.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Genteknik

Ämne: Biologi, Forskning
| Mer

I den här debatten ska jag reda ut begreppet genteknik och berätta lite om ämnet i fråga. Jag är inte särskilt insatt i ämnet men jag tycker det är intressant att diskutera med andra om den här frågan. I den här debatten kommer jag att fördjupa mig i för- och nackdelar för att ni som läsare ska kunna bilda er en egen uppfattning men även för att visa er att jag har fått en bättre uppfattning om genteknik.Alla organismer har en egen specifik arvsmassa – DNA. Den innehåller information hur organismen skall bli. Generna ligger i en bestämd ordning för att till exempel en hund skall bli just en hund. I traditionell avel och växtförädling är utvecklingen långsam och förädlingen mellan organismer har bara skett där de genetiska skillnaderna är mycket små. Det betyder att korsning mellan olika arter har varit omöjlig tills nu. Genteknik innebär att man, enkelt uttryckt, plockar ut den gen man är intresserad av och sätter den i arvsmassan i en annan organism. Då får den organismen de anlag man vill. DNA utövar sin verkan i cellen genom att dirigera framställningen av biologiskt aktiva proteiner. Kemiskt består DNA av två långa kedjor vridna runt varandra till en dubbelspiral. Vardera kedjan sammansätts av länkar, nukleotider, som var och en består av en fosfatdel, en sockerdel (ribos) samt en av fyra olika slag av kvävebaser, nämligen adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och thymin (T). Baserna i den ena kedjan binder till baserna i den andra med s k basparning. Eftersom A alltid binder till T och G enbart till C blir de två kedjornas kvävebaser komplementära. Genom basparningen föreligger en möjlighet för cellen att bygga en ny DNA-kedja med en tidigare kedja som mall.

Jag tycker att det finns många möjligheter med genteknik. Det långsiktiga målet inom växtförädlingen är att rädda jordens befolkning undan den stora världsvälten. Genteknik används inom den medicinska forskningen. Sjukdomar kan hittas och botas tidigt. Allergener kan plockas bort så maten blir säkrare för alla.

Inom växtodling ser jag många fördelar och jag tänkte ta och skriva ner mina starkaste argument varför jag, i det här fallet, är för genteknik. Förädlingen går betydligt snabbare inom växtodling.
Det kan bli en större motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar, vilket innebär en minskad kemikalieanvändning. Tack vare gentekniken kan det bli möjligt att hitta ett botemedel. Med genteknik kan vi göra så att en del växter kan börja tåla giftiga ämnen, som till exempel tungmetaller. Ett av mina starkaste argument är att genteknik ökar tillväxten hos djur och växter, vilket kan vara betydelsefulla i många fall. Nu tänker jag inte gå in på specifika fall men om du tänker dig att det är ont om kor på ett ställe kan du klona den och därav få mer mjölk (om det är mjölkbristen som är problemet). Det finns en del ekologiska risker och en bland de största riskerna kan vara att genmodifierade arter (de som har förändrats) kan ha konkurrensfördelar gentemot naturliga arter. Det gäller både djur och växter. Om de genmodifierade arterna har fördelar kan de förstöra den “äkta” naturen och då blir allt genmodifierat. Ni vet själva hur det är när ogräset bara växer och växer på tomten. Om genteknik tillkommer blir ogräsen mer resistenta mot bekämpningsmedel, de går helt enkelt inte att få det att försvinna lika lätt. Det behövs därför mer och starkare kemikalier, vilket kan förstöra naturen. Något som är ännu värre är att genmodifierade växter kan korsas med vilda släktingar och på så sätt bli superogräs. Den sista viktiga punkten inom ekologiska risker, anser jag, är att mångfalden hotas. Växter med nya gener kan få en konkurrensfördel gentemot vilda släktingar. Det var det som jag nämnde tidigare i stycket.

Det är inte bara inom växtodling som genteknik kan vara en positiv faktor utan även inom området hälsa. Mycket av det som jag skriver ner i min debatt är mina egna kunskaper. Tyvärr är inte jag särskilt duktiga inom ämnet hälsa men jag ville ändå nämna det i texten. Om du använder dig av genteknik kan du förändrat näringsinnehåll. Ett exempel kan vara att du kan få en C-vitaminhalt i ett äpple. Vitaminer är viktigt för vår kropp och därför blir den här fördelen ett starkt argument till varför du som läsare ska vara för genteknik. Dessutom finns det inga allergener som kan förekomma i maten med sådan här teknik. Jag är väldigt noggrann med min hälsa och vill därför ta upp de största riskerna med genteknik. En av nackdelarna är att allergiriskgener från allergiframkallande livsmedel kan inplanteras i livsmedel som normalt anses som säkra, till exempel jordnötsgen i äpplen. Det blir därför en större risk för de som är allvarligt allergiska mot olika saker eller veganer som vägrar dricka eller äta något från djuret. Hur kan det garanteras att det inte finns mjölkgener i päronet som veganerna äter? Nya livsmedel med förändrat näringsinnehåll ökar risken för överdos av vitaminer och / eller mineraler om vi använder oss av genteknik.

För att avsluta den positiva delen inom gendebatten tänkte jag skriva att det blir ökad hållbarhet om du använder dig av gentekniken. En annan intressant men även häftigt sak är att det kan förekomma nya typer av livsmedel om vi låter människan fortsätta men denna färdighet. Redan nu finns vegetabilisk ost. Det skulle vara intressant om vi skulle kunna jämföra vanlig ost med ost som har “tillkommit” genom gentekniken. När vi gör ett sådant expremiet kan vi som elever troligtvis dra egna slutsatser istället för att dra slutsatser som kanske redan står skrivna i läroböckerna.

Det finns många fördelar med skolan men tyvärr, inte för att göra er allt för besvikna, finns det även en del nackdelar. Ingenting eller ingen är perfekt. Likaså är det med genteknik. Det finns många positiva faktorer men sedan finns även nackdelarna -riskerna.

De människor som jag har pratat genteknik med anser en del att denna förmåga att klona saker och ting har gått alldeles för fort framåt. Vissa menar även det att det är för mycket framgångar och att vi måste stanna upp och tänka på vad vi sysslar med. De menar att riskerna är undervärderade och för dåligt utredda. Risken för oväntade och oavsiktliga förändringar kan vara stora. Människor som är allergiska mot exempelvis nötter kan aldrig vara 100% säkra på att det inte finns nötgener i ett klonat äppel. Det kanske känns absurt att tänka i de banorna men jag upplyser bara om farorna med gentekniken.

Jag kanske går till överdrift vad det gäller riskerna men genförändrade virus och bakterier kan kanske slå ut stora delar av befolkningen och då hjälper det inte att vi klonar människor. För att ni ska kunna känna er lugna kan jag meddela att det här har bara hänt på film. Än så länge… Det farligaste risken är ändå den mänskliga faktorn. Det finns alltid de som vill nå framgång oavsett vad det kan kosta. Tyvärr är det ju så att människan har gjort misstag förut och kommer definitivt att göra det igen.

Som avslutning på hela min debatt kan jag säga att jag är mycket positiv till genteknik. Visst, jag vet att det finns risker men det finns ju risker med allting som vi gör. Vi bör inte vara bakåtsträvare utan måste kunna se nya möjligheter. Tänk om alla tänkte negativt, vad hade då hänt med vårt samhälle? Då skulle ingenting utvecklas eller förändras. Fram med nya idéer och ge positiv respons till forskning. Hjälp oss även att göra genteknik till något uppskattande gillande och värdefullt.

Genteknik, 2.4 out of 5 based on 43 ratings
| Mer
Betygsätt Genteknik


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Genteknik eller som på något sätt är relaterade med Genteknik.

One Response to “Genteknik”

  1. anna on 12 Nov 2011 at 3:49 e m #

    Väldigt bra text! :D fick en att tänka till lite…;)

Kommentera Genteknik

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2