.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

GENTEKNIK

Ämne: Biologi, Forskning
| Mer

En ny “sorts” vete som har alla dess goda egenskaper kvar, medan alla dem dåliga sidorna och anlagen är eliminerade, denna sort kallas för GMO-livsmedel. Att manipulera en gröda, ett djur eller en människa är ganska enkelt med dagens avancerade teknik. Idag kan man inte bara förändra gener och arter, man kan även klona dem.
I tomater finns ett enzym, som gör mognadsprocessen kortare.
Om detta enzym skulle finnas i mindre mängd skulle det innebär att ett enormt svinn skulle minska oerhört. Av de tomater som finns i butiken är minst lika många kastade innan de ens kom fram pga att de blivit övermogna under transporten.
För att minska denna mängd enzym överförs en bit specialkonstruerat DNA till en bakterie som i sin tur för genen vidare till en vanlig tomatsort. På så sätt har man nu fått fram en genetiskt modifierad tomat utan dess svaga kvaliteter.
I takt med den tekniska utvecklingen och våra växande kunskaper om ärftlighet, gener, och DNA-molekyler, har nya fantastiska möjligheter öppnat sig. Människan kan nu förändra och skapa nya organismer. Vi kan flytta gener och i detalj kartlägga organismernas genetiska budskap. Vi kan till och med framställa syntetiskt DNA.
Genteknik kan innebära lycka, men också förödelse – det är det ingen som vet än, då denna teknik är helt ny.
För att uppnå ultimata mjölkkor och högavkastande växtarter och grödor så har forskare gjort vissa korsningar och urval mellan arter, men aldrig tidigare rört deras gener. Vilka följder människans inblandning kan ha i det långa loppet har vi i dagens läge ingen aning om. Vad händer när människan leker Gud?!
Med kartläggningen av människans gener så kan vi förhindra att ärftliga sjukdomar sprids vidare till generation efter generation.
GMO-livsmedel kan rädda en hel världsdel från svält, men tack vare för lite forskning kring följderna har det medfört att flera afrikanska länder har förbjudit och tackat nej till genmanipulerad mat.
Argumenten både för och emot genteknik är många och inga experter kan idag enas om vad som är rätt eller fel. Vad händer när allt går överstyr och hundar värper ägg och när korna jamar och hostar upp hårbollar…
Den alltid kvarvarande frågan är om vi verkligen har rätt att ta oss an livet, ett enda misstag kan kosta oss människans undergång! Är det verkligen rätt att ge sig in i något vi inte känner till och försöka bemästra det? Är det inte bättre att bedriva forskning fokuserat på vetskap med smärre överhängande ovissheter och risker?

GENTEKNIK, 2.0 out of 5 based on 12 ratings
| Mer
Betygsätt GENTEKNIK


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om GENTEKNIK eller som på något sätt är relaterade med GENTEKNIK.

Kommentera GENTEKNIK

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2