.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Guantanamobasen, alkolås och jämnställdhet

Ämne: Samhälle
| Mer

Utrikes Artikel:

Koranen skändad på Guantanamobasen
Datum: Sunday 29 May

USA:s egna utredare har hittat fem fall där Koranen “hanterats felaktigt” av personal på Guantanamobasen på Kuba.
Uppgifterna ledde på fredagen till nya demonstrationer mot USA i Pakistan.

Efter utfrågningar av fångar och fångvaktare och genomgång av 31 000 dokumentsidor har generalen hittat totalt 13 fall, varav fem bekräftade, “av vad som i breda ordalag kan definieras som felaktigt hanterande av Koranen”.
Guantanamobasen är ett amerikanskt fängelse beläget på Kuba. Där finns ca 660 fångar, även barn, från 44 olika länder, som gripits framförallt under kriget i Afgahnistan och Irak och de misstänks ha anknytning till terrorgrupper.
Usa får mycket kritik angående fängelset och dess sätt att behandla fångar. De amerikanska myndigheterna skuldbelägger fångarna innan de ens har åtalas eller fått sina fall prövade inför en oberoende domstol, de har inte heller beviljat fångarna status som krigsfångar eftersom USA då skulle åläggas en mängd förpliktelser enligt folkrätten.
Istället kallar USA de för “olagliga kombattanter”, ett begrepp som enligt i stort sett alla jurister inte är erkänt i internationell rätt.

Eftersom Guantanamobasen hyrs av USA från Kuba är inte fånglägret på amerikanskt territorium och då kan det amerikanska rättssystemet inte användas där. Detta var också syftet med placeringen av militärbasen. USA är inte direkt intresserad av de gripnas eventuella brott, utan syftet är att genom förhör att kartlägga terroristnätverk och eventuellt förhindra nya planerade terrordåd.

Vittnen har sett att fångar som inte vill samarbeta med förhörsledarna tvingas till att, bl.a klä av sig i underkläderna innan de kedjas fast vid en stol. Där utsätts de för flimrade ljud och mycket hög musik, samtidigt som luftkonditioneringen vrids upp maximalt. Där kan de få sitta i upp till 14 timmar, med pauser. Det har hänt att fångar hålls i rum där det är minst 38 grader varmt. Vid ett tillfälle sveptes en fånge in i en israelisk flagga och utsattes för dånande musik och bländades med kraftigt, blinkande ljus.

Vissa källor visar på att George W Bush ska ha godkänt att fångar hindras sova, tvingas stå länge i obekväm ställning, hetsas med hundar och bära kåpa över huvudet vid tillfällen.
Kritiken som vita huset fått ta emot av bl.a. Amnesty nekar de, men fler och fler vittnen har börjat tala om den brutala behandlingen som inte bara är slumvis, vilket vita husets talesman Mr Fleischer hävdat, övergreppen sker regelbundet.
FN jobbar nu emot den amerikanska regering i hopp om att ge tillbaka fångarna sin värdighet.

Alkolås

Inrikes artikel:

Överskott går till alkolås
Västra Götalandsregionen redovisar ett ekonomiskt överskott på 800 miljoner kronor. En del av pengarna kommer att gå till en omfattande satsning på alkolås.
Det var vid regionstyrelsens senaste sammanträde som den positiva finansiella utvecklingen redovisades. Samtidigt bestämde ledamöterna att regionens samtliga fordon ska utrustas med alkolås. Regionen har i dag cirka 1 400 fordon och kostnaden för inköp och montering av alkolåsen beräknas hamna mellan tre och sex miljoner kronor.
I motiveringen till beslutet skriver regionstyrelsen att sjukvårdens kostnader för alkoholrelaterade trafikolyckor beräknas uppgå till cirka 21 miljoner kronor per år. (DAGEN)
Bakgrund

Ett alkolås är en teknisk anordning som är kopplad till bilens tändningssystem. Innan bilföraren kan starta bilen måste han blåsa in i ett munstycke som kontrollerar utandningsluften. Alkolåset mäter då om det finns någon alkohol i förarens utandningsluft och om det gör det, då går inte bilen att starta. Under bilfärden måste föraren även blåsa vid slumpmässiga kontroller.
Syftet med alkolås är:
 Förare som får den dumma idén att de ska ut på vägen inte kan starta igång bilen.
 Rattfyllerister ska istället för att bli av med körkortet installera alkolås. (Böter eller fängelsestraff utdöms även om bilisten installerar alkolås i sin bil.) Om de blir av med körkortet innebär det ofta en personlig katastrof, vilket i sin tur leder till missbruk. Med alkolås får rattfylleristen möjligheten att köra bil. På så sätt ökar chansen till rehabilitering.
 Transportbolag som installerar alkolås i sina bilar kan försäkra sina kunder att deras transporter sker med nyktra förare, t.ex taxibolag, tågbolag bussbolag o.s.v.

Det börjar finnas fler och fler företag i landet som hyr ut, säljer och servar alkolås. Det kommer ständigt nya modeller och uppdateringar av låsen på marknaden, och med all sannolikhet kommer den tekniska utvecklingen inom området bli snabb i framtiden när eftersom fler och fler börjar ställa krav på nyktra transporter.
Varje dag kör ca 16.000 rattfulla på svenska vägar och varje år dör ca 150 personer i Sverige och 1.000 personer p.g.a olyckor relaterade till trafikonykterhet. Det är 17.000 bilförare som har droger i kroppen per dag. Dessutom förlorar över en miljon förare sina körkort världen över varje år på grund av att de kör onyktra.

Åsikter

Enligt en undersökning från i somras är kvinnor mer positivt inställda till alkolås än män. 87 procent av kvinnorna vill ha lag på obligatoriskt alkolås jämfört med 71 procent av männen.

Regering vill införa alkolås i alla nya bilar, men föreslår det först år 2012. Partier som står bakom föreslaget är Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. De tror att på sikt införa alkolås är ett sätt att ytterligare öka säkerheten. Men anledningen till att de vill vänta i sju år, beror på att tekniken behöver utvecklas samtidigt som förslaget kan stöta på problem i EU. Partierna hoppas också på obligatoriska alkolås redan tidigare än 2012 för kollektivtrafik och lastbilar.
Ulrica Messing (Infrastrukturminister, Näringsdepartementet) är engagerad i frågan. Även hon vill införa obligatoriskt alkolås så tidigt som möjligt.

Jämställda pojkar är framtidens vinnare

Pojkar får sämre betyg än flickor. I alla ämnen utom idrott presterar flickorna i niondeklass bättre än de jämnåriga pojkarna. Mats Björnsson, utredare och ämnesråd på utbildnings- och kulturdepartementet, har undersökt skillnaderna i elevernas betyg.
Han förklarar att pojkars betygsresultat beror på att de fortfarande idealiserar det traditionellt manliga som innefattar våld, styrka, konkurrens och hierarkier, och ser ner på dem som pluggar. Samtidigt är flickorna tystare och kommunicerar mindre med läraren än vad pojkarna gör.

Äntligen! tänker vissa. Äntligen visar vi att flickorna är bättre än pojkarna. Tävlingen mellan könen är avslutad, flickorna vann överlägset. I 2000-talets skola hittar flickorna de bästa överlevnadsknepen. Men pojkar kan bli lika duktiga som flickor. Framgångskonceptet är enkelt och sammanfattas i ett begrepp: jämställd uppfostran.

Därför går framtidens vinnare på Hackås förskola, som är en jämställd förskola i Bergs kommun. Där får pojkar tidigt i livet verktygen som gör dem koncentrerade och lyhörda istället för uppstudsiga och respektlösa. Hittills har förskolelärare avfärdat pojkars slagsmål med att kalla det för pojkstreck. Flickors tystnad har setts som något självklart naturligt. Att flickor och pojkar i vissa avseenden är varandras motsatser har förskolelärare bortförklarat som naturligt i barnens beteende. Nu är det argumentet verkningslöst. De jämställda förskolorna bevisar att det inte behöver vara på det viset.

De mest kända exemplen är Tittmyran och Björntomten i Gävle som redan 1996 introducerade sin jämställda profil. Förskolelärarna filmade sitt samspel med barnen och utvärderade efteråt sitt beteende. Det som framkom överraskade dem mycket. Omedvetet hade de behandlat flickor och pojkar annorlunda. Flickor fungerade som stötdämpare mellan oroliga pojkar. Pojkar fick mycket uppmärksamhet, men möttes av negativa budskap och förmaningar. Det som förskolelärarna på Tittmyran och Björntomten åstadkom var en makalös förändring. När den första barnkullen på den jämställda förskolan började ettan på grundskolan blev lärarna mycket förvånande. För andra barn har lärarna alltid varit tvungna att lugna ner okoncentrerade pojkar. Den här gången fick de be de pratglada flickorna att sitta tysta vid sina bänkar. Att pojkar lugnar ner sig och flickor tar för sig sammanfattar kort effekterna av jämställd pedagogik.

Flickornas bättre betyg beror på att de tidigt i livet fått lära sig att sköta sig själva eftersom förskolelärarens uppmärksamhet ständigt faller på de uppstudsiga pojkarna. Tidigt lär sig flickorna att konversera eftersom förskoleläraren finner ett nöje i att ha en dialog med ett lyhört barn. Mindre roligt är pojkarnas uppmaningar och krav som sällan lämnar utrymme för reflektion eller dialog. Förskolelärarnas ojämställda behandling är orättvis. Det borde varje pojke tycka.

Den jämställda förskolan är utan tvekan den moderna socialdemokratins största framgång. Det framgångsrika ligger naturligtvis inte i den oansenliga summa pengar som finansierar projektet. Däremot vitaliserar jämställda förskolor en diskussion om en förlegad inställning som finns om kvinnor och män, och flickor och pojkar ännu i dag.

-

| Mer
Betygsätt Guantanamobasen, alkolås och jämnställdhet


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Guantanamobasen, alkolås och jämnställdhet eller som på något sätt är relaterade med Guantanamobasen, alkolås och jämnställdhet.

Kommentera Guantanamobasen, alkolås och jämnställdhet

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2