.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Informationssamhällets framtid

Ämne: Samhälle
| Mer

Dagens medier så som: TV, radio, Internet och tidningar visar sig varit människans främsta egenskap under en rätt så lång tid. Det har inte alltid varit så men dialogen idag mellan människan och hennes medpart har blivit allt mer digital. Digitalt är bra har det visat sig för med hjälp av TV, radio, Internet och tidningar så har information rest i en otrolig hastighet och bland annat räddat väldigt många liv. De olika medierna idag har en väldigt stor makt och kommer att fortsätta vara den övergripande informationsförmedlaren och opinionsbildaren i framtiden.Det mediet som växer och blir allt större idag är Internet och jag tror inte det är så bra för en världsomfattande informationsförmedlare eftersom det finns länder idag som inte har pengar eller förutsättningar för ett IT-samhälle. De kommer då att släpa efter i utvecklingen vilket inte är bra inom global sikt. Det är svårt att förutse framtiden men jag ska försöka. Här kommer de fyra olika medierna vi har jobbat och hört om på redovisningar.

TV

TV:n kommer att fortsätta vara en bra informationsförmedlare i framtiden och jag tror inte den kommer att dö ut på något sätt. Anledningen till att jag tror att TV:n kommer att behållas och inte bli mindre attraktiv är att folk idag vill ha information snabbt och helst inte behöva anstränga sig för att få reda på information och detta är just vad TV:n ger dig. Människan är sådan och vi kommer antagligen inte förändras. Snabbt och rakt på sak är TV:n och det är precis vad vi vill ha.

Internet

Internet kommer att bli större än vad det är idag då fler och fler länder bli industrialiserade i dagens samhälle. Jag tror också att i framtiden så kommer Internet ta över tidningen inom informationsförmedlingen. Anledningen till att jag tror så är att redan idag finns det folk på bussen som läser nyheter på en liten bärbar dator istället för att läsa tidningen och på den här lilla datorn kan man söka på vad man vill ha information. Det kan du också göra i tidningen men det är simplare att göra det på en dator, så jag tror att Internet kommer att bli ett allt större och större medie i framtiden.

Radio

Radion kommer absolut inte till att dö ut. Folk lyssnar på radio dagligen när de kör till jobbet för då finns det inget annat att göra. Många lyssnar också på det på morgonen. Jag tror att radion har blivit så vanligt för oss att det inte kommer att ruttna bort i dagens samhälle. Radion är också en väldigt bra informationsförmedlare då information är snabb och säker.
Radion har utvecklats mycket, jag tror att i framtiden så kommer radion att ha mycket mer nyheter än musik. Radion har en trygg framtid om du frågar mig.

Tidning

Tidningen, enligt mig det nästbästa mediet, jag älskar faktiskt att läsa tidningen. Den ger en bra information om allt möjligt. Tidningen har funnits väldigt länge och kommer att fortsätta har miljontals läsare varje dag. Dock i framtiden kommer nog tidningen att bli allt större och större för att de vill få plats med mer information.
Dessa fyra medierna är klara vinnare både idag och i framtiden. Men som tidigare sagt så kommer dessa medier att ge oss information fast ibland en mer vriden historia än vad som egentligen sagts och hänt. Bara för att få oss mer intresserade och få oss att läsa. Medierna har väldigt stor makt i dagens samhälle och kommer att fortsätta ha det. Utan medierna hade vi inte vetat alls mycket. De blir allt mer och mer utvecklade och kommer säkerligen att bli mer och mer kompakta och rikta in sig på fler målgrupper än vad vissa informationsförmedlare gör idag. Dagens medier kommer också att bli mer och mer försiktiga i framtiden för att inte hamna i konflikt med andra länder och grupper, som händer idag, allt för ofta.

| Mer
Betygsätt Informationssamhällets framtid


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Informationssamhällets framtid eller som på något sätt är relaterade med Informationssamhällets framtid.

Kommentera Informationssamhällets framtid

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7