det efterforskningar kring Jupiter och vad Galileo kom fram till på sin tid.
Skillnaden är att idag finns det mer avancerade instrument att använda än de primitiva teleskopen Galileo hade på sin tid.

Till exempel kan nämnas att 1977 sändes Voyager 1 och 2 upp i rymden för att visa bilder och samla information om olika planeter. Jupiter var en av de planeter som besöktes. Bilderna och informationen som skickades tillbaka från Voyager farkosterna var helt otroliga. De visade bland annat bilder på Jupiters helt otroliga moln system, inklusive den stora röda fläcken, som är en enorm storm som hela tiden roterar runt likt en massiv orkan.
den stora röda fläcken
Man fick också bilder tillbaka på Jupiters 4 månar och man såg klart och tydligt att månen Io hade små vulkaner som hela tiden fick små utbrott. Fram tills nu hade ingen tidigare sett ett vulkaniskt utbrott någon annanstans än på jorden.
Voyager

Den 18 oktober 1989 lyfte rymdfarkosten Atlantis – kallad Galileo Galilei, från Kennedy Space Center för att under 6 år studera Jupiter och dess månar och att skicka tillbaka information och bilder till jorden.
Galileo på launch till Jupiter
I december 1995 kom rymdfarkosten Galileo fram till Jupiter

Galileo framme vid Jupiter

Och som man hade hoppats på så strömmade det in information och bilder från Jupiter och dess månar. Bland den information som kom tillbaka fann man bland annat bevis på att det finns ytligt salt vatten på Europa, Ganymedes och Callisto, medans man på Io fann vulkanisk aktivitet. Galileo var också den första farkosten som flög förbi en asteroid och som upptäckte en måne av en asteroid. Detta var helt nytt för forskarteamet.
Galileo skickades upp i rymden och under de 2 år som Galileo cirkulerade Jupiter hann den med hela 36 varv.

Söndagen den 21 september 2003 avslutades Galileos 14 åriga äventyr med en avsiktlig förstöring av farkosten på Jupiter. Galileo försattes avsiktligt i kollisionskurs med Jupiter eftersom propellern ombord på Galileo nästan var borta och man ville undvika en kollision med Jupiters måne Europa, eftersom Galileo upptäckt att det finns ytligt saltvatten på den månen. Detta i sig reser frågan om det finns möjlighet att det finns liv på Europa. På NASA säger man att det finns planer på att, i framtiden, skicka upp fler rymdfarkoster för att undersöka om detta är möjligt på en så isig måne.

Innan Galileo ens fick en skymt av Jupiter gjorde den helt otroliga upptäckter. I oktober 1991 passerade Galileo ett asteroid bälte och skickade bilder tillbaka till jorden på asteroiden Gaspra. Detta var den första närbild någonsin på en asteroid.

Gaspra

Mindre än ett år senare, lyckades farkosten skicka ännu en närbild på en asteroid, denna gång Ida. Men denna asteroid var inte som alla andra. Denna hade en egen liten måne “Dactyl”. Detta var den första gången man sett en måne, eller ens känt till att asteroider kan ha månar också.

Ida och Dactyl

Senare, år 1994, filmades den första direkta kollisionen mellan en komet och en planet. Det var kometen Shoemaker – Levy 9 som kolliderade med Jupiter.

Kometen Shoemaker-Levy9 fragment

Galileo gjorde många andra fascinerande upptäckter med. Bland annat upptäcktes ammoniak moln i andra planeters atmosfärer. Enorma åskstormar observerades också och det fascinerande var att de var mycket, mycket kraftigare än de man finner här på jorden. Bland annat upptäckte man att blixten till exempel var upp till 1000 gånger kraftigare än vad den är på jorden.

Blixtar på Jupiter

Det var också den första farkosten som gav sig in i en annan planets magnetiska sfär tillräckligt länge för att kunna identifiera dess globala struktur och för att undersöka Jupiters magnetiska fält.
Galileo visade också att Jupiters ringsystem egentligen består av damm som virrats upp av interplanetariska meteorer som kraschar in på Jupiters små inre månar. Informationen som skickades tillbaka visade dessutom att Jupiters yttre ring faktiskt består av 2 ringar, som går in i varandra.

Farkosten visade också information och bilder från Jupiters 4 månar, Ganymedes, Callisto, Europa och Io. Mätningar som Galileo gjorde på månen Io visade att den vulkaniska aktivitet är upp till 100 gånger större än den man finner på jorden.

vulkanisk aktivitet på Io

Man fann också en mycket intressant sak med Io. Man fann bevis på att Ios inre är gjort av järn. Den har en kärna av järn som är ca 560 mil i radie. Och en annan intressant sak är att det fanns ett stort hål i Jupiters magnetfält, alldeles nära Io och detta får forskarna att nu undra om det kan vara så att Io har sitt alldeles egna magnetfält. Men forskarna framhäver att det kan också vara så enkelt att gravitationen från Jupiter kan vara så stark att den påverkar Io på detta sätt eftersom den är så nära. De jämför detta fenomen med att vi har tidvatten här på jorden som orsakas av jorden och månens gravitation.
På månen Europa tror man att det kan finnas en stor ocean med saltvatten, på ett djup av ca 100km djup under den frusna ytan och att den innehåller ungefär dubbelt så mycket vatten som det finns på jorden.
Men år 1999 gjorde man en fascinerande upptäckt på Europa. Man fann att delar av Europa var täckt med inget mindre än batteri syra – ett mycket frätande och brännbart ämne. Detta trodde man först skulle utesluta teorin om att det skulle finnas något som helst liv på Europa i denna frätande miljö. Me forskarna tillbakavisar denna inställning och hävdar att eftersom batterisyra är ett brännbart ämne så kan energi utvinnas från detta och energi är en förutsättning för liv. Och att man fann batterisyra men också djupare lager av vatten, som också är livsviktigt för liv, så tror forskarna att det finns hopp om liv på Europa.

Mätningarna visade också att det kan finnas saltvatten på både Ganymedes och Callisto med.

Men den största upptäckten var att runt månen Ganymedes finns det ett magnetiskt fält. Ingen annan måne till en planet har ett sådant fält.
Ganymedes

Callisto

Men som sagt var så kraschade man avsiktligt Galileo som förintades på Jupiter år 2003 efter många lyckade år med inforation, data och bilder om Jupiter och man har planer på att skicka upp fler farkoster i framtiden enligt NASA.
Slutet för Galileo
Vidare har det upptäckts nya satelliter av Jupiter år 2003. Det var tidigt i februari 2003 som Scott S. Shepphard och David C. Jewitt från Institute for astronomy, university of Hawaii tillsammans med Jan Kleyna från Cambridge university som först såg dessa satelliter.
Detta tar det totala antalet kända satelliter på Jupiter till 63st. Dessa satelliter upptäcktes med den senaste teknologin i de mest avancerade teleskopen.

Elaine Patterson

Galilei och Jupiter , 2.2 out of 5 based on 23 ratings
| Mer
Betygsätt Galilei och Jupiter


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Galilei och Jupiter eller som på något sätt är relaterade med Galilei och Jupiter.

Kommentera Galilei och Jupiter

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2