.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Genetik

Ämne: Biologi, Forskning
| Mer

Kromosom vad är det?

En kromosom är en lång tråd av DNA Hos de flesta människor är genomet fördelat på 46 kromosomer, vilka består av DNA och proteiner som kallas histoner, som DNA:t upprullat kring. När en cell delar sig är kromosomerna mycket hårt uppsnurrade, och kan då vara synliga i ett enkelt mikroskop.
Vad är en gen?
En gen är en del av arvsmassan som bestämmer en viss ärftlig egenskap hos en individ genom att ange sammansättningen i ett protein. En gen består av en DNA-molekyl som innehåller olika regioner: regioner som bestämmer vilken produkt som genen producerar, regioner som bestämmer vid vilken tidpunkt och i vilken vävnad genen är aktiv samt en del DNA-regioner som ser till att de andra DNA-bitarna hamnar i rätt läge i förhållande till varandra.
Vad menas med att ha anlag för något?
Att ha anlag för något innebär att man har goda förutsättningar för detta. Ofta (eller kanske alltid) avses genetiska förutsättningar, arvsanlag. Om man säger: han har anlag för svindel, menar man att personen har lätt att få svindel.

Vad är ett cellmembran?

Skalet på cellen cellmembranet reglerar även vilka ämnen som transporteras ur ut och in i cellen.

Vad menas med dominant anlag?

Ett anlag som går före alla andra anlag.
(Ett dominant anlag har “företräde” framför ett recessivt anlag)

Arv. Är det bara pengar eller?

Nej, det är även hur man kommer att se ut.

Berätta hur det går till när man skall klona!
Ta arvsmassa från en individ och producera en individ med exakt likadana gener. Till detta behöver man en cell som inte är specialiserad, t.ex. en äggcell eller en stamcell. Man kan klona hela eller ta arvsmassan från en cell och höljet från en annan. Att klona är ännu mycket svårt, av flera hundra ägg skapade på detta vis överlever sällan mer än ett. Flera däggdjur har dock klonats fram. De är av okänd anledning ofta sjukliga, och har begränsad livslängd.

Vad menas med mutation?

Det sker en ändring i DNA:t

Genterapi. Hur går det till?

Man byter bort sjuka/trasiga gener och sätter dit friska. Man får bort dom med kemikalier som man sprutar in och det bildas en ny (förhoppningsvis) frisk gen.

Vad menar man med ett befruktat ägg och obefruktat dito?

I ett befruktat finns det 46 kromosomer och i ett obefruktat 26 kromosomer. Dito och ägg är samma sak.

Könskromosomer vad är det?

Könskromosomer benämnes de kromosomer som är en av de viktigare faktorerna som bestämmer individens medcinska kön. Hos människan utgörs de av de s.k. X- och Y-kromosomerna. Två X-kromosomer ger en individ av kvinnligt kön, medan en X- och en Y-kromosom ger manligt. Utveckling till manligt kön startas hos fostret av SRY-genen som finns på Y-kromosomen.
X-kromosomen är avsevärt större än Y-kromosomen och på den finns många gener som har betydelse för annat än könsutvecklingen. Normalt finns alltså endast kombinationerna XX (kvinna) och XY (man).

Genetik, 2.3 out of 5 based on 25 ratings
| Mer
Betygsätt Genetik


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Genetik eller som på något sätt är relaterade med Genetik.

One Response to “Genetik”

  1. Frida on 12 Feb 2009 at 7:36 e m #

    ett vettigt svar på vad en gen är?? det står inte så jag fattar, håller på med läxan! / frida

Kommentera Genetik

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2