.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Garphyttans Nationalpark

Ämne: Geografi
| Mer

HISTORIA

När Nationalparken bildades, år 1909, lät man markerna utvecklas fritt för att man tyckte att en nationalpark också skulle skyddas från mänsklig påverkan. Parken började då att växa igen allt mer och det skulle ta 30 år innan något gjordes åt detta.

NATUREN

Garphyttan består idag till större delen av lövskog och ängar som skapats med hjälp av människan genom odling och skogsskötsel.

Naturen I Garphyttan är väldigt vacker och rätt omväxlande tack vare regelbunden skötsel och att bönder odlade i den för väldigt länge sen. Bönderna högg också ner den översta delen på många höga täta träd för att få foder till sina djur, detta har gjort så att landskapet är öppnare och att det finns fler gröna ängar. Man kan uppleva gröna blomsterängar, lövskog, barrskog såväl som den steniga och backiga terrängen.

UTSIKT

Ett stigsystem med flera olika slingor finns inom parken, den ena inom ängsmarken, den andra upp på Svensbodaberget. Om du orkar ta dig upp berget så ser du hela Närkeslätten.

SEVÄRDHETER

1870 kalhöggs nästan all skog som tillhörde Östra Gården, som är en del i nationalparken, för att bli kolved som användes som bränsle vad kolhantering. Därför kan du hitta gamla kolbottnar på många ställen i skogen.

BLOMMOR

Tibasten, Blåsippa, Vitsippa, Gullviva och Liljekonvalj på våren. Blommor som vanligtvis har svårt att överleva av sig själv finns det rikligt av eftersom det sker regelbunden skötsel.

FÅGLAR

Taltrast &, Hackspett , Uggla, Bofink, Rödhake, Stenknäck, Svarthätta & Stensångare

DJUR

Hasselmus, Buskmus & Hasselsnok

Tänk på att du inte får

• tälta, göra upp eld och rida.

• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar.

• plocka eller gräva upp växter, samla in insekter eller andra djur, jaga, medföra okopplad hund eller på annat sätt störa djurlivet.

• använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser.

• skada mark och block.

Skyltar i parken ger fullständiga föreskrifter för besökare

Några fakta

• Nationalparken omfattar 111 hektar.

• Markägare: Staten (naturvårdsfonden)

• Förvaltare: Länsstyrelsen

Areal: 111 hektar.

Läge: Vid Kilsbergens sluttning i Lekebergs kommun, Örebro län.

Färdtips: Avfartsvägen från E18 väster om Örebro leder fram till Svenshyttan vid parkens gräns.

Norra Kvill – Orörd Barrskog

Kalmar Län

HISTORIA

Parken bildades år 1927 och består av orörd barrskog, alltså inga lövträd, vilket är väldigt ovanligt för att vara i Sverige. Målet från början har varit att parken ska få utvecklas fritt från urskog.

TRÄD

Skogen har inte avverkats på över 150 år och vissa av tallarna är så mycket som 350 år gamla. Tallar är de vanligaste förekommande träden i nationalparken och det finns vissa som är 2,5 meter i omkrets och 35 meter höga.

VANDRA

Förutom barrskog så finns det mossbeklädda stenblock, omkullfallna stammar och storväxta träd som gör att det kan vara svårt att ta sig fram. Många ser dock detta som en utmaning och det har blivit populärt att vandra i parken. Det finns såklart också en vandringsled som du kan följa. Om du sen lyckas ta dig upp på Idhöjden (berget) så ser du den vackra utsikten.

VATTENDRAG

Inne i nationalparken finns en liten skogssjö som heter Idegölen som är täckt med näckrosor och vattenklöver.

Sevärdheter: Den gamla, storvuxna barrskogen och den rika floran.

Areal: 114 hektar.

Inrättad: 1927, utvidgad 1989.

Läge: I Vimmerby kommun, Kalmar län.

Färdtips: Nationalparken ligger nära vägen mellan Vimmerby och Norra Vi, 7 kilometer söder om Ydrefors. En skyltad avtagsväg leder in till parken. Vid en parkeringsplats finns informationstavlor om områdets natur

Garphyttans Nationalpark , 3.3 out of 5 based on 12 ratings
| Mer
Betygsätt Garphyttans Nationalpark


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Garphyttans Nationalpark eller som på något sätt är relaterade med Garphyttans Nationalpark.

Kommentera Garphyttans Nationalpark

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2