.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Galileo Galilei

Ämne: Biografier
| Mer

1. Inledning

I vardagen hör man ofta Galilei nämnas, man ser en bild på honom, eller hör talas om något han har gjort. Men vem var egentligen Galilei? Syftet med denna uppsats är att ytligt behandla Galilei och beskriva vad som har gjort han känd, vilka konsekvenser detta har fått för omvärlden, när han levde och vilket tillvägagångssätt han hade. En sak som jag har funderat på är hur kyrkan agerade i och med hans upptäckter och teorier.

Galileo Galilei levde i mitten av medeltiden i Italien. Hans far Vincenzo var musiker som försörjde sig på klädeshandel. Han tyckte att Galileo skulle göra detsamma, men tyvärr så visade det sig att Galileo redan som liten pojke hade en stor studiebegåvning som inte gick att förbise. Så när han var 17 år gammal skickades han för att studera vid universitetet i Pisa. Redan under sitt första år på universitet kom han på sin första stora upptäckt: lagen om den enkla pendeln. Han har även formulerat lagarna för fallrörelse men det som höll han sysselsatt större delen av livet var hans tidvattenteori. Under hela hans liv gjorde han en hel del upptäckter inom astronomi, hydrostatik och mekanik. Han var också en av dom få (den första) som insåg hur viktigt det är att noggrant jämföra teori med resultat innan man godkänner teorin. Han utvecklade även kikaren/teleskopet och med hjälp av denna upptäckte han bl.a. Jupiters månar.

Mitt tillvägagångssätt är enkelt. Med hjälp av några kända källor (Nationalencyklopedin, Bonniers etc.) men jag ska även ha med källor från Internet för att fylla ut. Dessa källor kan man diskutera äktheten i, men eftersom huvudmaterialet kommer från “accepterade” källor dvs. Nationalencyklopedin etc. bör man kunna genomskåda eventuella tvetydigheter. Nationalencyklopedin har skrivit sin artikel om Galilei med hjälp av 10 st. källor som är oberoende av varandra. Därmed kan vi dra slutsatsen att vad som står stämmer. Sedan är texten vinklad med sympati för Galilei. Och källorna från Internet stämmer överens med Nationalencyklopedin. Eftersom Nationalencyklopedin är Sveriges största, dyraste, korrigerad flera gånger och använt av så många är det inte troligt att det står något som skulle vara falskt eller dyl.

“I do not feel obliged to believe that the same god who has endowed us with sense, reason and intellect has intended us to forgo their use”

2. Bakgrund

Galileo Galilei föddes den 15 februari 1564 i Pisa i Italien. Hans far Vincenzo var Musiker, men klarade inte av att försörja sig på detta så han jobbade även som klädeshandlare. Vincenzo tyckte att Galileo skulle bli klädeshandlare också eftersom det var en säker inkomst. Men Tyvärr visade det sig att Galileo hade en studiebegåvning långt över det normala och som inte gick att förbise. När han var 17 år gammal skickades han för att studera vid universitetet i Pisa. Där blev ha känd som “grälmakaren” eftersom han hela tiden ifrågasatte vad proffesorerna kunde. Redan under första året på universitetet gjorde han sin första stora upptäckt: lagen om den enkla pendeln, dvs. en pendel som är av en viss längd tar alltid lika lång tid på sig från ena sidan till den andra oavsett hur lång svängningen är.

3. Galileo en banbrytare

Till skillnad till de flesta andra naturvetare på Galileis tid så var han en skicklig experimentalfysiker. Han provade alla sina teorier, även om de var självklara. Han tog ingenting förgivet. Vilken belönade sig med att han lyckades bevisa att några självklarheter inte alls var självklara. Han påstod att om man kunde bevisa att en teori stämde i verkligheten så var alla andra teorier felaktiga. Detta var en punkt som kyrkan inte tyckte om. Senare kom flera av Galileis idéer att strida mot kyrkans idéer. Han var banbrytande inom den “moderna” naturvetenskapen och dessutom en lysande pedagog med en stor förmåga att popularisera sina idéer.

4. Teleskopet

Sommaren 1609 hörde Galileo talas om att en häpnadsväckande uppfinning hade konstruerats nämligen teleskopet, i Holland. Han tänkte att om man kunde få se mer av himlavalvet, och dess planeter borde inte detta stödja Kopernikus lära om att solen står i centrum? Han började nu konstruera en hel rad kikare med ända upp till 30 gångers förstoring. I början av 1610 upptäckte han Jupiters fyra stora månar, han såg ytan på dem och en flera stjärnor som inte var synliga för ögat. Redan i mars samma år redovisade han i “Sidereus Nuncius” (stjärnornas budbärare) sina upptäckter. Tack vare sina upptäckter med hjälp av kikaren som han utvecklat själv fick han titeln “fysiker och övermatematiker” 1611 upptäckte han Venus faser vilket övertygade honom om den Kopernikanska lärans sanning.

4.1 Den Kopernikanska läran
Den vanligaste synen på universum var att jorden låg i centrum. Teorin som framlagts av Ptolemaios hade många brister vilket många astronomer på 1400-talet hade påpekat. Med inspiration av antikens grekland och dess vetenskapsmän föreslog Copernicus en radikal lösning av problemet i vilken det sades att det var solen som var centrum för universum istället för jorden. Att jorden förflyttar sig ett varv runt solen på ett år, och ett varv runt sin egen axel på en dygn. Med denna teori kunde många av de problem som var olösliga med hjälp av den gamla världsbilden. Teorin motarbetades av kyrkan som alltid vid förändring av deras världsbild.

5. Konflikt

Han hade nu råkat i konflikt med teologer och konservativa naturforskare. Han hörde om rykten, att man ville undertrycka hans forskningar och upptäckter. Detta fick honom att resa till Rom för att söka stöd i Vatikanen. Där tvingades han mot sin vilja och förhoppning att förkasta den kopernikanska läran som absolut sanning, den fick endast användas som en matematisk hypotes

6. Grund till misstro

I “Saggiatore” (1623) diskuterade Galilei en mängd olika naturfenomen och naturvetenskapliga problem. Han gick till angrepp mot jesuitastronomen Orazio Grassi pga. hans åsikter om kometer. Boken uppskattades och emottogs med entusiasm hos “radikala intellektuella” men. Men hos jesuiterna väckte den vrede. Galileo besökte åter igen Påven och uppmuntrad av detta skrev han nu “Dialogs” (1632) i denna diskuterade han sin tidvattenteori och hur jordens rörelse påverkar tidvattnet. Texten blev tvungen att korrigeras och godkännas av kyrkan. Men trots detta utbröt en kampanj mot honom, som troligtvis leddes av jesuiterna. Han blev kallad till rom där han dömdes till livstids fängelse och tvingades avsvära sig all tro på den kopernikanska läran.

7. Rättegången

Rättegången mot Galileo är en av de mest dramatiska och omdebatterade händelserna i den naturvetenskapliga historien. Man är helt säker på att det förekom falska dokument som talade till Galileos nackdel. Vilket gör det troligt att domen vilar på juridiskt bedrägeri. Själva rättegången var komplicerad, och eftervärlden har inte ful insyn i hur den ägde rum. När domen fastslagits satt han i husarrest resten av sitt liv.

8. Kommentarer och slutsats

Min slutsats av Galilei och hans bedrifter är att det har fått stor betydelse för omvärlden. Hans banbrytande dvs. hans nya sätt att bedriva forskning på har lett till att i stort sätt all naturvetenskaplig forskning idag bedrivs enligt hans metoder. Många av de resultat och teorier han har lämnat efter sig är grunden till den fysik, och astronomi som idag lärs ut i skolor, och som används. Galileo är/var en av världens mest betydande naturforskare.

Galileo Galilei, 1.9 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Galileo Galilei


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Galileo Galilei eller som på något sätt är relaterade med Galileo Galilei.

Kommentera Galileo Galilei

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7