.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Genitikfrågor

Ämne: Biologi, Forskning
| Mer

1. a) Genetik – Ärftlighetsläran = läran om hur arvet förs vidare.
Genteknik – Manipulerar/fixar med generna.
b) 1 Arvet ska föras vidare.
Ritning för proteintillverkning.2. a) Cellmembran
Cellvätska
Cellkärna
Mitokondrier
Ribosomer
b) DNA -
c) Den kompletta ritningen finns i alla celler men det är bara vissa delar som är aktiva. (förutom könscellerna).
d) När ägget blir befruktat.
e) DNA – molekylen gör en kopia av sig själv innan en cell delar sig i två.
f) Arvsanlaget är en bit av DNA-spiralen.

3. Arv = ögonfärg, blodgrupp.
Miljö = Hårfärg, storlek.

4. Gregor Mendel

5. a) Kvinna = XX Mannen = XY
b) En människas kön bestäms av de s k könskromosomerna.
c) En äggs – ett befruktat ägg delat sig och två nya skils åt.
Två äggs – tv ägg blivit befruktade av var sin spermie.

6. a) Förändring i arvsanlaget.
b) Dåliga mutationer – Cancerceller, utvecklingsstörningar, individen dör.
c) Bra mutationer – Större motståndskraft mot sjukdomar. Anpassning till miljöförändringar.

7. a) GMO – går ut på att man injicerar främmande DNA i en cell.
b) Man föröver DNA från en art till en annan så det bildar en ny växt (=transgen)

8. b) Cellen sätter ihop aminosyror till de proteiner den behöver
9. PKU: Psykisk utvecklingstörning.
Albinism: Medfödd brist på pigment i ögon, hår och hud.

10. a) Urvalsmetoden, korsningsmetoden, mutationsförvanligar.
b) + producerar insulin och tillväxthormon, bra för cancerforskningen.
- kan andvändas på ett felaktigt sätt.

11. a) Charles Starrin
b) från enklare organismer till mer komplicerade
c) 4.5 miljarder år sedan = jorden skapelse
4 miljarder år sedan = första livet på jorden

12. a) art är att man har sorterat in djur på olika sätt. Viktigt att arten kan föröka sig.
b) Människan har kunnat använda olika tekniker för att överleva.
c) För att arterna ska kunna överleva.
d) Fossil, DNA, fosterutveckling, likhet i skelett

13. a) Enkla bakterier
b) Blågröna alger
c) (Fiskar kvastfeningen) Groddjur
d) Annars hade växtätarna inget att äta
e) Schimpanser, gorillor

13. a) Det anses vara enkla bakterier utan cellkärna. Dom levde på energirika molekyler som bildas i vatten med hjälp av blixtar och ultraviolett strålning (UV-strålning) från solen.
b) De var encelliga alger med cellkärnan klorofyllkorn och mitokondrier . Den nya cellen = växtcellen blir mycket konkurrenskraftig. Atmosfären syrehalten stiger allt mer.
c) Det var groddjuren som blev de första land levande ryggradsdjuren som levde på land.
d) Dom hade inte kunnat komma upp för att det skulle inte finnas något för dom att äta.
e) Den närmsta släktingen är dvärgschimpans och det skiljer bara 1,6% i vårat arvsanlag, vilket innebär att vi har haft en gemensam stamfader för ca 7 miljoner år sedan.

Växt- och djurförändring.
- Urval: man låter vissa individer med önskvärda egenskaper fortplanta sig oftare än andra. Ex stenåldersmänniskorna lät vargar med bra jaktinstinkt och som var lugna fortplanta sig. Så småningom utvecklades hunden (-boxrar, schäfer)

- Korsning(växter): Olika arter får fortplanta sig då kan det bli en ny art – tex. jordgubbe.

- Mutationsförändring: Förändra arvsmassan/generna dir

Genitikfrågor, 2.2 out of 5 based on 11 ratings
| Mer
Betygsätt Genitikfrågor


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Genitikfrågor eller som på något sätt är relaterade med Genitikfrågor.
  • No related posts

Kommentera Genitikfrågor

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2