.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

HIV/Aids

Ämne: Biologi, Hälsa
| Mer

Upptäckten av HIV/AIDS

Det finns många olika teorier om hur hiv och aids har uppkommit. En teori är att sjukdomarna härstammar från aporna, detta är alltså endast en teori än så länge. Men någon dag i framtiden kanske man får ett svar på denna fråga.

Ett av dom första kända aids fallen var en sjöman som hade seglat jorden runt mellan 1955-57, han insjuknade 1959.

Ett annat fall var en ung man som 1980 uppsökte ett sjukhus i New York. Han hade en rad märkliga besvär, värk i hela kroppen, svettningar, svidande smärtor i mun och luftrör, han kunde knappt stå på benen.
På sjukhuset fann man bakterier i hans lungor, svampar i tarmen och en sällsynt tumörsjukdom. Under några månader fick han behandling och intensivvård, men han dog utan diagnos.

Efter många sjukdomsfall innehållande homosexuella män beskrevs 1981 hiv-epidemin (Humant Immunbrist Virus) i USA som GRID (Gay Related ImmunoDeficiney). Denna beteckningen ledde till att sjukdomen knöts till homosexuella män, detta var ett stort misstag. Så småningom sammanfördes de ovant beskrivna sjukdomstillstånden under namnet
“förvärvat immunbristsyndrom” (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome) och därmed var begreppet AIDS fött.

Smittvägar

HIV är det virus som ligger bakom det nedsatta immunförvaret vid AIDS detta kan bara överföras vid mycket intima kontakter och genom infekterat blod.
Hur kan hiv och aids smitta?

• Genom sexuella kontakter (utan Kondom).
• Vid en blodtransfusion av HIV-smittat blod.
• Från mor till barn under graviditet, vid förlossning och amning.
• Tatuering, akupunktur samt piercing kan medföra HIV smitta om inte verktygen steriliseras på ett korrekt sätt.

Man ska alltid ha i tanke att man kan bli smittad hur liten skans man än tror att det är.

Skyddsåtgärder

Det finns flera olika sett att få HIV-smittan som t ex via sexuella kontakter, blodsmitta mm

För att skydda sig mot HIV-smitta vid sexuella kontakter så finns det mycket man kan göra för att minska risken att bli smittad. Att hålla sig till en partner är säkert om båda är osmittade. Annars är det bara kondom som är det ända preventivmedel som skyddar mot HIV.

För att förebygga att en gravid HIV-positiv kvinna smittar sitt barn, erbjuds de AZT -medicin, vilken har en stor förebyggande effekt. När barnet väl är fött bör det inte ammas, HIV finns i modersmjölk och kan föras över till barnet via amning.
Här är en tabell som visar hur många människor som blev smittade av HIV/AIDS 2001, hur många som lever med smittan, hur många som dog av smittan 2001 och hur många som har dött av HIV/AIDS sen början av epidemin till 2001

People infected with HIV in 2001 Total 5 Million
Adults 4.3 Million
Women 1.8 Million
Children <15 years 800,000
No. of people living with HIV/AIDS Total 40 Million
Adults 37.2 Million
Women 17.6 Million
Children <15 years 2.7 Million
AIDS deaths in 2001 Total 3 Million
Adults 2.4 Million
Women 1.1 Million
Children <15 years 580,000
Total no. of AIDS deaths since the beginning of the epidemic until 2001 Total 21.8 Million
Adults 17.5 Million
Women 9 Million
Children <15 years 4.3 Million

Sjukdomssymptom

Vid en HIV-infektion kan det ta någon eller några veckor efter själva smittotillfället innan några symptom på att man är smittad. Då kan man få halsont, huvudvärk, feber, hudutslag, svullna lymfkörtlar. Dessa besvär brukar gå över efter fyra till tolv veckor då kroppen har bildat antikroppar mot viruset. Sen kan det gå flera år utan sjukdomskänsla till dess att immunförsvaret är allvarligt skadat av viruset.

Ett senare tillstånd i HIV-infektionen kallas för ARC (Aids Related Complex).Till ARC-symptomen hör kraftig av magring, nattliga svettningar, diarréer och/eller feber, som varar i flera månader och dessutom mycket svår trötthet.

Under sjukdomstiden blir det ofta långa sjukhusvistelser. Detta innebär även att det blir en stor psykisk påverkan hos den sjuke och dess anhöriga. Sjukskrivningsperioderna blir långa och förtidspensionering är vanligt. Att leva med en dödlig sjukdom kan leda till ångest och depression, många får psykisk hjälp för att klara av livet.

I slutet av sjukdomsförloppet så är immunförsvaret allvarligt skadat eller helt nedbrutet och då kan inte kroppen skyddas mot sådana sjukdomar som hos en person med ett fungerande immunförsvar inte är dugg farligt nu är dödshotande.
Lunginflammation och tuberkulos (opportunistiska infektioner) är exempel på sjukdomar som HIV och AIDS smittade personer ofta dör av tillslut.

Behandling

Behandlingen av en smittad person är komplicerad eftersom att HIV-infektionen består av så många olika sjukdomar. Många av dessa sjukdomar kan behandlas med stor framgång, åtminstone för en tid. Men tillslut blir immunförsvaret alldeles förr svagt och då finns det inga mediciner som fungerar, än så länge. Tillslut avlider den smittade.

Virusets mål är att föröka sig. För att göra detta måste HIV-viruset när det väl har tagit sig in i cellen omvandla sin arvsmassa så att den blir den samma som cellens, ifrån virusets RNA till cellens DNA. De läkemedel som hittills har tagits fram mot HIV fungerar på så sätt att de förhindrar att HIV-viruset byggs in i cellens arvsmassa. AZT heter ett av de läkemedel som används idag. Detta läkemedel mängden virus, de botar inte sjukdomen utan bromsar upp dess förlopp ett tag och kallas därför för bromsmedicin. När AZT ges till HIV-smittade patienter med dåligt immunförsvar eller symptom på nedsatt immunförsvar, bidrar det till:

• Förlängd överlevnad.
• Minska antalet opportunistiska infektioner.
• Att eventuella opportunistiska infektioner blir lindrigare.
• Att förbättra immunförsvaret eller hålla immunförsvaret på en bättre nivå än utan medicinering.
• Att förbättra hälsotillståndet och livskvaliteten.

HIV/Aids, 2.3 out of 5 based on 2 ratings
| Mer
Betygsätt HIV/Aids


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om HIV/Aids eller som på något sätt är relaterade med HIV/Aids.
  • No related posts

Kommentera HIV/Aids

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2