.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Indien

Ämne: Geografi
| Mer

2. Geografi

Indiska halvön är en så kallad subkontinent i södra Asien som kan liknas vid en triangel. Den kan delas upp i tre naturgeografiska huvudområden, Himalayas karga bergsområden i norr, det stora Nordindiska slättlandet söder om Himalaya och sist men inte minst Deccans högplatå, ett hårt urbergsblock längst ner i söder. Med sin väldiga area på knappt 3 miljoner kvadratkilometer är Indien hälften så stort som hela Europa!

2.1 Himalayas bergsland

I Indiska halvöns norra del ligger jordens väldigaste bergsområde, Himalayamassivet. Bergskedjan, som är 250 mil lång, löper från väster till öster i en svag båge. Där finner man bl. a världens högsta berg, Mount Everest, 8 848 m. Där finns också flera bördiga dalar som t. Ex Kashmirdalen. Landskapet liknar med sina vassa snötäckta toppar mycket de jämnåriga Alperna i Europa.

2.2 Nordindiska slättlandet

Slättlandet, Indiens bördigaste jordbruksområde består mest av lerslätter med flera stora floder och kanaler (bl. a Indus, Ganges och Brahmaputra. Dessa bevattnas av de smältande snömassorna i Himalaya. Tillsammans utgör flodslätterna ca en fjärdedel av Indiens area.

2.3 Deccans högplatå

Deccans högplatå utgör huvuddelen av Indien och är ett triangelformat block som är uppbyggt av äldre, hårda bergarter som bl. a granit och gnejs. Det stora blocket har en gång brutits loss från den sydligare kontinenten Gondwanaland och förskjutits mot den eurasiska plattan i norr. Vid kollisionen veckades Himalaya mellan de två berggrundsplattorna.

3. Befolkningen

Indien är näst Kina världens folkrikaste land. Just nu bor det ca 1 miljard människor där! Befolkningsökningen är också mycket hög (ca 3% per år). Stora delar av Indien är utan tvekan överbefolkade och detta har under åren växt till ett jätteproblem. På landsbygden, där ca 75% av invånarna bor, är skillnaderna i befolkningstätheten väldigt stora. Högst är befolkningen på Ghangnesdalens slätter, kring Madras och i Kerala.

3.1 Historia

Indien är ett mycket mångkulturellt land. Det finns många olika folkslag och stammar och det talas ungefär 200 olika språk där, men det vanligaste och även det officiella statsspråket är hindi.

4. Klimat

Det är mycket varmt i Indien. Detta beror på det tropiska “sommarklimatet” som finns där. Medeltemperaturen ligger aldrig lägre än 18 grader. Som kallast blir det i Bengalen där temperaturen p.g.a. kalluftsgenombrott ibland kan sjunka under nollstrecket. På Deccans platå ligger maximitemperaturerna redan i mars på upp emot 40 grader och i maj stiger dom till dryga 50 grader.

4.1 Monsunen

Under monsunen sker det mycket i Indien sett ifrån ett väderperspektiv. Regnen som uppstår då är livsviktiga för de många miljoner jordbrukare som verkar i Indien. Monsunen uppstår i ett högtrycksområde många hundra mil ut i Indiska oceanen. Därifrån blåser de fuktiga vindarna in över halvön. I västra Indien finns en bergskedja som heter västra Ghatskedjan. Denna tvingar vindarna att stiga för att sedan kylas av och avge sin fuktighet i form av regn på andra sidan.
De häftigaste regnen uppkommer i området vid Bengaliska viken där det inte är ovanligt årsmedelnederbörden ligger på över 10 000 mm. Bengalen hemsöks också ofta av våldsamma stormar, så kallade tropiska cykloner.

5. Vegetation

Indiens vegetation är väldigt omväxlande. I de heta och fuktiga områdena är växtligheten mycket tät och frodig. Djungel, med tät och snårig undervegitation härskar där den naturliga växtligheten finns kvar. I Himalaya finns det tempererade skogar med sommargröna lövträd, där nederbörden är rik växer bambu och vid kusterna växer kokospalmer och vilda bananer. Sedan länge är Indien välkänt för sina många olika kryddväxter, som ingår i den vilda floran. I resten av landet återfinns savanner, buskstäpper och ökenområden. Flera av bergens många monsunskogar, en viktig livsmiljö för de vilda djuren, har försvunnit genom avverkning, uppodling och betande boskap. Detta har bidragit till erosionen och dess följder, bl. a jordskred och översvämningar.

6. Jordbruket

Som jag nämnt tidigare i arbetet är jordbruket mycket viktigt för många indier. Ca två tredjedelar av all arbetskraft i landet jobbar inom någon form av jordbruk. Trots detta svälter en del och om man utnyttjade resurserna på ett bättre sätt skulle nog landet ha tillräckliga resurser för att livnära sin befolkning. De viktigaste jordbruksprodukterna är vete och ris.
Vetet odlas i de torra områdena i väster, ofta med konstbevattning eftersom monsunen inte brukar komma dit.
Riset däremot kräver mycket vatten och odlas främst i de regnigare östra delarna och på kustslätterna. Ris går snabbt att odla och man kan därför ofta få en andra skörd av vete eller t.o.m. en tredje skörd av någon annan mer snabbväxande grönsak.
Det äts inte mycket kött i Indien. Detta beror mycket på deras religion som förbjuder dem att äta kött från kor. Däremot tar de hand om mjölken. Nötkreaturen och bufflarna används också som dragdjur.

7. Naturtillgångar

Indien har mycket stora naturtillgångar. De har en fjärdedel av världens järnmalm. Malmen finns främst i nordöstra Deccan. Indien är också en av världens största producenter av mangan, magnesium, silver och kol. Ändå använder man inte mineraltillgångarna till fullo. Man har även börjat hitta olja i landet.

7.1 Energi

Knappt 40% av energiförbrukningen utgörs av ved och kogödsel som används inom självhushållet. Indien producerar lite drygt 85% av sin kommersiella energi. Den viktigaste delen är kol, som utgör ca 50% av konsumtionen, resten är egen producerad kärnkraft.

8. Infrastruktur

Indiens järnvägsnät är mycket väl utbyggt. Det är där de flesta transporterna sker. Men tågen är gammalmodiga, de flesta inte ens elektrifierade och det är bara mellan de stora städerna tågen är nya.
Vägnätet är inte heller så intakt. Endast hälften av vägarna är asfalterade och det förekommer många transportproblem på det området. Men å andra sidan så är fordonstätheten bara endast två personbilar och en lastbil per tusen invånare.
Det finns två flygbolag i Indien, Air India och India Airlines. Air India har hand om utrikes resor medan India Airlines sköter inrikes trafiken. Det finns ca 85 flygplatser i Indien.

9. Industri

Indien ligger på topp-tio listan över världens ledande industrinationer. Trots detta jobbar bara 15% av arbetskraften inom industrin. Industrin är huvudsakligen tung och även oftast statsägd eller statsstyrd. Under 50- och 60-talet frodades industrin och efter en kraftigt nedåtgående trend under 70- och 80-talet har den än en gång börjat växa. Det är bara textilindustrin som har backat. Man har nu försökt locka till sig utländska industriföretag för att investera i industrier med bl. a skattelättnader. Detta har lönat sig rejält de senaste åren. Den elektroniska produktionen har stigit kraftigt.

10. Handel

10.1 Export

Indien exporterar fortfarande “gamla hederliga” varor som t. Ex råbomull och te men nu utgör verkstadsindustrins produkter mycket större del av den totala exporten. Lastbilar, bussar, cyklar och motorcyklar är några exempel. Ädelstenar och smycken utgör en sjättedel av exportvärdet. Den snabbast växande exportsektorn nu är den som producerar så kallade mjukvaror till datorer.

10.2 Import

Importen utgörs trots att Indien är ett lågenergisamhälle till stor del av olja. För övrigt kan nämnas att man också importerar råvaror, konstgödning, maskiner, verktyg, fordon, avancerad teknisk utrustning och en allt större del livsmedel.

Indien, 3.4 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Indien


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Indien eller som på något sätt är relaterade med Indien.

Kommentera Indien

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2