.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Genterapi

Ämne: Biologi, Forskning
| Mer

4.1 Vad är genterapi?

Genterapi handlar om att byta ut gener för att bota sjukdomen. Det fungerar som när man lagar en motor. Lättast är det om man öppnar motorhuven och hittar felet. Men i genterapi öppnar man inte motorhuven utan använder modern utrustning som DNA – micrroarray eller DNA – plattor som ska hjälpa forskare att hitta felet. Men genterapi är fortfarande i experimentstadiet. Genterapi är ett av dem heta forskningsområdena enligt min källa. USA och Europa är de ledande inom genterapi.
4.1.1 Vem kom på genterapi?
Jag kunde inte hitta någon direkt skapare till genterapi men det är i alla fall många som jobbar på att få ut det på marknaden.

4.1.2 Vad finns det för bakgrund till att genterapi uppkom?

Ett skäll till att genterapi startade var för att många forskare tror att man kan räkna med nobelpriset inom medicin då. Men mänskligheten får ett jätte hopp att kunna bota barn så de ska slippa lida om de får en sjukdom så det är väl det som fick det hela att starta och den första människan som var med om en genterapeutisk behandling var the bubble boy år 1990 enligt min källa.

4.2 Hur fungerar genterapi i stora drag?

Att utföra genterapi går till ungefär så här man tar ett prov i ryggradsmärgen och ser vad det är som cellerna inte kan producera. Man tar sedan några celler från en frisk människa och modifierar ett virus som ska vara bärare man för in cellerna i viruset. Sedan för man in viruset och cellerna som man för in ska då förhoppningsvis börja producera det som fattades. De sprider sig precis som vanligt via att de gör en vanlig celldelning och ungefär så här går det till. Det krävs ett stort genom brott om de ska ske för man vet inte riktigt hur man ska gå till väga när man fört in de modifierade viruset i kroppen. Då måste kroppen godkänna cellerna precis som vid en operation där man får en ny kroppsdel. Men det går framåt för 2004 utvecklade Svenska forskare adenovirusvektorer för genterapi ändamål där man satt in gener för att producera proteiner som underlättar virusets bindning till speciellt tumörceller.
4.2.1 Ungefär hur många har botats med hjälp utav genterapi?
Man har hjälp ungefär 600 personer över hela världen fram till 1996. Enligt min källa (Bra böcker 2000). Det är en ganska bra början.
4.2.3 Vem var först att bli botad av genterapi?
Först över hela världen att bli botad av genterapi var the bubble boy 1990
4.2.4 Vilka sjukdomar går det att bota med hjälp utav genterapi?
Man tror att man ska kunna bota sjukdomar som aids, cancer, Parkinsons och hjärtkärlsjukdomar. När man kommit ut ur experimentstadiet.
4.2.5 Har det varit någon biverkning på dem som har gått igenom genterapi?
Jag har inte hittat fakta om detta men vi får hoppas att de mår bra.
4.2.6 Hur ser framtiden ut för genterapi när kan man räkna med att kunna använda det på sjukhus?
Man hoppas att man ska ha kommit ut experimentstadiet om 10 -15 år så man kan erbjuda det som en behandlings form på sjukhus. Men än så länge vill inte forskare erbjuda denna behandlings form om det finns någon annan utväg eftersom vi inte vet så mycket om genterapi och biverkningarna.
4.3 Vad säger lagarna om användning av genterapi i allmänhet?
Enligt lag är det förbjudet att utföra genterapi på könsceller. Men det är inte förbjudet att utföra genterapi på vanliga kroppsceller. För att undersöka människors arvsmassa med utnyttjande av analys av genernas deoxyribonukleinsyra (DNA) fordras särskilt tillstånd, om undersökningen utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning. Ett tillstånd som avses i 1 § får lämnas endast om undersökningen är inriktad på att söka kunskap om sjukdomsförhållanden som är av allvarlig art eller annars av särskild betydelse för hälso- och sjukvården.

5 Analys

Mitt arbete om genterapi har fungerat bra tycker jag. Tackvare mitt häfte jag fick av Fia. För det var lätt att veta vad man skulle göra och i vilken ordning. De har varit roligt att jobba på ett nytt sätt och jag skulle gärna göra om det igen. För jag har lärt mig så mycket under detta arbete. Det var lite svårt i början men när man väl kom igång flöt det på bra. För att det var svårt att komma igång eftersom att det var min första gång att skriva en uppsats. Jag har inte kunnat besvara alla mina frågor men det beror på att jag inte har hittat så speciellt mycket fakta men jag tycker att jag har besvarat många och lärt mig mycket på de frågorna jag har fått svar på. Det var lite tråkigt när jag inte kunde hitta mer fakta om genterapi än jag gjorde. Jag har tänkt mycket på om genterapi skulle slå igenom skulle nog många vilja gör genterapi för att bli friska men det skulle nog vara väldigt dyrt. Det skulle ju kunna bli som ett första världskrig inom medicin. Med tanke på att många nog skulle tycka att alla som har sjukdomar som man kan bota ska göra det. Då skulle det bli som att om de inte ändrar sig, är de inte lika mycket värda att leva. Men alla har ju inte pengar att kunna betala en sådan här genterapeutisk behandling eftersom att även fattiga har sjukdomar. Alla får ju inte hjälp att betala en genterapeutisk behandling som många får. Jag skulle inte villa leva i en sådan värld där folk är mindre värda på grund av en sjukdom. Bara för att den inte har råd eller vill. Det är upp till var och en att gå igenom en sådan här genterapeutisk behandling. Om den trivs med att vara sig själv kan man väl låta den vara det bara. Men för sådana som inte trivs med sig själv blir det är en jätte bra förutsättning. Men risken är nog att det upp kommer konflikter om olika bidrag. Eftersom att en del får hjälp med olika saker utav staten skulle kanske den här gruppen också vilja ha bidrag och sen kanske någon annan grupp tillslut vill alla ha större bidrag och det skulle bli en jätte kaos. Men de finns ju en chans att mindre antal människor skulle bli (mobbade) eftersom att de inte skulle skilja sig på ett sådant sätt längre men jag tror ju att om man har levt med en sjukdom väldigt länge är det nog svårt att ändra på sitt psykiska sätt att vara. Frågan är om vi är redo för en sådan här förändring om den kommer låt oss säga om tio år jag tror inte det med tanke på att vi så länge levt i ett samhälle där man delat upp samhällsklasserna i en sjuk klass och en icke sjuk klass. Vi gör det i skolan också vi sätter elever som har det svårt i en klass för sig och då får de inte lika mycket gemenskap med andra elever som går i vanlig klass. Det är nog svårt att få ett samhälle att förstå att alla är lika mycket värda att gud om han nu har skapat oss så finns det ett skäl till att vi är precis som vi är. Men vad skulle hända om en världsledare var tvungen att genom gå en genterapeutisk behandling skulle den då få bryta mot lagen som säger att man inte får utföra genterapi på könsceller? En politisk vän skulle säkert säga att en bra politisk världsledare är svårt att över ta efter om den dör. Det skulle nog skapa panik i ett land om vi säger att en president som ett helt land älskar skulle dö för att lagen säger så. Skulle nog en sådan president få överstiga lagen för att kunna fortsätta styra landet. Men varför ska de just bli undantag om det gäller än världsledare. Varför inte samma rättigheter om en miljövårdare skulle behöva gå igenom en sådan här behandling. Han är minst lika viktig för ett land som en president är eftersom att miljövårdaren tar hand om miljön och den är en sak som finns över hela världen. Så man får tänka på hur vida man ska bryta lagar i sådana fall. Den presidenten kanske märks mer tillexempel i tidningar men hur skulle det se ut om alla miljövårdare dog ju hela alla gator skulle liga ton med soppor på. Tomas Holmér en aktiv kristen fick frågan vad tycker kristna om genterapi? Han svar blev att kristna tycker att det är bra så länge som det inte blir så att man börjar trycka ner folk som väljer att inte gå igenom en genterapeutisk behandling av vissa skäll. Eftersom att gud inte vill att vi ska lida eller må dåligt. Men de vill som sagt inte att det ska bryta ut ett första världskrig inom medicin. Eftersom att många som är sjuka och har råd säkert vill gå igenom en genterapeutisk behandling. Men alla har inte råd och kristna vill inte att de ska bli ner tryckta som det blev under andra världskriget mot homosexuella, handikappade och svarta. De ville inget illa. Man ville bara ta slut på deras lidande och kristna vill inte att det blir så med genterapi. Annars stödjer som sagt dem kristen genterapi om människor bara inte kränks på grund av sitt val. Så om man använder det till att hjälpa folk som vill ha hjälp är det helt okej enligt kristen mening. Efter detta arbete har jag tagit ställning till vad jag tycker och jag tycker att det är upp till var och en att välja om den vill genom gå en genterapeutisk behandling. Men om man börjar trycka på folk med sådana här behandlingar stödjer jag det inte. Därför att alla inte har de ekonomiska förutsättningarna och samhället ska inte styras av dem ekonomiska förutsättningarna. Man måste få vara som man vill också det ska ju inte samhället bestämma. Ja tycker inte heller att man ska testa denna teknik på djur t.ex. råttor eftersom att även djur är levande varelser med känslor. Därför är det fel att göra djur försök eftersom att djur och människor inte måste reagera likadant på t.ex. olika virus. Varför ska man ut sätta dem för farliga experiment bara för att inte vi kan ta hand om oss. Många dör för att de röker varför ska då djuren få lida för att vi vill kunna få fram mediciner mot hjärtinfarkt man får det av fetma också så vi kan äta bättre än vi gör. Så behöver inte lika många djur lida. Varför måste man låta djur lida för att folk vill ha smink? Jo bara för att vi människor i största allmänhet är lata och vi kan inte ändra våra vanor så istället får djuren lida av detta. Det är inte så svårt att äta lite nyttigare eller klara sig utan smink finns faktisk smink företag som inte testar sina produkter på djur också det kan man väl använda. Så jag tycker inte att vi ska testa genterapi på djur förens man vet exakt hur man ska göra för djuren ska inte behöva lida. Det är inte heller okej att testa på föräldralösa barn eftersom de är lika mycket värda och ska inte heller behöva lida. Det föräldralösa barnet kan förändra hela världen om man låter det vara. Det är bara inte okej att testa på levande varelser. Skulle man sluta att köpa söta saker skulle inte lika många vara överviktiga som det är nu. Det skulle alltså inte vara lika många som fick hjärtinfarkt. Det är liksom vi som har skapat sjukdomarna varför ska då djuren behöva lida. Det borde inte vara så.

Genterapi, 2.2 out of 5 based on 21 ratings
| Mer
Betygsätt Genterapi


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Genterapi eller som på något sätt är relaterade med Genterapi.

2 Responses to “Genterapi”

 1. Fia Älander on 17 Maj 2010 at 7:15 e m #

  Hej!
  Jag har en fråga angående genterapi.
  Är det möjligt att med hjälp av genterapi få en annan hudfärg?

  Anledningen till att jag undrar är för att det sedan länge har pågått en disskussion mellan mig och min bror angående en av skurkarna i en av James Bond-filmerna – “Die another day” – genomgår genterapi och får på så sätt en annan hud färg.

 2. Ibrahim on 09 Feb 2011 at 10:30 e m #

  Bra uppsats, hjälpte mig sjukt mycket.

Kommentera Genterapi

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2