.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Hemprov i Historia

Ämne: Historia
| Mer

Första Världskriget

Upptakten
Före Första världskrigets start hade stormakterna i Europa sedan länge bildat allianser med varandra för att förhindra krig. Till slut kan man säga att Europa bestod av två “lag” av länder med Österrike-Ungern och Tyskland på ena sidan och Frankrike, Storbritannien och Ryssland på andra. Spänningen mellan dessa två sidor var hög och krig låg nära. Droppen som fick bägaren att rinna över var när den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand blev ihjälskjuten i Sarajevo den 28 juni 1914 av Gavrilo Princip, en serbisk nationalist från organisationen Svarta Handen.
Österrike-Ungern ställde ett ultimatum att om inte gärningsmannen lämnas ut till dem och om de inte fick delta i utredningen kommer de att förklara krig mot Serbien. En månad senare inleddes Svarta veckan. Österrike-Ungern förklarar krig mot Serbien eftersom serberna inte uppfyllt deras krav. I och med att Ryssland var i allians med Serbien börjar de mobilisera sin armé. Tyskland kräver att detta ska stoppas och när inte kraven gås tillmöte förklarar de krig mot Ryssland. Tyskland anfaller sedan Belgien för att kunna nå Frankrike norrifrån och förklarar samtidigt krig mot fransmännen. Eftersom Frankrike blev attackerat dras Storbritannien in i konflikten och förklarar krig mot Tyskland. Ett världskrig hade startat.
Västfronten
För att undvika ett tvåfrontskrig hade Tyskland för avsikt att snabbt besegra Frankrike för att sedan flytta över större delen av sina styrkor till Ryssland, som mobiliserades långsammare. Detta kallades för Schleiffenplanen. Planen gick bra till en början och den tyska fronten nådde så pass långt fram att Eiffeltornet var inom synhåll innan de hejdades. Trots att Frankrike fick kraftigt stöd lyckades man inte driva tillbaka tyskarna utan kriget blev statiskt. Fronten mellan de båda sidorna löpte längs med en 500 kilometer lång linje från Nordsjön till Schweiz där miljoner soldater från båda sidor var nergrävda i skyttegravar.
Östfronten
När Österrike invaderade Serbien stötte de på hårdare motstånd än förväntat. Den serbiska nationaliteten var stark samtidigt som den österriskiska armén hade svårt att kriga i den bergiga terrängen. Det dröjde ända till hösten 1915 innan den serbiska armén var besegrad. När Serbien väl var besegrat flyttades fokus mot Ryssland. Den ryska armén hade till en början stora framgångar men blev senare , sakta men säkert, tillbakapressade av österrikiska och tyska trupper. I Ryssland ledde kriget till en ekonomisk kris och en revolution utbröt år 1917 där tsaren tvingades avgå. Ett år senare slöt en ny rysk regering en separatfred med Tyskland. Nu kunde Tyskland förstärka sina trupper på västfronten med de som stridit mot Ryssland i öst.
Krigets slut
Efter att Tyskland sänkt flera amerikanska skepp bestämde sig USA för att gå med i kriget på ententens sida och förklarade därför Tyskland krig i april 1917. Trupper kunde dock inte skickas till Europa förrän tidigast 1918. Tyskland inser att något måste göras innan de amerikanska trupperna anländer. Stora mängder soldater flyttas från östfronten till Frankrike där man förbereder en sista offensiv för att inta Paris och därigenom besegra fransmännen. Denna offensiv hejdas av franska och brittiska trupper och när de amerikanska styrkorna anländer pressas Tyskland tillbaka mot den egna gränsen. De tyska generalerna inser att kriget är förlorat och Tyskland ber om vapenstillestånd
Versaillesfreden
År 1919 samlades ledare för de fyra segrarmakterna: Italien, Storbritannien, USA och Frankrike i Paris för att skriva samman ett fredsavtal. USA:s president ville ha en stabil fred och att så många olika folk som möjligt skulle få sitt eget land. De europeiska ledarna gick med på det men ville också att Tyskland skulle betala ett massivt skadestånd, senare bestämt till 138 miljarder guldmark. Det bestämdes också att Rhenlandet skulle avmilitariseras och den tyska armén skulle endast få bestå av 100 000 man.
Trots att villkoren var orättvisa var Tyskland tvungna att skriva under i egenskap av förlorare i kriget. Dessa hårda villkor blev orsak till en växande nationalism och revanschlust. Det ledde i sin tur till nazismens frammarsch och till slut till andra världskriget.

Mellankrigstiden

Tyskland
Efter Första Världskriget var Tyskland ett land i spillror. Irritationen hos befolkningen var stor efter den förnedrande förlusten och landet var fattigt eftersom ett enormt krigsstadestånd behövde betalas. Tyskland var under denna tid präglat av kaos och sociala konflikter. Landet var nära på att slittras när arbetar- och soldatråd som bildats tog över styrelsen i flera tyska städer. Uppror som Spartacusförbundets skakade landet och det rådde allmän oordning. Slutligen skapades en ny demokratisk republik i Weimar, 11 augusti 1919. Den nybildade Weimarrepublikens demokrati var svag och revolution var nära. Situationen förbättrades inte heller av att Vilhelm II och hans överbefälhavare General Ludendorff vägrade ta på sig skulden för kriget utan istället la den på de demokratiska partierna, som till stor del bestod av judar och påstod att de hade svikit landet genom sin uppgörelse med fienden.
Tyskland drabbades av en ekonomisk kris år 1923 då fransmännen, som var missnöjda med Tysklands avbetalning på krigsskadeståndet, ockuperade de viktiga industriorterna i Ruhrdalen. Den tyska befolkningen svarade med storstrejker och den tyska regeringen stödde befolkningen ekonomiskt. Detta ekonimiska stöd ledde till att staten tryckte fler sedlar vilket gjorde att pengarna minskade i värde. Tyskland drabbades av inflation. Detta medförde en politisk kris då nationalsocialisterna ledda av en viss Adolf Hitler, såg sin chans att ta makten. Detta kuppförsök misslyckades dock men det var inte det sista man såg av honom. Ekonomin stabiliserades igen med hjälp av lån ifrån bland annat USA och en ny, stabil valuta infördes.
Börskraschen i USA påverkade Tyskland kraftigt och år 1932 var mer än sex miljoner tyskar arbetslösa. Flera företag gick i konkurs och många städer klarade inte av krisen och gick samma öde till mötes. Med den ekonomiska krisen och revanschlusten från Första Världskriget som främsta vapen fick Adolf Hitlers nationalsocialistiska parti alltmer stöd. NSDAP, Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet eller nazistpartiet visste precis vad den tyska befolkningen krävde. En stark ledare som kunde ta landet ur den djupa kris som den demokratiska regeringen försatt dem i. Nazismen var dock inte bara frid och fröjd. Partiet var antisemitistiskt, rasistiskt, emot demokrati och stödde en våldsideologi där den starke alltid har rätt. Nazistpartiet enade det tyska folket mot en gemensam fiende: judarna. Hitler påstod att judarna låg bakom både nederlaget i Första Världskriget och de ekonomiska kriserna. Partiet fick alltmer stöd och i valet 1932 fick de 37% av rösterna och blev därmed riksdagens största parti. Året efter fick Hitler i uppdrag att bilda regering. Bland det första Hitler gör som rikskansler är att avskaffa demokratin och han har nu all makt över det tyska riket. Tyskland hade blivit en fullfjädrad diktatur. Förföljelsen av judar inleds, Hitler bedriver en mycket aggressiv utrikespolitik och några år senare, 1939, invaderar tyska styrkor Polen och Andra Världskriget tar sin början.

USA
USA hade gått ur Första Världskriget rikare än man var när man gick med. I landet rådde högkonjunktur och det talades om “det glada 20-talet”. Industrin blomstrade främst tack vare personbilen och elkraften. Henry Ford införde den så kallade löpande band-tekniken i sina fabriker så bilarna kunde massproduceras enklare och billigare. Tillgången till elkraft gjorde att efterfrågan på elektroniska apparater ökade drastiskt. Industrier som framställde lampor, element, radioapparater etc. växte fram och framtiden såg ljus ut för amerikanerna. Det var lätt att ta lån och köpa på avbetalning och lönerna steg så att konsumtionen ökade. Trots all denna framgång var det en sektor inom det amerikanska näringslivet som stötte på problem. Jordbruket hade utvecklats så pass att man framställde mer än vad konsumenterna behövde så det blev ett överskott.
I och med den industriella framgången under 20-talet blev det populärt att köpa aktier i de framgångsrika företagen. Aktierna steg i värde och folk såg en chans att tjäna pengar. Alltfler tog lån för att kunna köpa aktier och till slut hade de stigit så pass att värdet inte hade någon grund i verkligheten. Framåt 1929 började folk konsumera mindre och företagen fick svårare att sälja sina varor. Efterfrågan var lägre än tillgången och företagen började gå sämre. Som en reaktion på detta började folk sälja sina aktier eftersom de trodde företagen skulle sjunka i värde. Aktie försäljningen nådde sin kulmen den svarta torsdagen, 24 oktober 1929. Alla ville sälja aktier och ingen köpte. Aktiernas värde sjönk till botten och folk blev av med stora förmögenheter på bara en dag. Många hade tagit lån för att köpa aktier och kunde inte betala tillbaka dessa så flera banker gick i konkurs. Företagen som gick dåligt var tvungna att avskeda anställda och arbetslösheten ökade dramatiskt. Tills slut stod 12 miljoner amerikaner utan jobb. Den stora depressionen inleddes.
Svaret på hur detta skulle vändas kom i och med att Franklin D. Roosevelt valdes till president år 1932. Roosevelt samlade allt han tänkt göra för att komma ur krisen under namnet The New Deal. Detta innebar att staten tog mer kontroll över bankerna för att säkra att folk skulle spara pengar igen eftersom de pengarna behövdes för att kunna låna ut till folk som startar nya företag. Staten skulle också gå inm med pengar till det krisdrabbade jordbruket. Man kunde betala jordbrukarna för att inte odla sin mark för att på så sätt minska överskottet så att efterfrågan ökade och jordbrukarna kunde få betalt för sina varor igen. För att fler skulle kunna konsumera och öka efterfrågan på varor delade staten ut penningbidrag till de arbetslösa samtidigt som en mängd olika staliga arbeten sattes igång för att sätta folk i arbete. Roosevelts hårda arbete gav resultat och ekonomin vände sakta men säkert och år 1938 var den definitivt på uppgång igen.

Andra Världskriget

Europa
Den europeiska delen av Andra Världskriget började den 1 september när tyska truppen går in i Polen. Hitler hade planer på att göra Tysklands andrum större och att alla tysktalande skulle bo innanför landets gränser. Innan invaderingen av Polen hade man både innanslutit Österrike och Sudetenland i Tjeckien i det tyska riket. Tyskland enda fiender var Storbritannien och Frankrike sen Sovjet skrivit under ett anti-angreppsavtal, Molotov-Ribbentropp-pakten. Britterna och fransmännen hade tillåtet Tysklands aggressiva utrikespolitik endast för att försöka undvika att ett nytt krig skulle bryta ut, men när Polen invaderades kunde de inte bara se på längre. Det tog Tyskland endast en månad att invadera hela västra Polen samtidigt som Sovjet intog resten. Anledningen att Polen föll så pass snabbt var både för att det polska försvaret var svagt och för att tyskarna använde sig av en ny slags krigsföring, “blixtkrig”, vilket innebar att man erövrade stora områden under mycket kort tid.
På västfronten hände ingenting fram till den 10 maj då tyska trupper invaderade Belgien och Holland och stormade vidare in i Frankrike. Sex veckor senare var Frankrike besegrat. Den nya tyska krigsmaskinen röjde stora framgångar i Europa. Den enda fiende som Tyskland hade kvar var Storbritannien. För att göra en invasion av Storbritannien möjlig var Tyskland tvungen att dominera luftrummet. Tyska Luftwaffe inledde luftattacker mot militärbaser och dylikt i Storbritannien men britterna gav sig inte så lätt. Tyskland bytte taktik och avbröt bombningarna mot viktiga militära byggnader och övergick till rena terrorbombningar mot de stora städerna, främst London men britternas vilja knäcktes fortfarande inte.
I juni 1941 bryter Hitler mot Molotov-Ribbentropp-pakten och anfaller Sovjet. Tyskarna skördade stora framgångar även här och väldigt snart hotades Stalingrad, Leningrad och till och med Moskva av tyska trupper. I december samma år anfaller Japan Pearl Harbor på Hawaii och
Ända fram till juni 1941 hade britterna själva stått för motståndet mot Hitler men när Tyskland bryter Molotov-Ribbentropp-pakten och invaderar Sovjet ökar motståndet mot tyskarna. I december samma år får de allierade ännu en bundsförvant i samband med att USA går in i kriget efter Japans attack på Pearl Harbor och vips så hade britterna fått två nya bundsförvanter. Fram till attacken på Pearl Harbor hade Tyskland med bundsförvanter knappot lidit någar nederlag alls men nu vände lyckan. I Asien och Afrika vann de allierade styrkorna några viktiga segrar och i Sovjet hade den Röda Armén omringat den tyska invasionsstyrkan utanför Stalingrad och tryckte tillbaka tyskarna. På västfronten satte amerikanska och brittiska trupper in en offensiv för att befira Frankrike. Den 6 juni 1944, intar allierade truppen Normandie vid den franska kusten till Engelska Kanalen och kan därifrån framgångsrikt pressa tyskarna ut ur landet. Nu blev alltså tyskarna ihoppressade, i öst av Sovjet och i väst av britter och amerikaner. De allierade fortsätter striderna tills man drivit de tyska styrkorna tillbaka till sitt eget land och intagit Berlin. För att undvika saker som dolkstötslegenden var en villkorslös tysk kapitulation det enda de allierade krigsledarna accepterade och det var också vad man fick. 30 april 1945 begick Hitler självmord i bunkern under rikskansliet i Berlin och en vecka senare tillkännagavs den tyska kapitulationen.

Asien
Andra Världskriget i Asien bestod främst av konflikten mellan Japan och de allierade, bl a USA, Australien och Nya Zeeland. Japan hade redan under 1930-talet inlett krig mot bl a Kina som var ett sargat land efter inbördeskrig under 1920-talet och kunde inte bjuda upp till något större motstånd. Japans mål med sin expansion var att, likt de europeiska kolonialmakterna, förse sig med råvaror för att kunna driva industrin. Japanerna hade bland annat lyckats underlägga sig Koreahalvön och Manchuriet, en provins i nordöstra Kina. År 1937 inleddes en fullskalig invasion av Kina med just Manchuriet som utgångspunkt. 1940 ingick Japan i en försvarspakt med Italien och Tyskland och samma år ockuperades franksa Indokina, ett område på östra Sydostasiatiska halvön där bland annat Vietnam och Laos ligger i dagsläget. Japan hastiga expansion oroade både britter och amerikaner och för att hejda japanerna stoppades oljeexporten till Japan från Sydostasien. Japans premiärminister Hideki Tojo såg detta som en aggressionshandling riktad mot Japan och planerna på en attack mot USA inleddes.
Trots att den amerikanska ledningen visste att japanerna planerade ett angrepp av något slag kom attacken mot Pearl Harbor 7 december 1941 som en chock. Syftet med denna attack var att slå ut den amerikanska stillahavsflottan som för tillfället var stationerad i hamnen. När Tyskland sen förklarade krig mot USA fyra dagar senade var amerikanerna på allvar inne i det som nu var ett världskrig.
I det andrum japanerna fick efter attacken på Pearl Harbor erövrade man resten av den sydostasiatiska halvön samt Filippinerna och Indonesien. USA kunde relativt snabbt bygga upp sin stillahavsflotta och nu var kriget igång på allvar. Japans första nederlag kom i Slaget vid Midway 1942. Japans expansionsfas var nu över. I cirka ett år pågick stridigheter på de olika stillahavsörarna och USA erövrade mer och mer av de ockuperade områdena. 1945 var Japan i princip besegrat. Allt som återstod av landet var de japanska öarna, resten hade tagits tillbaka av allierade trupper. Trots att landet inte hade någon chans att vinna kriget vägrade man att kapitulera. Som svar på det släppte USA två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki vilket tvingade japanerna att kapitulera villkorslöst.
Afrika
Målet med kriget i Nordafrika var för Tyskland och dess allierade Italien att återta de kolonier som blivit fråntagna efter Första Världskriget.
Både de allierade och axelmakterna hade kolonier i Nordafrika som de var måna om att behålla. Italien hade ockuperat Etiopien redan 1936 och fortsatte med ett par offensiver i Nord- och Östafrika. Ingen av dessa var dock särskilt lyckade varpå britterna gick till motattack. För att upprätthålla ställningarna i Afrika skickade Tyskland ner förstärkningar i form av Afrikakåren under befäl av Erwin Rommel. Afrikakåren skördade stora framgångar och avancerade långt in i Egypten som tillhörde Storbritannien. För britterna var det livsviktigt att inte Suezkanalen, som binder samman Röda Havet och Medelhavet, föll i tyska händer eftersom detta var en viktig transportled. Tyskland såg ut att komma all närmre en ockupation ev Egypten när lyckan vände i slaget vid El-Alamein där britterna lyckades slå Afrikakåren i ett fältslag. Underhållslinjerna till de tyska trupperna var avskurna så Afrikakåren var isolerad i Nordafrika. Storbritannien återerövrade de tyskockuperade områden och i nordvästa Afrika inleddes Operation Torch där amerikanska och brittiska truppen landsattes i Marocko och Algeriet för att återta Nordafrika västerifrån. Till år 1944 var hela Nordafrika i de allierades händer.

Bakomliggande orsaker till Första Världskriget

Första Världskriget är i princip produkten av flera olycksamma faktorer som i sig inte kunnat skapa sådan förödelse men som tillsammans startade ett av världshistoriens blodigaste krig. En anledning var den gamla diplomatin som fanns i början av 1900-talet. De europeiska stormakterna var alla intrasslade i ett nät av olika allianser där de drog med varandra in i krig. Detta betydde i princip att minsta lilla konflikt kunde blossa upp till ett storkrig, vilket senare också hände. Den österrikiske tronföljaren mördas och en månad senare är Europas stormakter i krig med varandra. Österrike-Ungern förklarar krig mot Serbien, vilket gör att Ryssland mobiliserar sin armé för att stödja sin allierade. Eftersom Tyskland lovat att försvara Österrike vid eventuella konflikter förklarar de krig mot Ryssland. Detta gör att Frankrike som är i allians med Ryssland väcks till liv och när Tyskland kräver fri passage genom Belgien och förklarar Frankrike krig dras Storbritannien, som lovat att bibehålla Belgiens neutralitet, in i kriget och förklarar krig mot Tyskland. Om det inte vore för alla dessa allianser skulle kriget stannat mellan Serbien och Österrike-Ungern.
En annan avgörande faktor var det växande missnöjet bland den inhemska befolkningen, främst i arbetarklassen. Industrialiseringen hade försämrat livsvillkoren för arbetarna och för att förhindra uppror och växande missnöje använde de styrande regeringarna nationalismen och yttre fiender för att hålla ihop befolkningen. Misstänksameten och fiendeskapet i Europa ökade och befolkningen var beredda att gå i krig. För att gå i krig måsta ett land ha stöd av sin befolkning vilket man nu hade fått av en händelse.
I och med Tysklands enande hade maktbalansen i Europa rubbats och både Frankrike och Storbritannien gjorde sitt bästa för att trycka ner tyskarna igen. Detta lade grunden till ett fiendeskap mellan dessa länder. Tyskland gnagde sig in på marknaden och tog över delar av handeln och skaffade sig kolonier runt om i världen vilket inte gillades av de andra stormakterna. Detta låg också bakom Frankrikes allians med Ryssland som Frankrike slöt för att få Tyskland omringat och därigenom ha en livlina vid händelse av krig. Dessutom hade Frankrike svurit att hämnas på Tyskland efter det Fransk-tyska kriget och de hade starka befästningar vid den tyska gränsen. De andra stormakterna trängde in Tyskland i ett hörn.
Som jag tidigare nämnde håller ingen av dessa faktorer som ensam förklaring men tillsammans blir det en röra med blodig utgång.

USA:s inträde i WWII

USA:s inträde i Andra Världskriget hade enormt stor betydelse för krigets utgång. För det första fick de allierade en bundsförvant till och det är alltid lättare att spela med en man mer. Förutom fler soldater bidrog USA också med ny teknologi. Amerikanerna bokstavligen spottade ur sig flygplan, skepp, stridsvagnar m.m. som sen skickades till Europa och Stilla Havet. Innan USA gick med i kriget hade axelmakterna röjt stora framgångar på alla fronter. Tyskland hade besegrat Frankrike och i nordafrika erövrade man stora områden. Japan hade gjort stora erövringar i Stilla Havet och Sydostasien och inget tydde på att lyckan skulle vända förrän amerikanerna kom in i bilden. Vid ett par viktiga sjöslag i Stilla Havet lyckades man pressa tillbaka japanerna. Samtidigt besegrades tyskarna som försökte ta Egypten av en brittisk styrka och amerikanerna landsteg i Marocko för att hjälpa till i de nordafrikanska striderna. I samma månad ringade Sovjet in en tysk armé vid Stalingrad som sedan tvingades kapitulera. Först nu stötte tyskarna på motgångar. Kriget mot Sovjet förlorades i och med kapitulationen vid Stalingrad, trupperna i Nordafrika kapitulerade i maj 1943 vilket gjorde att den italienske diktatorn Mussolini störtades och Italien bytte sida. Sovjetiska styrkor pressade tillbaka tyskarna mot sin egen gräns, ett anfall som pågick under hela kriget ända tills sovjetiska styrkor intagit Berlin. Samtidigt pressade USA tillbaka japanerna ytterligare och befriade Filippinerna. En väldig offensiv sattes in i Normandie 6 juni 1944 då man möjliggjorde befriandet av Paris och tyskarna pressades tillbaka och allierade trupper drog in i Tyskland tills hela landet var nermejat. Japan höll dock ut lite längre till amerikanerna satte in nådastöten. Två atombomber, en aldrig tidigare skådad teknologi, släpptes över Hiroshima och Nagasaki och Japan tvingades kapitulera.
De allierade var alltså på knä innan USA trädde in i kriget. De förde med sig teknik och soldater i mängder. USA var så pass överlägset i både antal soldater och teknologi att axelmakterna i princip inte hade någon chans.

De fyra viktigaste händelserna under perioden 1914 – 1945

Att peka ut de fyra enskilt viktigaste händelserna under Första Världskrigets början fram till Andra Världskrigets slut är en svår uppgift med inget konkret svar. Alla händelser, stora som små har förstås haft någon inverkan på livet vi lever idag men för att ta ut de allra viktigaste får man vidga perspektivet en aning.
Till att börja med skulle jag vilja påstå att Versaillesfreden var en mycket viktig händelse under perioden. Det är i och med den som den tyska nationalismen stärks så pass mycket att partier som NSDAP kan få så pass stort inflytande. Ententen behandling av Tyskland i samband med freden var inte speciellt smart. Man lämnade tyskarna förudmjukade och emr revanschlustna än någonsin. För det första satte det enorma krigsstadeståndet Tyskland i stora skulder. Tyskland blev ett fattigt land helt enkelt och i ett fattigt land sjunker levnadsstandarden och missnöjet bland folket ökar. Sen att armén endast fick bestå av 100 000 man försvagade den tyska militären nåt enormt. Landet var helt plötsligt inte en stormakt rent militärt och då minskar också inflytandet över andra länder. Transitionen från att vara rik, mäktig och stark till att ha lämnats i ruiner, svag och fattig är extremt svår. Dessutom förlorade Tyskland sina kolonier i Nordafrika och gjorde landförluster till bland annat Polen. Detta gjorde att måna tyskar hamnade utanför landets gränser, något som Hitler skulle komma att använda som ett av sina främsta vapen i sin politik. Det jag försöker påpeka är att Versaillesfreden förudmjukade Tyskland något enormt. Man kände sig lurade vilket det väckte nationalismen till liv och banade väg för personer som Adolf Hitler.
En annan händelse som bygger lite på resultatet av Versaillesfreden är Wall Street-kraschen i USA. Börskraschen blev början på den stora depressionen som sen spred sig till Europa där den påverkade Tyskland hårdast. I likhet med USA miste en stor andel människor sitt jobb och år 1932 var över sex miljoner tyskar arbetslösa. Företag och till och med städer gick i konkurs vilket ledde till att en mängd tyskarna levde på existensminimun. Precis som efter freden i Versailles var Tyskland ett land i fattigdom där folk var desperata. Detta var precis vad en peron som Hitler behövde för att skaffa sig makt över det tyska riket. Hitler utnyttjade krisen till sin fördel. Han lovade folket vad de ville höra, han hade svaren på hur landet skulle komma ur denna kris. Han visste till och med vilka som var skyldiga till katastrofen. Mycket skickligt hade Hitler och nazistpartiet gett folket en syndabock och en väg ur depressionen. Om inte börskraschen inträffat hade alltså Tyskland haft en stabil ekonomi med glad befolkning som höll på att glömma bort den pinsamma förlusten i kriget. Det kraschen gör är alltså att den väcker minnena från hur det var efter förra kriget och revanschlusten väcks. Jag säger inte att den ekonomiska krisen i sig startade Andra Världskriget men den la en stabil grund som Hitler kunde bygga sitt välde på.
Mitt nästa val är Tysklands invasion av Polen. Likt mordet på Franz Ferdinand var invasionen av Polen startskotten för ett världskrig. Den politiska situationen i Europa hade länge varit spänd efter Hitler alla landvinnanden i Österrike och Tjeckien där Storbritannien och Frankrike inte velat ingripa på grund av risken för ett nytt krig. Både fransmän och britter hade låtit Hitler hållas in i det längsta. Det allra sista man ville ha var ett nytt krig i Europa. Invasionen av Polen var dock något man inte kunde ignorera helt enkelt. Tyskland hade länge provocerat fram ett krig och det här var vad som fick bägaren att rinna över för Storbritannien och Frankrike. Man tvingades att ingripa och hindra Tysklands framfart innan det var för sent. Om Tyskland valt att inte forsätta med sin aggressiva utrikespolitik hade vi aldrig sett ett nytt världskrig.

Sist men inte minst kommer Pearl Harbor som jag tycker är ett avgörande moment under Andra Världskriget. Eftersom jag nämner händelsen tidigare i texten kommer jag inte gå in på mer detalj på själva händelsen. Japanernas plan med attacken var att förstöra USA:s stillahavsflotta och därefter kunna erövra fritt i Stilla Havet. Attacken var visserligen lyckad men tack vera amerikanernas högeffektiva industri och att hangarfartygen inte låg i hamn under attacken var USA på benen redan efter fem månader, och man var inte glada. Det Japan hade gjort var att de hade väckt odjuren som sovit. USA hade stått utanför kriget än så länge eftersom de inte påverkades direkt.
Före attacken på Pearl Harbor hade allting gått axelmakternas väg så långt i kriget. Tyskland tog över Europa bit efter bit, Italien härjade i Nordafrika och Japan var snart herrar över hela Stilla Havet. Det var först när USA gick in i kriget som lyckan vände. Som jag tidigare nämnt bidrog amerikanerna med extremt många pansarvagnar, flyplan, krigsskepp etc. vilket underlättade något enormt för de allierade styrkorna.
Anledningen till att jag valde Pearl Harbor var just detta. Japanerna hade dragit in jätten i kriget. USA tycktes aldrig ta slut på resurser och det var just detta som fick axelmakterna på fall till slut. De allierade trupperna var överlägsna i materiell styrka med USA på sin sida och det fanns ingen chans att axelmakterna kunde hålla ut längre än vad de gjorde. De allierade hade möjligheten att vänta ut fienden och nöta ner deras försvar. Allt detta var på grund av att USA gick in i kriget, vilket kanske inte ens hade hänt om det inte vore för Pearl Harbor och just därför tycker jag att den är en av de viktigaste händelserna under epoken.

Historiska paralleller

Uttrycket “historien upprepar sig” stämmer faktist i många fall. Det finns flera exempel på när människor inte lärt av sina misstag i historien och samma sak har hänt igen och jag ska nämna några av dem.
Wall Street-kraschen håller på att upprepa sig själv just nu i USA fast med fastighetsmarknaden. Det har varit goda tider i USA, industrin har pumpat ut varor, folk tjänar mycket pengar och konsumerar därför mer. Samtidigt har det varit många amerikaner som velat köpa sig ett eget hus så bostadspriserna har skjutit i höjden och fler och fler vill köpa precis som med aktieyran under 1920-talet. Hur det slutade vet vi och nu händer det igen. Man kan jämföra husen med aktier till och med. När det är goda tider har många lust, och framförallt råd, att köpa så priserna höjs efterhand. Det är lätt att ta lån på grund av högkonjunkturen så många gör det för att kunna köpa. Så småningom spricker bubblan och folk vill sälja. Priserna sjunker drastiskt och man får knappt en bråkdel av det ursprungliga värdet när man säljer. Alltså är det många som inte har råd att betala sina lån så bankerna går i konkurs. När bankerna går i konkurs slutar pengarna att cirkulera i samhället. Det blir svårt att ta lån och flera företag går i konkurs. När företagen går dåligt måsta man avskeda arbetare för att spara pengar och då blir folk arbetslösa.
Det var vad som hände under depressionen och fullt så långt har inte krisen gått idag men om man inte lär av sina misstag från det förflutna är det vad som kommer att hända.

En annan parallel som också involverar USA är attacken på Pearl Harbor och attacken mot World Trade Center. Båda attackerna var utförda i fredstid. Ingen kriugsförklaring hade utfärdats innan och amerikanerna togs på sängen. Mediauppmärksamheten var stor och båda händelserna väckte reaktioner bland det amerikanska folket. Det gjorde att många nu var för att starta ett krig för att återupphävda den amerikanska stoltheten som fått sig en törn. I båda fallen inleddes ett krig efteråt. Efter Pearl Harbor gick USA in i Andra Världskriget på de allierades sida och efter 9/11 inledde man “kriget mot terror”, vilket ledde till invasionen av Afghanistan och Irak. En annan likhet är att amerikanska ledningen i båda fallen hade aningar om att ett anfalla kunde komma men ignorerade dem istället för att åtgärda dem. Dock hade inga formella hot uttryckts.

Sebastian Marklund

Hemprov i Historia, 2.9 out of 5 based on 44 ratings
| Mer
Betygsätt Hemprov i Historia


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Hemprov i Historia eller som på något sätt är relaterade med Hemprov i Historia.

5 Responses to “Hemprov i Historia”

 1. Linda Toivonen on 12 Mar 2009 at 10:12 e m #

  helt klart jävligt bra. hade jag varit lärare, MVG + :o

 2. Kevin on 08 Okt 2009 at 9:18 e m #

  Fan va bra sammanfattning av 1:a världskriget. MVG lätt.

 3. Hemlig on 14 Feb 2010 at 12:33 e m #

  Jag insåg just nu när jag läste det här att vår LÄRARE har kopierat det sista stycket av detta prov rakt av! hon sa att hon skulle vara snäll och skriva om några paralleller för att hjälpa oss. Dumt gjort

 4. bonnet on 12 Okt 2010 at 8:29 e m #

  MVG+

 5. Tyrk on 06 Apr 2011 at 12:55 f m #

  Mycket bra, duktig!

Kommentera Hemprov i Historia

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2