.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Hur kunde Sverige bli en stormakt?

Ämne: Historia
| Mer

Sveriges stormaktstid var mellan 1611-1718, då Karl XII blev skjuten. Gustav II Adolf drog Sverige med i det 30-åriga kriget, mest för att få mer makt. Han ville ju att Sverige skulle härska över all mark runt Östersjön. Det var kung Gustav II Adolf som gjorde det möjligt för Sverige att bli en stormakt, den viktigaste adelsmannen vid hans sida var politikern Axel Oxenstierna som i över 40 år skull vara den mest viktigaste politikern i Sverige. Oxenstiernas flesta släktingar höll på men politik t.ex. hans bror Gabriel Oxenstierna. Efter att Sverige blev en stormakt såg Gustav till att landet utvecklades mycket, med t.ex. vägarna och han införde också lag på att alla barn skulle lära sig läsa och gå i skola. Sverige var ett fattigt land så hur kunde det bli en stormakt? Det fanns flera anledningar till att Sverige kunde bli en stormakt. En av anledningarna var att Sveriges fiender var svaga, Ryssland, Polen och det Tysk-romerska riket var i krig. Och såklart hade Danmark en armé men den var för liten jämfört med Sveriges. En annan anledning var att Sverige kunde exportera tjära, koppar och järn mycket mer än andra länder Europa. Sverige hade under hela stormaktstiden kontroll över Finland. Och i de stora skogarna i Finland och Sverige producerades mycket tjära. Och inget annat land i Europa hade så mycket koppar- och järnmalm i sina gruvor som Sverige. Genom exporten fick Sverige in en massa pengar som kungen kunde använda för att hyra legosoldater från andra länder till Sverige. Sveriges riskdag var också unik, där fanns det folk från alla olika klasserna adeln, prästen, borgare, och bönderna. De kunde tillsammans besluta om t.ex. hur höga skatterna skulle vara och vilka som skulle bli soldater. Gustav II Adolf införde också nyare och modernare stridsteknik. Sedan 1300-talet hade man använt kanoner i Europa, de vägde 1 ton så när kriget hade börjat var arméerna var ganska så stillastående. Men de nya svenska kanonerna vägde bara 150 kg. det behövdes inte alls så många hästar för att dra dem. Den svenska armén blev mycket mer flexiblare och bättre på att kriga. Dessutom tillverkades kanonerna och andra vapnen hemma i Sverige så man sparade mycket pengar på importen. Sverige var väl organiserad, både Finland och Sverige var indelade i län men en landshövding som styrde. Landshövdingens uppgift var att se till att de beslut som kungen och riksdagen tagit genomfördes i länen. Det fanns också fogdar som gick runt och tog in skatt från bönderna. Under 1600-talet började prästerna att folkbokföra alla i byarna. Då kunde man se hur många unga män mellan 18 och 30 års ålder det fanns. De skulle naturligtvis bli soldater. Men prästerna i byarna tog också hänsyn till att han inte valde en man som var mycket viktigt för familjens överlevnad. Så det var ofta drängar som fick bli soldater. Men den största delen av den svenska armén som slog i Tysk-romerska riket var legosoldater. Sverige kunde nu som stormakt lägga sig mer i krigen och nu kunde de även ta skatt från viktiga hamnstäder runt om Östersjön. Sverige blev mycket mer organiserat och mäktigt. Men när Sverige hade blivit en stormakt gick nästan hela Sveriges resurser till militären eller flottan. Under stormaktstiden krigade Sverige som mest.

Hur kunde Sverige bli en stormakt?, 3.4 out of 5 based on 71 ratings
| Mer
Betygsätt Hur kunde Sverige bli en stormakt?


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Hur kunde Sverige bli en stormakt? eller som på något sätt är relaterade med Hur kunde Sverige bli en stormakt?.

One Response to “Hur kunde Sverige bli en stormakt?”

  1. A on 19 Mar 2010 at 1:39 f m #

    Helt ok, men du borde dela upp de i paragrafer för att blev väldigt suddigt.

Kommentera Hur kunde Sverige bli en stormakt?

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2