.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Hinduism och buddhism

Ämne: Religion
| Mer

Jämförelser mellan Hinduismen och Buddhismen

Hinduismen har ingen grundare eller profet men buddhismen har en grundare, han hette Siddharta Guatama, Buddha. Buddhismen grundades någon gång under 500- talet f.Kr. och hinduismen växte fram på 1000- talet f.Kr. Vilket betyder att hinduismen är ca 500 år äldre än buddhismen. Varken buddhismen eller hinduismen har någon sorts trosbekännelse men buddhismen har tre tillflykter som kan liknas vid en trosbekännelse. Alla hinduer tror på en eller flera gudar, de främsta gudarna inom hinduismen är Braham, Vishnu och Shiva. Men buddhisterna har huvudsakligen bara Buddha, som de ber till. Både hinduisterna och buddhisterna tror på själavandring, så karmas lag finns i båda religionerna. Med karma menas de goda och de onda handlingarna en människa utfört under sitt liv . En människas karma förutsätter hur hennes nästa liv blir. En karma kan vara så dålig att man återföds som ett djur. Lite speciellt för hinduismen är att tron på karma har medverkat till att hinduerna indelats i speciella samhällsgrupper- kaster. Enligt buddhisterna är meningen med livet att sluta återfödas och uppgå i nirvana, och enligt hinduisterna är meningen med livet att befria atman från återfödelse och uppgå i Braham. Den sistnämnda befrielsen kallas Moksha. Alltså är målet med livet, inom de båda religionerna, att sluta återfödas. Men för att nå målet finns det en hel del vägar och regler att följa, inom båda religionerna. Hinduerna kan nå Moksha genom fyra olika vägar, som är kunskapens väg, övningarnas väg, gärningarnas väg, hängivenhetens väg. Medan buddhisterna har dubbelt så många vägar plus fem levnadsregler (minst). De åtta vägarna är rätt kunskap, rätt beslut, rätt tal, rätt tänkande, rätt meditation, rätt handlande, rätt liv, rätt strävan. Och de fem levnadsreglerna alla buddhister bör följa är: jag lovar att inte döda, inte stjäla, inte missbruka sexualiteten, inte ljuga, inte använda alkohol eller droger. Det finns även en del andra regler som bara en del följer. Båda religionerna har heliga skrifter men hinduismen har fyra stycken medan buddhismen endast har en. Inom hinduismen är korna heliga, och får ej dödas, den heliga staden är Varanasi och den heliga floden Ganges. Buddhismen har inget heligt djur, inte eller någon speciellt helig stad eller flod. Speciellt för buddhismen är att det finns två olika riktningar det finns det inte inom hinduismen. De två olika riktningarna är nordbuddhism, som menar att alla kan uppnå nirvana, och sydbuddhism, som menar att endast munkar kan uppnå nirvana.

Hinduism och buddhism, 1.5 out of 5 based on 22 ratings
| Mer
Betygsätt Hinduism och buddhism


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Hinduism och buddhism eller som på något sätt är relaterade med Hinduism och buddhism.

Kommentera Hinduism och buddhism

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2