.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Genteknik

Världens framtid eller undergång?

Inne i cellens kärna finns kromosomer, dessa innehåller gener. Kromosomerna består framför allt av DNA, det som gör oss till vad vi är. Men man kan ändra på oss, genom att ändra bland våra gener. Man kan på det viset manipulera fram tåligare grödor, större boskap, o.s.v. Detta kan vara ett sätt att skaffa mat åt världen, att lösa sjukdomar och annat liknande. Men är det verkligen rätt att ändra vår innersta kärna?

Våra gener har ett “språk” med fyra bokstäver (A,T,G,C) som styr om vi ska bli en blomma, en människa eller en fågel samt instruerar vår kropp att tillverka nödvändiga proetiner. Detta språk är gemensamt för jordens alla levande varelser. En potatis kan alltså läsa en torskgen.
Under de senaste åren har man lärt sig att “klippa och klistra” med DNAmolekyler och föra in dessa i de flesta olika levande varelser. Man kallar detta för genmodifiering.

Till vad kan man använda genmodifiering?

Människan har under tusentals år praktiskt tillämpat genetiken när hon avlat djur och korsat växter för att få fram kombinationer av vissa egenskaper. Idag är man inte längre begränsad av vilka arter som naturligt kan korsas med varandra. Man kan nu, med genteknik, flytta anlag mellan olika arter och korsa ett djur som är köldtåligt med en planta som inte är det för att den skall tåla köld. Man får på så vis mer mat och mindre förstörda skördar.

Man tror också att man kan använda genmanipulation till att bota genetiska sjukdomar. Man för då in den gen som saknas i några av kroppens celler. Detta kallas somatisk genterapi. Denna metod befinner sig dock ännu på utvecklingsstadiet.

I U-länderna skulle ekonomin förbättras avsevärt om skördarna kunde säkras. Detta skulle man kunna uppnå genom att tillsätta gener som gör plantorna tåligare för de olika hoten mot dem som finns där de odlas. Detta skulle, förutom att ge landet en någorlunda god ekonomi, kunna göra så att fattiga människor fick mat för dagen.
Man skulle också kunna lösa allvarliga genetiska sjukdomar, som t.ex. förtidigt åldrande.
Självklart vore det en fördel ifall genmanipuleringen kunde lösa svälten i världens fattiga delar, men det som de verkligen behöver är handel med andra, rikare länder, och där finns inget intresse av genmanipulerad föda. Västvärlden kan hjälpa U-länderna med genmanipulation, men risken är då att ingen är beredd att köpa skördarna av rädsla för genmanipulerad mat. Detta gäller speciellt i nuläget när bevis har framlagts för att genmanipulerad mat kan vara farlig.

Att kunna bota svåra, genetiska sjukdomar är vad miljontals människor hoppas på, ett exempel är Hutchinson-Gilford progerial syndrom (HGPS) som är en allvarlig sjukdom som orsakar för tidigt åldrande. Barn som drabbas av denna sjukdom dör oftast i mitten av tonåren, då är dom redan åldringar. Dessa barn behöver en medicin som bromsar åldrande. Men om man lyckas framställa en sådan medicin, kommer de då att få en möjlighet att få ta del av denna? En av människans största drömmar är att leva ett längre liv, och en åldersbromsande medicin skulle man slåss om. Med största sannolikhet skulle bara de rikaste vinna. De sjuka barnen skulle ignoreras och medlet skulle istället säljas för stora summor till överklassen. Men ändå måste problemet med sjukdomen lösas.

Den etiska delen av gentekniken

Är det rätt att experimentera med naturen och de naturliga förutsättningarna, eller kommer detta rubba något vi inte borde rubba?

Är det rätt att designa människor efter behov samt klona fram supersoldater för det enda ändamålet att agera dödsmaskiner?

Är det rätt att föräldrar kan bestämma hur deras barn skall se ut, är det överhuvudtaget rätt att ändra i en individs gener utan någon egentlig anledning?
Vi håller på att komma till en framtid då mutationer kan framställas allt efter behov och behag, men har vi då gått för långt i vår förmåga att förändra vår omvärld som det passar oss?
En del saker, som svälten i världen, kan tvinga oss att använda oss av gentekniska lösningar, men kommer vi då att kunna hejda det hela, eller kommer tekniken bli en jättemarknad för dom i jakt på det perfekta jaget och evigt liv?

Källor:

• www.genteknik.nu
• “Genteknik, kloning och stamceller” av Henrik Brändén.
• Spektrum Biologi.
• www.greenpeace.se
• Miljöpartiets hemsida.
• www.genteknik.se
• Filmerna “Det gäller livet”

Genteknik , 2.7 out of 5 based on 3 ratings
| Mer
Betygsätt Genteknik


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Genteknik eller som på något sätt är relaterade med Genteknik.

Kommentera Genteknik

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2