.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Härdsmälta

Ämne: Fysik
| Mer

Härdsmälta

Härdsmälta är en sorts olycka där det innebär att den radioaktiva härden i en kärnreaktor blir för varm av sin egenalstrade så pass hög värme att den smälter. Beroende på reaktortyp kan följderna bli minde eller mer alvarliga. Många kärnkraftverk är byggda för att klara av härdsmälta med små konsekvenser för omgivningen. Risken för allvarlig härdsmälta är mycket liten om kärnkraftverken at byggda och hanteras på rätt sett. Vid Harrisburgolyckan 1979 vart de små konsekvenserna för omgivningen. Vid Tjernobylolyckan 1986 där vart katastrofen för att de var felaktigt omhändertagen av personalen.

Varje dygn dör, repareras och förnyas miljarder med celler i vår kropp. Men om det dör för många celler så att inte kroppen hinner återställa och göra nya celler blir det farligt. När något sånt händer har kroppen utsatts för alldeles för hög dos av strålning. Det vill säga att strålningen är tusen gånger högre än den normala mängden av strålning. Beroende på hur mycket strålning man får i sig kan man mäta på akuta strålskador som är på tre nivåer. På den första nivån skadas tillverkningen på dom röda blodkropparna – man dör efter ett par tre veckor. På den andra nivån börjar med att tunntarmen slutar fungera – man dör rätt så snabbt efter som man får all näring från tunntarmen. På den tredje nivån så slås alla centrala nervsystem ut och man dör snabbt.

När radioaktivt avfall kommer ut i naturen kan vi inte göra något för att avfall ska försvinna från miljön, radioaktivt avfall försvinner av sig själv och efter 10 000 år anses inte avfallen vara skadligt för miljön, djuren eller människorna

De vattenlösliga ämnena är de som är enklast att lösa upp. Efter som nästan allt här på jorden är gjort av vatten de vattenlösliga ämnena sprids via allt som har vatten i sig, det sprids även via vattendrag, dammar, sjöar, även i hav.

De fettlösliga ämnena är lite svårare att lösa upp efter som det behövs fett för att det ska göra skada. De fettlösliga ämnena sprids ex. en liten blomma har fått det ämnet på sig, sen kommer en lite mus som äter upp blomman, musen blir lite infekterad av det farliga ämnet men sen kommer en stor rovfågel och äter den lilla musen och en stor rovfågel behöver många möss för att bli mätt så den får mycket utav det farliga ämnet i kroppen. Sen dör rovfågeln och en varg äter fågen. Ja så sprider sig det fettlösliga ämnena.

Även om analyser visar att det är minimal risk att vi i Sverige kommer få en kärnkraft olycka kan man aldrig vara helt säker på att det kommer vara så. Statens strålskyddsinstitut [SSI] bidrar i sin tur med att beräkna och mäta hur och var radioaktivitet kan spridas och hur man kan skydda sig mot ett utsläpp. SKI:s uppgifter är ungefär det samma utomlans vid en olycka. Tjernobylkatastrofen visade sig att konsekvenserna av en kärnkraftsolycka utomlans kan ge effekter också i andra länder långt ifrån olycksplatsen. SSI här i Sverige har skrivit på ett avtal med flera närliggande länder.

För att förhindra att kärnämnen hamnar i fel händer och används till t.ex. kärnvapen så bokförs och rapporteras alla kärnämnen till SKI (statenskärnkraftinspektion). All transport av kärnämnen ska ha tillstånd och rapporteras för att man ska veta var det finns.

För att förhindra att strålning och radioaktiva ämnen läcker ut så finns det barriärer i kärnkraftverken som ska förhindra läckage även vid olycka SKI är skyldiga att alltid upprätthålla beredskap för en eventuell olycka och dygnet runt finns en vakthavande beslutsfattare som tar beslut i akuta säkerhetsfrågor. Om en olycka mot förödas skulle inträffa ska man så fort som möjligt vidta åtgärder för sanering. När man sanerar på en plats med stad – eller förortskaraktär så spolar man av hustak, väggar och öppna asfaltsytor. Man klipper även gräsmattor, träd och buskar samt använda gatudammsugare.

Alexandra Mikkola

Härdsmälta, 3.9 out of 5 based on 12 ratings
| Mer
Betygsätt Härdsmälta


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Härdsmälta eller som på något sätt är relaterade med Härdsmälta.

Kommentera Härdsmälta

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2